รายการ ชื่อเรื่อง: ร้าวฉาน NC.20+
ชื่อตอน: กัปดัก กามรมย์ 3
นักเขียน บ้านนิยายวาย (ช่องยูทูปบ้านนิยายวาย)

ขออภัย เรื่องนี้ถูกระงับการขาย