นิยสยเรื่องนี้เป็นแค่เพียงตัวละครสมมุติขึ้นมา สถานที่ก็แค่ใช้ในการประกอบฉากเพียงเท่านั้น 

ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะค่ะ 

แสดงเพิ่มเติม