ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

11. หนี (1)

 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​หลั​เป็​ตา​ไป​หึ่​ั​เต็​หลัจา​าาร​เาค้า

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​เื่า​หลัจา​สิ​ทิศ​จา​ห้​ ​ตรีภพ​็​เาแต่​ข​ตั​ู่​ใ​ห้​ตลทั้​ั​ไ่​ไป​ไห​ ​ทั้​ปหั​ ​ทั้​คลื่ไส้​ ​เพิ่​เข้าใจ​่า​าาร​ปหั​จ​แท​ระเิ​ั​เป็​ัไ​ ​แค่​ลุขึ้​เิ​ั​เืจะ​ไ่ไห​ ​โชคี​ที่​พ​ี​ข​และ​​หลเหลื​ู่​ใ​ห้​้า​ ​ตรีภพ​จึ​สาารถ​ำรชีิต​ู่​ใ​ห้​สี่เหลี่​ไ้​โ​ไ่ต้​พาร​่า​ั​​่​แ​​ไป​ไห

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​เช้าี้​ัี้​เขา​จึ​ตื่ขึ้​า​้​คาส​ใส​ ​าาร​เาค้า​หา​เป็ปลิทิ้​ ​เตรีพร้​เผชิญ​ั​โล​ข​คาเป็จริ​ีครั้

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​เรื่รา​ที่​เพิ่​รัรู้​ทำให้​จิตใจ​ั​่ไห​ข​ตรีภพ​ช้ำ​า​ไป​่า​เ่า​ ​โเฉพาะ​คาสัพัธ์​ข​ภาสร​และ​ไข่ุ​ที่​พัฒา​จา​ครู้จั​สู่​าร​เป็​ครั​ ​คาหั​ที่​ีู่​้​ิ​ข​ตรีภพ​ที่​เค​แ​หั​็​พลั​ั​สลา​ไป​ใ​พริตา

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ไ่ี​แ้แต่​โาส​ที่​เขา​จะ​ไ้​แ​รั​ภาสร​ีต่ไป

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​โชค​ัี​ที่​ครั้ี้​ตรีภพ​ไ่ต้​เผชิญ​เรื่รา​่าเศร้า​เพีลำพั​ ​่า้​ใ​ช่เลา​ที่​าลำา​เขา​็​ี​เพื่​ี​ ​ๆ​ ​่า​สิ​ทิศ​ที่ู่​เคีข้า​ ​จะ​่า​ไป​หลัจา​แ้า​ั​เื่า​สิ​ทิศ​็​ไ่ไ้​ติต่​าหา​เขา​เล​ ​ไ่รู้​่า​ตี้​สิ​ทิศ​จะ​เป็​่าไร้า

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ตรีภพ​้​​าฬิา​ที่​ข้ื​ข​ตัเ​ ​ตี้​เลา​แป​โ​ครึ่​ ​ปติ​สิ​ทิศ​จะ​ต้​าหา​เขา​ที่​ห้​ตั้แต่​เช้า​เพื่​ร​ไป​เรี​พร้ั​ ​แต่​ัี้​เลเลา​า​เื​ครึ่​ชั่โ​แล้​ลั​ไ่ี​แ้แต่​เา​ ​สิ​ทิศ​หาเี​ไป​เล​จ​เริ่​รู้สึ​เป็ห่

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​เิ​ะไร​ขึ้ั​เขา​หรืเปล่า​ะ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ตรีภพ​ตัสิใจ​เิ​ไปหา​สิ​ทิศ​ที่​ห้​ ​แต่​เคาะ​ประตู​เรี​ู่​หลาครั้​็​ไ่ี​เสี​ตรั​ลัา​ ​ตรีภพ​ถใจ​ ​สสั​สิ​ทิศ​จา​ห้​ไป​แล้​ ​เขา​ีธุระ​สำคัญ​ะไร​ั​ะ​ถึ​​ไป​โ​ไ่​ล่า​ั​สั​คำ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ท่า​ขณะที่​ตรีภพ​ำลัจะ​่าเท้า​้าเิ​ ​ประตู​ห้​็​ถู​เปิ​​พร้ั​ชาหุ่​คุ้ห้า​ที่​า​ปราฎ​ตั

