=pl=

=pc= "เริ่มต้น"

=pc=ทุกคนเกิดมาล้วนมีสัมผัสทั้งหมดห้าสัมผัส คือการได้กลิ่น การได้ยิน การได้รู้สึก การได้รับรส และการได้มองเห็น หรือที่เรียกกันว่าประสาทสัมผัสทั้งห้า นั่นคือคนปกติทั่วไป แต่ใครจะเชื่อว่าบนโลกใบนี้ยังมีคนส่วนน้อยถึงน้อยมาก ที่ยังมีประสาทสัมผัสที่หกเพิ่มขึ้นมา คือการได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รู้สึก กระทั่ง การได้รับรส ที่คนปกติทั่วไปไม่เคยได้พบ หรือเรียกง่ายๆว่า "สัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับ" ซึ่งคนเหล่านี้มีทั้งยินดีที่ได้มีสัมผัสนี้ขึ้นมา ผมขอเรียกมันว่าเป็น"ความสามารถพิเศษ" และบางคนก็ปฏิเสษ ที่จะได้รับความสามารถเหล่านี้

แสดงเพิ่มเติม

รีวิว (0)

เรื่องนี้ยังไม่มีรีวิว