พันธะร้ายพ่ายรัก - BAD OBLIGATION NC20+ อยู่ในธัญลิสต์