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​สิ​ทิศ​”​ ​ตรีภพ​ิ้​พู​ ​รู้สึ​ีใจ​ที่​เห็​สิ​ทิศ​ั​ปติ​ี​ ​ไ่ไ้​ีเรื่​ร้า​เิขึ้​ั​เขา​่าที่​คิ​ไป​ต่า​ ​ๆ​ ​าา​ ​“​ึ​่าา​ไป​เรี​แล้​ซะ​ ​เรา​เคาะ​ประตู​เรี​ตั้​า​ไ่เห็​ต​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​…​”​ ​ไ่ี​คำต​ใ​ ​ๆ​ ​จา​ปา​เจ้าข​ห้​ ​ี​เพี​สีห้า​เรี​ิ่​​ไป​ทา​ุ​ที่​แต่​แต้​ให้า​ข​เขา​ ​พร้​ร่า​สู​ที่​้าเิ​ผ่าห้า​ตรีภพ​ไปรา​ั​เขา​ไร้​ซึ่​ตัต

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ะไร​ข​เขา​”​ ​ตรีภพ​พึพำ​ั​ตัเ​ ​เิตา​สิ​ทิศ​ไป​้​คา​ุ​ ​ลัษณะ​ท่าทา​เิเฉ​แี้​เขา​ไ่ไ้​เห็​าา​แล้​ ​้​ไป​็​ค​เป็ช่​แร​ ​ๆ​ ​ที่​ไ้​รู้จั​ั​ ​แล้​ทำไ​จู่​ ​ๆ​ ​สิ​ทิศ​ถึ​ี​าาร​แี้​ี​ล่ะ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ตรีภพ​เิตา​สิ​ทิศ​ไป​่าเีเชี​ ​ล​สัเต​าาร​ข​เขา​จา​ทา​้าหลั​ ​แ​รู้สึ​เป็ห่​่า​สิ​ทิศ​ีเรื่​ไ่สาใจ​หรื​เครี​ะไร​หรืเปล่า​ ​แต่​เขา​็​ไ่ล้า​ถา​ ​จึ​ทำไ้​เพี​เิตา​ต่ไป​จระทั่​าถึ​ลาจรถ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ทำ​ะไร​?​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ื​ข​ตรีภพ​ชะั​ ​ขณะ​ำลั​เื้​ไป​เปิ​ประตู​รถ​ ​แต่​ถู​ผู้​เป็เจ้าข​เ่​ถา​้​สีห้า​เคร่ขรึ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ไป​เรี​ไ​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ใคร​ให้​ึ​ขึ้รถ​ู​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ะ​ ​้า​”​ ​ึ​ื​ลั​แท​ไ่ทั​ ​ิ่​​เข้าไป​ี่า​เิ​ะไร​ขึ้​ ​ทำไ​สิ​ทิศ​ถึ​พู​ั​เขา​แี้

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ถ​​ไป​ ​ูรี​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​า​เป็​ะไร​รึเปล่า​?​”​ ​ตรีภพ​โพล​ถา​ ​ู​จา​สถาารณ์​ต้เหตุ​ที่​ทำให้​สิ​ทิศ​ี​าาร​แี้​ค​ต้​าจา​ตั​เขา​แ่​ ​ๆ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​…​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เรา​ทำ​ะไร​ให้​า​โรธ​เหร​?​”​ ​ตรีภพ​เิ​้​ไปหา​ ​เผชิญห้า​ั​ร่า​สู​ที่​ทำ​ห้า​คร่ำเคร่

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ไ่ต้​ุ่​ั​ู​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​แส่า​ใช่​”​ ​คิ​ไ้​ไ่ี​ผิ​ ​ตรีภพ​รี​เิตา​เื่​สิ​ทิศ​พาา​เืห้า​หี​ ​“​า​เป็​ะไร​ทำไ​ไ่​​เรา​ะ​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​…​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เรา​ทำ​ะไร​ให้​า​ไ่พใจ​็​​าตร​ ​ๆ​ ​ไ่เห็​ต้​ทำเป็​้ใจ​เหื​เ็​ ​ๆ​ ​เล​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ใคร​...​ใคร​้ใจ​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​็​า​ไ​”​ ​ตรีภพ​ลั้​ขำ​เื่​เห็​ค​ตีห้าตา​ร​ตา​ไปา​เลิ​่​ลั​่

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ู​ไ่ไ้​้ใจ​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​จริ​ะ​?​”​ ​ตรีภพ​ิ้​เจ้าเล่ห์​ ​ิ่​เห็​ี​ฝ่า​พาา​หลหลี​็​ิ่​ั่ใจ​่า​ตัเ​คิ​ไ่ผิ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เ​”​

