เจ้าพ่ออสูร

เจ้าพ่ออสูร

เจ้าพ่ออสูร

253
หน้า
39
ตอน
56
ดาวน์โหลด
1
รีวิว

คำโปรย

แสดงเพิ่มเติม

เกี่ยวกับนักเขียน

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

 ◕‿◕。 สวัสดีนักอ่านทุกท่านนะคะ 。◕‿◕。 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

ห ย ก เ ป็ น นั ก เ ขี ย น ห น้ า ใ ห ม่ ฝ า ก ตั ว ด้ ว ย น ะ ค ะ > / / / <  

เ ริ่ ม เ ขี ย น นิ ย า ย เ มื่ อ วั น ที่ : 1 5 สิ ง ห า ค ม พ . ศ . 2 5 6 3 

ก า ร เ ขี ย น นิ ย า ย ข อ ง ห ย ก จ ะ เ ป็ น ก า ร เ ขี ย น แ บ บ จ บ ทั้ ง เ ล่ ม ก่ อ น 

ห ย ก ถึ ง จ ะ เ อ า ม า ล ง ใ ห้ อ่ า น ใ น แ อ ป น ะ ค ะ 

เ พ ร า ะ งั้ น ทุ ก เ รื่ อ ง ที่ ห ย ก ล ง จ ะ ต้ อ ง จ บ แ ล้ ว ทุ ก เ รื่ อ ง ค่ ะ 

จ ะ ไ ม่ มี ก า ร ห า ย ห รื อ ค้ า ง ค า ไ ม่ ม า อั พ เ ด ต ต่ อ 

เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ บ บ นี้ จ ะ ไ ม่ มี แ น่ น อ น ค่ ะ  

  

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

ติดตามหยกได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ 

ธัญวลัย : นามปากกา SUNISAYOK 

Fictionlog : นามปากกา SUNISAYOK 

ReadAwrite : นามปากกา SUNISAYOK 

Meb E-Book : นามปากกา SUNISAYOK 

Dek - D : นามปากกา SUNISAYOK 

นายอินทร์ E-Book : นามปากกา SUNISAYOK 

Hongsamut : นามปากกา SUNISAYOK 

Kawebook : นามปากกา SUNISAYOK 

ARN E-Book : นามปากกา SUNISAYOK 

Dreame : นามปากกา SUNISAYOK 

MaReads : นามปากกา SUNISAYOK 

  

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์หนังสือ พ.ศ. 2537 ห้ามไม่ให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของนิยายไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด หากใครพบเจอแจ้งกับ SUNISAYOK ได้เลยนะคะ 

  

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบนิยายของหยกอย่าลืมกดหัวใจกับเขียนรีวิวให้หยกด้วยนะคะ ^^ 

เพื่อเป็นกำลังเล็กๆ น้อยๆ ของหยกในการเขียนนิยายเรื่องต่อไป 

ติชมกันได้เต็มที่เลยค่ะ ( อย่าด่าก็พอน๊า T^T ) หยกพร้อมปรับปรุงการเขียนเพื่อให้ดียิ่งขึ้น 

ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะ หยกจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ >///< 

  

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

ฝากกดติดตามกันด้วยน้า : Sunisayok 

แสดงเพิ่มเติม

อีบุ๊กของ SUNISAYOK (11)

DANGEROUS ASSASSIN พิฆาต(รัก)มือสังหารโหด SUNISAYOK รักวัยรุ่น
149 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก
Idolize you รักครั้งนี้ต้องดีกว่าเดิม! SUNISAYOK รักวัยรุ่น
149 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก
Cherish you ขอรักหน่อยได้หรือเปล่า? SUNISAYOK รักวัยรุ่น
149 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก
Deceive เล่ห์เหลี่ยมลวงหลอก SUNISAYOK รักวัยรุ่น
199 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก
Avenge แผนแค้นทวงคืน SUNISAYOK รักวัยรุ่น
199 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก
GENTLE MONSTER บุรุษอันธพาล SUNISAYOK รักวัยรุ่น
199 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก
GENTLEMAN บุรุษเย็นชา SUNISAYOK รักวัยรุ่น
199 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก
เจ้าพ่อนักซิ่ง SUNISAYOK รักวัยรุ่น
149 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก
เจ้าพ่อเพชฌฆาต SUNISAYOK รักวัยรุ่น
149 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก
เจ้าพ่ออิทธิพล SUNISAYOK รักวัยรุ่น
149 บาท
ซื้ออีบุ๊กปลดล็อกนิยาย เคยปลดล็อกนิยายได้ส่วนลดอีบุ๊ก

อีบุ๊กเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง