นางสตรีที่ได้ชื่อว่าเป็นเพียงขยะไร้ค่า ชะตาได้ถูกเปลี่ยนไปเมื่อกรรณิการ์ 

วิญญาณนักธุรกิจสาวชาวไทย ได้มาอาศัยในร่างนี้ 

ทุกคำดูถูกและเหยียดหยาม เธอจะจดจำและรอวันที่จะตอบแทนกลับคืน 

แสดงเพิ่มเติม

รีวิว (0)

เรื่องนี้ยังไม่มีรีวิว