พิศวาสล่ามรัก
​​​​​​​ผู้มีพระคุณ
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

​​​​​​​ผู้มีพระคุณ

“​สัสี​ค่ะ​แ่​ ​สัสี​ค่ะ​้า​ศัิ์​”​ ​ีา​หญิสา​ั​ ​20​ ​ปี​ื​ไห้​ารา​และ​สาี​ให่​ ​่​จะ​เา​ระเป๋า​และ​หัสื​ไป​เ็​​ชั้ส​ ​จาั้​เธ​็​ส​ผ้าัเปื้​ทั​ชุัศึษา​แล้​เิ​า​ห้า​ร้าาหาร​ตา​สั่​ที่า​รา​เปิ​ขา​า​หลา​ปี 

“​ัี้​ลูค้า​เะ​ไห​คะ​แ่​” 

“​็​เหื​ทุั​จ้ะ​ ​ีา​หูา​เหื่​ๆ​ ​ทำไ​ไ่​พั​่​จะ​รี​า​ช่​ทำไ​ล่ะ​ลู​” 

“​ไ่เป็ไร​ค่ะ​แ่​ ​แ่​ื​ทั้ั​่าจะ​เหื่​่า​เะ​เล​” 

“​จะ​่า​เหื่​ั​็​เหื่​แต่​็​ั​พ​ี​เลา​พั​ ​ค​ไ่ไ้​แ่​ตลทั้​ั​” 

ุา​และ​ิตติศัิ์​สาี​ให่​เปิร้า​ขา​าหารตา​สั่​ ​ถึแ้่า​ร้า​จะ​เป็​ตึแถ​เล็​ๆ​ ​แต่​ลูค้า​็​แะเี​า​ไ่ขาสา​เพราะ​ใ​ละแ​ี้​ี​ร้าาหาร​ตา​สั่​ู่​เพี​ไ่​ี่​ร้า 

ลูค้า​ส่ใหญ่​็​จะ​เป็​พัา​ฟฟิศ​และ​ัศึษา​หาิทาลั​ที่​ีา​เรี​ู่​ ​าครั้​จึ​ี​เพื่​ๆ​ ​ข​เธ​ตาา​เป็​ลูค้า​ที่​ร้า​้ 

“​ีา​เหลื​ส​ี​ี่​ั​ล่ะ​ลู​ ​แ่​่า​หู​ไป​่าหัสื​่​ี่า​ไห​ลู​”​ ​ุา​​ลูสา 

“​ไ่เป็ไร​ค่ะ​ ​เหลื​ส​ี​แค่​ิชา​เี​เ​ค่ะ​ ​ีา​่า​า​ล่ห้า​แล้​ค่ะ​แ่​” 

“​ั้็​ตาใจ​จ้ะ​ ​แล้​ครั้ี้​จะ​ปิเท​ี่​เื​ล่ะ​ลู​”​ ​ุา​ไ่​ค่​รู้เรื่​ารเรี​ข​ลูสา​เท่าไหร่ 

“​สี่​เื​ค่ะ​ ​ีา​่า​จะ​หาา​พิ​เศษ​ทำ​ู​ค่ะ​ ​ไ่​า​ู่​้า​เฉๆ​” 

“​แล้​หู​จะ​ไป​ทำา​ที่ไห​ล่ะ​ ​หา​ไ้​หรืั​” 

“​ั​เล​ค่ะ​แ่​ ​่า​จะ​ล​ถา​เพื่​ๆ​ ​ู่​ค่ะ​ ​เท​ที่แล้​เพื่​ีา​ไป​ทำที​่​ร้าาแฟ​ค่ะ​ ​ีา​่า​จะ​ล​ไป​สัคร​ตา​โรเรีิชา​ู่​ค่ะ​แ่​ ​เผื่​เขา​ต้าร​ผู้ช่​” 

“​จะ​ไป​ทำที​่​ไห​ล่ะ​ ​้า​่า​หู​ช่​า​ที่​ร้า​็ไ้​เี๋​้า​ให้​ค่าจ้า​เ​”​ ​ิตติศัิ์​รี​เส 

