เกิดใหม่ทั้งที ข้าจะต้องมีชีวิตที่ยืนยาว 3
เกิดใหม่ทั้งที ข้าจะต้องมีชีวิตที่ยืนยาว 3
338
ตอน
1.28M
เข้าชม
3.01K
ถูกใจ
3.85K
ความคิดเห็น
2.22K
เพิ่มลงคลัง

 

 

การเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง....เพื่อก้าวสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิต...... 

 

*******ระดับพลังบนหอเทียนเซียน******** 

เซียนเทวะ 1 

เซียนเทวะ 2 

เซียนเทวะ 3 

เซียนเทวะ 4 

เซียนเทวะ 5 

เซียนเทวะ 6 

เซียนเทวะ 7 

เซียนเทวะ 8 

เซียนเทวะ 9 

( ทุกระดับชั้นพลัง แบ่งเป็น ขั้น ต่ำ กลาง สูง ) 

***ระดับ ปรุงโอสถ อักขระ หลอมรวมอาวุธ *** 

1.ฝึกหัด / ไม่สามารถสร้างเปลวไฟได้  

2.ก่อเกิด / เปลวไฟสีแดง 

3.ปฐพี / เปลวไฟสีเขียว 

4.นภา / เปลวไฟสีฟ้า 

5.ราชันย์ / เปลวไฟสีเหลือง 

6.จักพรรดิ / เปลวไฟสีม่วง 

7.เทวะ / เปลวไฟสีทอง 

( ทุกระดับพลัง แบ่งออกเป็นขั้น ต่ำ กลาง สูง ) 

 

***ระดับพลังของนักหลอมรวมและพลังเวทย์ที่ทำลายผนึกแล้ว*** 

1.เซียนโอสถเทวะระดับ1/ เซียนเวทย์เทวะระดับ1 

2.เซียนโอสถเทวะระดับ2/เซียนเวทย์เทวะระดับ2 

3.เซียนโอสถเทวะระดับ3/เซียนเวทย์เทวะระดับ3 

4.เซียนโอสถเทวะระดับ4/เซียนเวทย์เทวะระดับ5 

5.เซียนโอสถเทวะระดับ5/เซียนเวทย์เทวะระดับ5 

( ทุกระดับพลังแบ่งออกเป็น3 ขั้นคือ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง ) 

***โอสถมี1-10ระดับ ผลของโอสถจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิของโอสถ ความบริสุทธิ์ 1ส่วน-10ส่วน 

***ระดับอสูรวิญญาณ*** 

อสูรวิญญาณ1-อสูรวิญญาน10 ( ทุกระดับชั้น แบ่งออกเป็น ต่ำ กลาง สูง ) 

***ระดับอสูรเทวะ*** 

อสูรเทวะ1-อสูรเทวะ9 ( ทุกระดับชั้น แบ่งออกเป็นขั้น ต่ำ กลาง สูง) 

แสดงเพิ่มเติม