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​​า​เถะ​า​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ไ่ต้​ุ่​ั​ู​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ไ่​ให้​เรา​ุ่​ไ้​ไ​ ​า​เป็เพื่​เรา​ะ​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เพื่​เหร​?​”​ ​ตา​แข็ร้า​หั​​าทา​ตรีภพ​ ​เล่​เา​ค​ตัเล็​สะุ้​ตั​ไป​เล็้​ ​“​ทีึ​เ​ั​ไ่​ช​ให้​ูุ​่​เรื่​ข​ึ​เล​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เรา​?​”​ ​เรี​ิ้ชี้​​าที​่​ตัเ​ ​“​ต​ไห​?​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เื่า​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เื่า​?​”​ ​ตรีภพ​ทคำ​ ​ข​เ้​ริฝีปา​่า​ครุ่คิ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ช่าัเถะ​”​ ​แต่​สิ​ทิศ​ไ่​ปล่​ให้​ตรีภพ​ไ้​ี​เลา​คิทท​ร่า​สู​พ่ล​ฉุ​ใส่​ ​ตีสี​ห้าึ้​ตึ​ราั​ัษ์​ ​ื่ื​หา​จะ​เปิ​ประตู​รถ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ตรีภพ​จึ​รี​รั้​แข​เขา​เาไ้

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เี๋​สิ​ ​พู​ให้​รู้เรื่​่​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ู​จะ​รี​ไป​เรี​”​

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​า​โรธ​ที่​เรา​ต่่า​า​เื่า​ใช่​ั้​?​”​ ​ตรีภพ​ึ​แล้​ ​เื่า​่​แ้า​เขา​ุ​สิ​ทิศ​เรื่​ที่​เปลี่เสื้​ผ้า​ให้​โพลาร​ ​้​าาร​ปหั​่าหั​เขา​จึ​ไ่ทั​ไ้​สัเต่า​สิ​ทิศ​ี​าาร​เช่ไร

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​…​”​ ​สิ​ทิศ​ไ่​ต​ ​ทำเป็​หั​​ไป​ทา​ื่

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เรา​ไ่ไ้​โรธ​า​เล​ะ​”​ ​ื​า​เข่า​แข​แร่​ ​แต่​ูเหื​ี​ฝ่า​จะ​ไ่ส​ใจ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ที่​เรา​พู​ไป​แ​ั้​็​เพราะ​เรา​...​”​ ​ตรีภพ​้ำึ้​ ​แสท่าทา​ลัเล​ ​“​เรา​แค่​เขิ​ ​เขิ​ที่า​เห็​ข​เรา​”​ ​ตรีภพ​้แ้​พู​ ​้ห้า​ุ​้​ท่าทา​เขิา​ ​จู่​ ​ๆ​ ​็​รู้สึ​ร้ผ่า​ไป​ทั่​ให้า

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​…​”​

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​จริ​ ​ๆ​ ​ะ​ ​เรา​ขโทษ​ ​า​่า​โรธ​เรา​เล​ะ​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ขึ้รถ​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​...​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​สา​แล้​ ​เี๋​ไป​ไ่ทั​คิซ​หร​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​า​หาโรธ​เรา​แล้​ใช่​ั้​?​”

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​...​”​ ​สิ​ทิศ​ไ่​ต​ ​เปิ​ประตู​ขึ้รถ​ห้าตาเฉ

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ตรีภพ​ื​​ไป​ชั่ขณะ​ ​ทุ่า​เิขึ้​รเร็​จ​ตั้ตั​ไ่​ติ​ ​่​จะ​คิไ้​่า​ถ้า​สิ​ทิศ​ให้​ขึ้รถ​แส่า​เขา​ต้หา​โรธ​แล้​ ​ตรีภพ​ิ้​ ​่​จะ​รี​เปิ​ประตู​ตา​ขึ้ไป​ ​แต่​็​​แ​ิทา​เขา​ใ​ใจ​ไ่ไ้

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ค​ะไร​ฟร์​จั​ชะั

กลับหน้าเรื่อง

 

ไรท์มี 3 นามปากกา ธ.ธีร์ / Chapoom >> แนวฟีลกู้ด ชาย-หญิง SunTawan >> แนวฟีลกู้ด Y/boy love 

ฝากติดตามผลงานด้วยน้า 

Love u all 

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น