ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ศึกชิงกำไลเทพสายเลือดจักรพรรดิ
ชื่อตอน: ตอนที่ 7-4 นักปราชญ์กลางภูเขา
นักเขียน ฮะนะชิ
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 48 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 14,400