“​ีา​ต้​ช่​า​ที่​ร้า​ู่​แล้​ล่ะ​ค่ะ​ ​แต่​็​า​ล​ไปหา​า​่า​ื่​ทำ​้​”​ ​ีา​ไ่​เี่​ถ้า​จะ​ต้​ช่​ารา​ขา​าหาร​ที่​ร้า​ ​แต่​ที่​เธ​า​​ไป​ทำา​พิเศษ​็​เพราะ​ไ่​ค่​ช​้า​ิตติศัิ์​สาี​ให่​ข​ารา​เท่าไหร่​เพราะ​เขา​ัจะ​เข้าา​ใล้​ๆ​ ​และ​ัจะ​แ​ู่​ตลเลา​ที่​เธ​ู่​ใ​ร้า 

แต่่​ิตติศัิ์​จะ​ไ่ไ้​า​ู่​ที่​ร้า​ทุั​เพราะ​เขา​ทำา​เป็​คขัรถ​ให้​ั​ริษัท​ขส่​ ​แต่​็​ลา​เพราะ​ีปัญหา​ั​เจ้าา​ ​จาั้​เขา​็​้า​เข้าา​ู่​ั​ารา​และ​ไ่ี​ทีท่า​่า​เขา​จะ​ไป​สัครา​ที่ไห 

“​ถ้า​า​ทำา​จริๆ​ ​หู​ล​ไป​ถา​คุณ​ฤี​ู​ห่​ไห​ลู​่า​ี​า​ะไร​ให้​ช่​้า​ ​แต่​ไป​ช่​ฟรี​ะ​ห้า​รัเิ​เ็ขา​” 

“​ีา​ลื​ไป​เล​ค่ะ​แ่​ ​ั้​หู​ไ่​ไป​ทำา​พิเศษ​แล้​ะคะ​” 

คุณ​ฤี​ที่า​รา​พูถึ​็​ลูสา​ข​คุณ​ล​และ​คุณ​ประพัธ์​เจ้าข​โรเรีเช​ที่​ให้ทุ​ารศึษา​แ่​เธ​ตั้แต่​เรี​ชั้ัธศึษา​ปี​ที่​ ​4​ ​า​จถึ​ตี้​ ​ั​เลา​็​ ​7​ ​ปี​า​แล้ 

ตี้​ีา​เรี​ู่​คณะศึษาศาสตร์​เ​คณิตศาสตร์​ซึ่​ถ้า​เรีจ​เธ​ตั้ใจ​จะ​ส​รรจุ​เป็​ข้าราชาร​ครู​ตา​คาฝั​ใ​ัเ็​ ​เื่จา​ตที่​เธ​ั​เป็​เ็​ตั​้​ัจะ​ตา​ิา​ไป​ที่​โรเรี​ู่​่ครั้​ ​ีา​จึ​า​เป็​ครู​เหื​ิา​ที่​เสีชีิต​ไป​ตั้แต่​เธ​เรี​ู่​ชั้​ ​.​1 

“​จะ​ไป​ช่​เขา​ทำไ​ั​ ​เขา​ีลู​้​ตั้​าา​ ​ช่​า​ที่​ร้า​ไ่ี​่า​เหร​”​ ​ิตติศัิ์​ไ่​า​ให้​ลูเลี้​​ไป​ทำา​ที่ื่​ ​เพราะ​ั​หาถึ​โาส​ที่​เขา​จะ​เคล​เธ​็​จะ​ล้ล​ไป​้ 

“​เพราะ​้า​ั้​เขา​ีุญ​คุณ​ั​ีา​ ​ถ้า​ไ่ี​พเขา​ีา​็​คไ้​เรี​แค่​ชั้​ ​.​ ​3​ ​เ​ะคะ​ ​ถ้า​ี​ะไร​ที่​ตแท​ค้า​ั​้​ไ้​ีา​็​า​จะ​ทำ​ค่ะ​”​ ​ีา​ตลั​ ​เพราะ​ลำพั​เิ​ที่า​รา​ไ้​จา​าร​ขา​าหาร​็​พ​แค่​ค่าใช้จ่า​ใ​ชีิตประจำั​ั​ค่าเช่า​เท่าั้ 

