https://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/928425071.gifไรต์ฝากผลงานเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะhttps://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/937005481.gif

 

 

ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียง การคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบ

สแกนเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในนิยาย

ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่หรือเพื่ออ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มิฉะนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้สูงสุด

*******

“งานเขียนทุกเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้น ชื่อ สกุล

สถานที่ ตัวละครในเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆ เกิดจากจินตนาการที่ผู้ประพันธ์สมมุติขึ้นมาแทบทั้งสิ้น

ไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ดูหมิ่น หรือพาดพิงถึงบุคคลใดๆ สถานที่ใดๆ ให้เกิดความเสื่อมเสียไม่

หากมีสิ่งผิดพลาดประการใด ผู้ประพันธ์ต้องขออภัย เอาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ...

 

https://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/yv01..gif

 

 

 

แสดงเพิ่มเติม

1.46M

เข้าชม

4.73K

เพิ่มลงคลัง

3.56K

ถูกใจ

0

ดาวน์โหลด

1.29K

ความคิดเห็น