ทะลุมิติทั้งที ไยต้องเป็นชายอุ่นเตียงของท่านด้วยนะ... อยู่ในธัญลิสต์