NK.PHATARAWADEE:ไรท์ขอสงวนลิชสิทธิ์ทางปัญญาตามพระราชบัญญัติลิชสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เพิ่มเดิม พ.ศ. 2558 ห้ามทำการค้ดลอก ห้ามเขียนด้ดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการถ่ายทอด,ถ่ายเอกสาร,สแกน,ถ่ายภาพ ในรูปแบบใดก็ตามที่เป็นการเผยแพร่ หรือวิธีการใดๆ ทั้งปวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เป็นผู้แต่งเป็นลายลักษณ์อักษร ***หากละเมิด ทางผู้เขียนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด โดยไม่รับฟัง ต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น***
แสดงเพิ่มเติม

26.3M

เข้าชม

66.6K

เพิ่มลงคลัง

62.3K

ถูกใจ

4

ดาวน์โหลด

64.9K

ความคิดเห็น