ทางไปเพจคลิกเล้ย 

 W E L C O M E

 

T O

 

 

K E I A P O P O

 

 

#

 

 

 

ส ย บ ร้ าย รั ก

 

R U S H TO  Y O U

 

 

ฟี นิ ก ซ์ X ไ ว น์

 

 นิ ย า ย ใ น ชุ ด R U S H เ รื่ อ ง ที่ 1

 

E D

 

 #

 

เ ก ม รั ก กั บ ดั ก หั ว ใ จ 

 

R U S H  T O  B E 

W I T H Y O U

 

นิ ย า ย ใ น ชุ ด R U S H เ รื่ อ ง ที่ 2

 

 

TO BE CONTINUED....

 

 

 

ไรท์ฝากรีดๆคอมเม้นต์ติชมกันให้ฉ่ำปอด ไรท์อ่านทุกเม้น

เอาไว้เป็นกำลังให้ชาวแก๊งมีแรงก่อความวุ่นวายกันไปในอนาคตนะคะ

 

ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กเพจ: Keiapopo นิยายรักโรแมนติค

 

 

แสดงเพิ่มเติม

1.89M

เข้าชม

3.7K

เพิ่มลงคลัง

10.4K

ถูกใจ

0

ดาวน์โหลด

5.51K

ความคิดเห็น