ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ศึกชิงกำไลเทพสายเลือดจักรพรรดิ
ชื่อตอน: ตอนที่ 2-6 บุปผาที่ร่วงหล่นจากฟากฟ้า
นักเขียน ฮะนะชิ
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 48 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 14,400