เมื่อเรย์เข้าไปเป็นเมียราชางูในนิยายที่อ่าน [Omega... อยู่ในธัญลิสต์