-จบ- รักนี้พวกพี่จัดให้ X 2 [+NC] [Yaoi 3P ] อยู่ในธัญลิสต์