ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

บทนำ

08:30​ ​.

 

-​ป้ารถเล์


​ ​ ​ ​"​เฮ้​..​ ​สา​ี​จไ้​สิะ​เรา​"


​ ​ ​ ​ผ​ื​่​ั​ตัเ​ที่​ป้ารถเล์​ขณะ​ื​ร​รถ​ู่​ ​เพราะ​ไ้​ิสั​ตื่​สา​ี้​แ้​ไ่​หา​สัที​ ​เหื่ใจ​จริๆ

 


​ ​ ​ ​้​ผ​ลื​แะำตั​ไป​ ​ผ​ชื่​ ​ัส​ ​เรี​ู่​ ​.​4​ ​โรเรีชา​ล้​ ​ผ​เป็​ค​ตัเล็​จ​ใครๆ​็​หา่า​ผ​เป็​เ็ผู้หญิ​ ​ตี้​็​เปิเท​ให่​า​ไ้​ ​2​ ​ั​แล้แต่​ผ​็​ัค​ไป​สา​เหืเิ

 


​ ​ ​ ​ั้​ไ​รถ​า​แล้​ ​!​!​ ​ทัทีที่​รถ​จเที​ท่า​ผ​รี​เ้า​เท้า​ขึ้รถ​ทัที

 


​ ​
​ ​ ​ ​08:54​ ​.


​ ​ ​ ​-​โรเรี


​ ​ ​ ​ผ​าถึ​โรเรี​เื​ไ่ทัเลา​ที่​เขา​จะ​ปิประตู​ซะ​แล้​ ​แต่​็​ผ่า​า​ไ้​่า​ทัเลา​ ​ผ​ี้​รี​ิ่​ไป​ห้เรี​เล​ใทัที


​ ​ ​ ​"​เ้​ ​ไ้​ัส​ทา​ี้​ๆ​"


​ ​ ​ ​เสี​ข​ไ้​ทา​เพื่สิท​ผ​ตะโเรี​จา​้าหลั​ห้​ทัทีที่​ั​เห็​ผ​เิ​าถึ​ห้เรี


​ ​ ​ ​ผ​รี​เิ​ไป​ั่​ที่​โต๊ะ​เรี​ข​ตัเ​ใทัที​ ​ตี้​าจาร์​ั​ไ่​าถึ​ห้​ ​ผ​็​่า​ู่​ทำ​ั้​ใ​ห้​เสีั​ั​จั


​ ​ ​ ​"​เ้​ึ​ ​จาร​'​ไ่​า​หร​่ะ​ ​?​"


​ ​ ​ ​"​เ​ั่​ ​ไ่เห็​เข้า​ห้​า​เล​่ะ​"


​ ​ ​ ​ไ้​ทา​พู​ส่​ๆ​ให้​ผ​ ​แล้​ตั​ั​็​หัไป​ั่​คุ​แชท​ั​แฟ​ัต​่​ ​แต่​แฟ​ั​เป็​ผู้ชา​ะ​ครั​ไ่ใช่​ผู้หญิ


​ ​ ​ ​"​คุ​ั​พี่​ไท์​หร​่ะ​ึ​"​ ​ผ​ถา​ไ้​ทา​หลัจา​เห็​ั​ั่​ิ้ู่​คเี


​ ​ ​ ​"​เ​ิ​ ​คุ​ั​ผั​ู​ู่​"​ ​ไ้​ทา​ั​็​ัค​ตคำถา​ผ​ส่​ๆ​เหืเิ

 


​ ​ ​ ​ผ​ั​ไ้​ทา​เป็เพื่​ัตั​้​แต่​เ็​ๆ​เรี​้ั​ตั้แต่​ุาล​จ​ตี้​ู่​ ​.​4​ ​ั​แหละ​ ​ตแร​ไ้​ทา​ั​็​่า​ั​ไ่ไ้​เป็​เ์​หร​ครั​แต่​้​รูปร่า​ข​ั​ไ่ไ้​ต่า​ะไร​ั​ผ​เล​ ​ทำให้​ี​ผู้ชา​าตา​จี​ั​เะแะ​าา​ ​จ​สุท้า​ั​็​ต​ตล​เป็​แฟ​ั​พี่​ไท์​ ​ทั้ๆที่​ั​​ผ​่า​ั​ไ่ใช่​เ์


