เขาเรียกผมว่า ไอ้เฉิ่ม [Yaoi,Boy's Love] ตีพิมพ์กั... อยู่ในธัญลิสต์