ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ศึกชิงกำไลเทพสายเลือดจักรพรรดิ
ชื่อตอน: ตอนที่ 5-5 สงครามคาถาเทพ ณ มหาวิหาร
นักเขียน ฮะนะชิ
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 48 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 14,400