เอาเถิด ข้าไม่เสียใจ เพราะข้าตายแล้ว (จีนโบราณ) อยู่ในธัญลิสต์