​ ​ ​ ​"​ทุค​ ​ัี้​า​ราจ​์​ุช​ไ่​าะ​"​ ​หัห้า​ห้เรี​ข​ผ​เิ​าจา​ข้า​และ​ตะโ​​ใ​ห้


​ ​ ​ ​"​เ้​ๆ​ ​่า​ไป​ิ​ ​2​ ​ช.​"​ ​เสี​พ​เพื่​ใ​ห้​ผ​ต่า​พาั​ีใจ​ใหญ่


​ ​ ​ ​"​แต่่า​ัี้​ต่า​เรา​ไ่ี​เรี​แต่​ี​ิจรร​รั้​ะ​ ​พี่​ๆ​เขา​ให้​ไปร​่​ที​่​หประชุ​ ​เพราะ​จะ​ี​ิจรร​รั้​ั​หา​พี่​รหัส​"​ ​หัห้า​ห้​พู​จ​เสี​ข​เพื่​ๆ​ใ​ห้​็​ต่า​พูคุ​ั​ถึ​ิจรร​ต่า​ี้​ทัที

 

 


​ ​
​ ​ ​ ​13:00​ ​.


​ ​ ​ ​สรุป​เื่เช้า​พผ​็​ไ่ไ้​เรี​ั​เพราะ​าจาร์​ประชุ​่​ ​ตี้​พผ​เล​าั​่​ร่ั​ที่​ศู์​ประชุ​่าที่​พี่​ๆ​เขา​


​ ​ ​ ​"​เาล่ะ​ครั​้ๆ​ทุค​ ​่ื่​พี่​ๆ​ต้​ข​สัสี​และ​ิีต้รั​่าเป็ทาาร​สำหรั​ัเรี​ ​.​4​ ​ให่​ทั้ห​ะ​ครั​ ​ัี้​เรา​จะ​ี​ิจรร​รั้​และ​หา​พี่​รหัส​ั​ ​่า​แร​พี่​จะ​ให้​้ๆ​ทำิจรร​รั้​ั​่​แล้​หลัจา​ทำิจรร​เสร็จ​ให้​้ๆ​ารั​ใคำ​ใ้​​พี่​รหัส​ั​ะ​ครั​"


​ ​ ​ ​เสี​ข​รุ่พี่​ค​หึ่​ตะโ​​ั​พ​ัเรี​ให่​่า​พผ​ ​โรเรี​ผ​เป็​โรเรีชา​ล้​ชื่ั​แต่ลั​ีั​เรี​้​ครั​ ​ค​เพราะ​้​าร​ส​เข้าที่​า​า​ ​และ​ไห​จะ​ค่า​เท​ที่จะ​แส​แพ​ี​ ​ทำให้​ีั​เรี​แค่​ ​4​ ​ห้​เ​ครั


​ ​ ​ ​หลัจาั้​พ​พี่​ๆ​เขา​็​แ่​พผ​​แต่​ล่ะ​ห้​ไป​ทำิจรร​แต่​ล่ะ​ฐา​ ​ทุ่า​ผ่า​ไป​้ี​ครั​ ​สุสา​า​ ​พทำ​ิจรร​เสร็จ​็​าั​่​ร​พ​พี่​ๆ​เขา​ที่​ศู์​ประชุ​ัเิ​ ​เพราะ​พ​พี่​ๆ​เขา​ั​รัคำ​ใ้​​พี่​รหัส


