ลุงขวานไซด์ยักษ์ +Nc 🔥30 (สั้นๆ,มัน) อยู่ในธัญลิสต์