#

 

It may take only a minute to like someone, 
only an hour to have a crush on someone 
and only a day to love someone 
but it will take a lifetime to forget someone.

 

เราอาจจะใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาทีเพื่อชอบใครบางคน
หลงใหลใครบางคนเพียงชั่วโมงเดียว
หรือหลงรักใครสักคนเพียงชั่วข้ามคืน
แต่เราอาจต้องใช้เวลาชั่วชีวิตเพื่อจะลืมใครคนนั้น

 

 

แสดงเพิ่มเติม

60.2K

เข้าชม

159

เพิ่มลงคลัง

544

ถูกใจ

0

ดาวน์โหลด

623

ความคิดเห็น