​ ​ ​ ​"​เาล่ะ​ครั​้ๆ​ ​พี่​จะ​ธิา​ให้​ฟั​ะ​ครั​ ​พ​้​จะ​ี​้​ั​ ​4​ ​ห้​ ​แ่​เป็​สา​ิชา​ข​ตัเ​ที่​เลื​เรี​า​ ​ห้​1​ ​สา​ิท์​-​คณิต​ ​ห้​2​ ​ศิลป์​-​ภาษา​ ​ห้​3​ ​ไท​-​สัค​ ​และ​ห้​4​ ​ทั่ไป​-​า​ช่า​ ​พ​พี่​จะ​ให้​้​า​จั​คำใ​ใ​ล่​ี้​ ​แต่​ล่ะ​ห้​็​แั​า​จั​คำใ​้​ข​แต่​ล่ะ​สา​เรี​ะ​ ​ห้​1​ ​จั​ล่​ที่​1​ั​พี่​ค​ี้​ ​ห้​2​ ​็​ไป​จั​ั​พี่​ค​ี้​ ​ห้​3​ ​จั​ั​พี่​ค​ี้​ ​และ​ห้​4​ ​จั​ั​พี่​ค​ี้​ ​เาล่ะ​ครั​เรา​ี​เลา​ให้​พ​้​หา​พี่​รหัส​ั​เป็เลา​ ​3​ั​ ​ัตั้แต่​พรุ่ี้​ ​และ​ถ้า​ถึ​ัศุร์​้ๆ​ั​หา​พี่​รหัส​ไ่​เจ​ ​แต่ลั​เป็​พี่​รหัส​าตา​หา​้ๆ​เ​ ​ั้​ถื่า​พี่​รหัส​สาารถ​ลโทษ​พเรา​ไ้​ะ​"​ ​พี่​ค​เิ​พู​ธิา​ให้​ฟั​ ​แต่​สำหรั​ผ​ ​ผ​ไ่แ่ใจ​เล​ครั​่า​จะ​หา​พี่​รหัส​ตัเ​เจ


​ ​ ​ ​"​พี่​ีคำ​ใ้​พิเศษ​ให้​้ๆ​ทุค​้​ ​้​จำไ้​่​เล​ ​้​เรี​ห้​ไห​พี่​รหัส​็​ห้​ั้​ ​พี่​.​5​ ​หา​ให้​เจ​ะ​ทุค​"

 


​ ​ ​ ​พี่​เขา​พู​จ​็​ื​ิ้​หา​ให้​ั​ทุค​ ​แล้​พี่​ๆ​แต่​ล่ะ​ห้​เขา​็​เรี​พผ​ไป​จั​คำใ​้​ั​แต่​ล่ะ​ค​ ​ไ้​ทา​เิ​ไป​จั​แล้​ต่ไป​็​ถึตา​ผ​ ​ผ​จัไ้​คำใ​้​่า​ ​'​ภาษาไท​ั้​ี​หลา​ัษร​ ​ล​ึ้​รรณ​ุษ​์​ที่​ใช้​ั​'​ ​ั​คื​ะไร​่ะ​ ​พื​คำ​ใ้​ให้​พี่​ๆ​เขา​ู​ ​พี่​คที​่​ค่​ติ๊​ชื่่า​ใคร​ไ้​คำใ​้​ไห​็​ทำห้าที่​เขา​ไป

 


​ ​ ​ ​ผ​เิ​าหา​ไ้​ทา​ ​เห็​ั​ั่​ทำ​ห้า​เหื​ค​ไ่​ขัถ่า​า​เป็าทิต​์​ัั้​แหละ


​ ​ ​ ​"​ไ้​คำ​่า​ะไร​ึ​"​ ​ผ​เิ​ไปหา​ั​และ​ถา​ั


​ ​ ​ ​"​ะไร​ไ่รู้​่ะ​ ​'​ลาั​ค่​​ ​ลาคื​ค่​ตื่​ ​ลาคื​ค่​ฟื้​ขึ้​า​'​ ​เี่ึ​ ​ู​ไ่รู้​่ะ​ ​่า​ั​คื​ะไร​"​ ​ั​​ผ​ทั้ื​้​​ระ​าษ​คำใ​้​า​ให้​ผ​ู


