รวมเรื่องสั้นในรั้วโรงเรียน NC 20+
จบ
รวมเรื่องสั้นในรั้วโรงเรียน NC 20+
11
ตอน
37.2K
เข้าชม
17
ถูกใจ
0
ความคิดเห็น
154
เพิ่มลงคลัง

ชื่อตัวละคร สถานที่ และเนื้อหา เป็นเพียงเหตุการณ์สมมติ

เนื้อหาอาจมีความรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความรุนแรง การใช้ภาษา และผิดศีลธรรมจรรยา

ผู้เขียนมิได้มีเจตนาชักจูงให้กระทำความรุนแรงหรือก่ออาชญากรรม เป็นการเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น

ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการเสพ

เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เหมาะกับผู้มีความอ่อนไหวทางอารมณ์

แสดงเพิ่มเติม