เหนือกฎสัญชาตญาณ | omegaverse (BetaXAlpha) อยู่ในธัญลิสต์นิยาย