คุณอยากส่งจดหมายถึงผู้เป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วไหมครับ หากเรามีวาสนาได้พบกัน ผมจะเป็นธุระส่งข้อความของคุณไปยังอีกโลกหนึ่ง หวังว่าเราจะมีวาสนาต่อกัน แต่ว่าคุณพอจะรู้จักคนทำความสะอาดบ้านเก่ง ๆ สักคนไหม

ถ้างานคุณยุ่งให้ผมดูแลคุณนะ 

 

ผู้แต่ง : สามหนึ่งสองหนึ่ง 

 

‘วินทร์’ ชายหนุ่มอายุสามสิบสองปี ผู้มีอาชีพเขียนจดหมายถึงผู้ล่วงลับ 

ทุกอย่างราบรื่นจนกระทั่งพระยมในนรกขุมที่หนึ่งส่งกระดาษสำหรับเขียนจดหมายมาให้ล่าช้า 

ส่งผลให้มีข้อความค้างส่งเป็นกองพะเนิน 

งานบ้านไม่ได้ทำ ขนาดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์เขาก็ยังลืมจ่าย! 

ผมหวังว่าพนักงานจากแอปพลิเคชั่นทำความสะอาดบ้านจะช่วยชีวิตคนยุ่งคนนี้ให้ดีขึ้น! 

 

‘เดชิณ’ ชายหนุ่มอายุยี่สิบเจ็ดปี ลาออกจากบริษัทของที่บ้านเพราะเหตุผลบางอย่าง 

หลงใหลการทำความสะอาด คิดอยากเปิดบริษัททำความสะอาดของตัวเอง 

เขาตัดสินใจไปเป็นพนักงานทำความสะอาดเพื่อศึกษาดูงาน 

แต่งานแรกที่เจอกลับทำให้ขวัญหนีดีฝ่อ 

บอกผมทีนี่บ้านคนใช่ไหมครับ! 

 

------------------------------------------------------- 

 

หนังสือ และ E-Book เรื่องนี้อยู่ในความดูแลของ Rose Publishing 

หาซื้อได้ตามร้านนายอินทร์หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะ 

แสดงเพิ่มเติม

รีวิว (0)

เรื่องนี้ยังไม่มีรีวิว