รายละเอียดเบื้องต้นจ้า

ข้อมูลเฉพาะของโลกไกอา

ระดับของมนุษย์

เมล็ดพันธุ์แห่งเวท-เมล็ดพันธุ์แห่งพลัง

 

นักเรียนเวท-นักรบ-อัศวิน(เข้าสังกัด โรงเรียน)                                 ผู้ฝึกตน(ไร้สังกัด)

นักเวทฝึกหัด-นักรบ-อัศวิน                                                                 ผู้ฝึกตนฝึกหัด*                                      นักบวชฝึกหัด

นักเวท-นักรบ-อัศวิน-นักบวช**

นักเวท-นักรบ-อัศวิน-นักบวช ระดับกลาง

นักเวท-นักรบ-อัศวิน-นักบวช ระดับสูง

จอมเวท -นักรบคลั่ง -พาราดิน-คาดินัล

ราชันย์เวท - ราชันย์นักรบ -พาราดินชั้นสูง-ผู้ชำระบาป

 

จักรพรรดิเวท - จักรพรรดิแห่งพลัง - จักรพรรดิแห่งแสง-จักรพรรดิแห่งจิตวิญญาณ

แสดงเพิ่มเติม

รีวิว (0)

เรื่องนี้ยังไม่มีรีวิว