ศาสตราจารย์เถื่อน | Barbaric | NC25+++ อยู่ในธัญลิสต์