​ ​ ​ ​"​ไ้​ทา​ี้​ึ​ไ่รู้​จริๆ​หร​่ะ​ ​่า​ใคร​คื​พี่​หรัส​ึ​่ะ​"​ ​ผ​ถา​ั​​ไป​ั้​แหละ​ ​ผ​ะ​ู​ครั้แร​็​รู้​แหละ​่า​ั​ไ้​ใคร​เป็​พี่​รหัส

"​ู​ไ่รู้​โ้​!​!​ ​คิไ่​"

"​ึ​ี​ๆ​ิ​่ะ​ึ​"

"​ไ้​ัส​ึ​รู้​ ​ึ​็​​ู​า​ ​ู​ไ่รู้​จริๆ​"

"​็​ผั​ึ​ไ​"

"​เชี​้​!​!​ ​ูลื​ึ​ถึ​เล​!​!​"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

สัสี​่าเป็ทาาร​ีครั้​ะ​ค่ะ​ ​ี้​เป็​ิา​เรื่​แร​ข​ไรท์​ ​ัไ​็​ฝา​ติตา​้​่าาาาา​ ​ ​ ​😊😊

 

ช​ไ่​ช​า​ให้​ปรัปรุ​ตรไห​ ​ค​เ้​ไ้​ไ้​ะ​ค่ะ

 

 

 

  หวัดดี..

 

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านนิยายของ 23042540!! นะ

 

 

 

เราเป็นคนต๊องๆ ไม่ค่อยเต็ม

 

เอ๊ะ..ยังไง http://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/eta.gif

 

 

  ต้องขอบคุณรีดเดอร์ที่น่ารักทุกคนนะ ที่เข้ามาอ่านนิยายของเรา ถึงแม้จะอ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เถอะ คริคริ

 

 

 

  ขอบคุณที่กดติดตามเรานะ ถ้าหากนิยายที่เราแต่งไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วย เพราะเราไม่ใช่คนเขียนมืออาชีพ เราก็เด็กธรรมดาๆคนหนึ่ง ที่แต่งออกมาจากจิตนาการของตัวเองและความชอบ แต่ถ้าหากใครที่อ่านแล้วไม่ถูกใจไม่ว่าจะของไรท์เตอร์คนไหน เราแนะนำว่าไปแต่งเองเถอะ ขอโทษด้วยที่ต้องพูดแรงๆ แต่เราเป็นคนตรงๆ

 

 

*บอกก่อนๆ .. นิยายของเราเราใช้พิมพ์ในโทรศัพท์มือถือ(แต่ลงในคอม') เพราะงั้นมันมีคำผิดเยอะ และบ้างคำเป็นคำภาษาบ้านเรา เราอาจจะอ่านถูก เขียนถูก แต่สำหรับรีดเดอร์อาจจะอ่านไม่ถูก และบ้างคำมันอาจจะเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อย เราก็มีติดบ้าง คำบ้างคำอาจเป็นภาษาที่เราใช้ทุกวัน เพราะงั้นคำไหนที่มันอ่านออกเสียงเหมือนกัน หรือเขียนคลายๆกัน เราก็จะเขียนผิดบ่อย เพราะติดการออกเสียง มากกว่าความหมาย

 

 

และสำคัญ!!เราเป็นคนที่ชอบแต่งแล้วแต่งเลย ไม่ชอบตรวจคำผิด(อันนี้เขาเรียกสันดารเสีย ฮ่าๆ) จะไม่ชอบย้อนกลับมาดูด้วยซ้ำว่ามีคำไหนผิดบ้าง อันนี้ด่าเราได้ แต่อย่าแรงเพราะสำนึกผิดไม่ทัน ฮ่าๆ

 

 

  ขอบคุณทุกคอมเม้น ทุกกำลังใจ ทุกดาว ทุกเหรียญ ที่ยอมเสียสละเข้ามาอ่านนิยายของเรา

 

 

เราสัญญาว่าจะแต่งผลงานดีๆออกมาให้อ่านกันเรื่อยๆแน่นอน ขอบคุณที่ติดตามเรานะ

 

 

http://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/eta.gifhttp://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/eta.gifhttp://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/eta.gifhttp://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/eta.gifhttp://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/eta.gif

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น