การที่ต้องทนทุกข์อยู่กับตำแหน่งเมียน้อย

เป็นสิ่งที่อวิกาไม่สามารถปฏิเสธได้

เพราะรักที่ควบหัวใจเธอเอาไว้

 

จึงต้องทุกข์เมื่อเห็นเขาแต่งงานมีครอบครัวใหม่

แสดงเพิ่มเติม