เกดระดาไม่เคยตกอยู่ในห้วงพิศวาสที่กำลังจะแผดเผาเช่นนี้มาก่อน 

เธอจึงปล่อยตัวเมื่อถูกรุกเร้าหนักๆจากชายหนุ่มที่พอใจ 

ยิ่งเมื่อริมฝีปากอุ่นกลายเป็นร้อนครอบครองยอดอกสองเต้า 

มือก็บีบเคล้าคลึงไม่ห่าง หญิงสาวก็ลืมหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง 

ลืมแม้กระทั่งความสาวที่ควรถนอมเอาไว้ 

_____________________________________ 

แสดงเพิ่มเติม