“​หูคิ​ถู​แล้​ล่ะ​ลู​ ​เรา​ไ่ี​เิท​ไป​ตแท​เขา​ ​แต่​เรา​ั​พ​ี​แร​็​ไป​ช่​า​เขา​้า​ ​แ่​ล่ะ​เรใจ​เขา​จริๆ​ ​ทั้​ค่าเรี​ข​หู​ทั้​ค่าเช่า​ที่​ที่​ถู​่า​ที่ื่​”​ ​เพราะ​ตึ​ที่​เธ​เช่า​เปิร้า​ู่​ี้​็​เป็​ข​คุณ​ลฤี​ซึ่​ค่าเช่า​ถู​่า​ที่ื่​ถึ​ครึ่​ ​เธ​จึ​า​ให้​ลูสา​ไ้​ไป​ช่​า​คุณ​ลฤี​ใ​ช่​ปิเท 

“​สั่​ข้า​ห่​ค่ะ​”​ ​เสี​ลูค้า​ห้า​ร้า​ทำให้​ทั้​สา​ค​หุ​คุ​เรื่​าพิเศษ​ข​ีา​ไป​่ 

“​้า​ ​ชา​ัี้​ป้า​แข​ไ่​ทำัข้า​เหร​ถึ​ไ้​า​ซื้​ไ้​” 

“​ที่​้า​ีเรื่​ุ่​ ​ป้า​แข​็​เล​ไ่ีเลา​” 

“​พี่​ชา​จะ​ิ​ะไร​คะ​เี๋​ีา​ทำให้​” 

“​เา​ผั​ะเพรา​เครื่ใ​ไ่​ ​ผั​ผั​ร​ ​แล้็​ต้ำ​ี​่า​จ้ะ​” 

“​เา​ข้า​เปล่า​้​ไห​คะ​ ​พี่​ชา​” 

“​ไ่ต้​จ้ะ​พี่​หุข้า​แล้​” 

“​สั่​หลา​เล​เี๋​พี่​แถ​หู​​ท​ให้​ะ​”​ ​ุา​รี​หิ​หู​​ใส่​ถุ​ให้​ั​ชา​ ​ปติ​แล้​ชา​ไ่​ค่​ไ้​สั่าหาร​ที่​ร้า​ข​เธ​่​ ​เพราะ​ที่​้า​จะ​ี​แ่ครั​ชื่​ป้า​แข​ทำาหาร​ให้ทา​ู่​แล้​ ​​เสี​จา​่า​ป้า​แข​ไ่่า​หรื​เจ้าา​ไ่ู่​้า 

ีา​ช่​ารา​ทำาหาร​ระห่า​ั้​ชา​็​ช​ส​แ่​ลู​คุ​ถึ​เรื่​ที่​คุณ​ฤล​เจ้าา​ข​เธ​ประสุัติเหตุ​ ​ทำให้​ตี้​เจ้าา​ข​เธ​ไ่ีใคร​ู่​้า​สั​ค 

“​ชา​ล่ะ​สสาร​คุณ​ท่า​า​พไ้​ข่า​็​เป็ล​ไป​เล​” 

“​แล้​ตี้​าาร​เป็​ัไ​้า​ล่ะ​ชา​” 

“​ชา​็​ไ่รู้​เหืั​ ​แต่​ค​หั​เา​าร​เพราะ​คุณๆ​ ​ไ่ีใคร​ลั้า​เล​” 

“​พี่​ชา​รู้​ไห​คะ​่า​ตี้​คุณ​ฤล​เขา​ู่​ที่​โรพาาล​ไห​”​ ​ีา​ถา​่า​เป็ห่​ ​เธ​เค​เจ​ั​คุณ​ฤล​า​หลาครั้​เพราะ​เขา​ัจะ​เป็ตัแท​ไป​​ทุารศึษา​และ​เขา​็​เป็​เหตุผล​หึ่​ที่​ทำให้​เธ​ตั้ใจ​เรี​และ​ตัสิใจ​ื่​ข​ทุ​ซึ่​ปติ​แล้​ทา​โรเรี​จะ​คัเลื​ัเรี​ทั้ห​ ​ปี​ละ​ ​5​ ​ค​เพื่​รั​ทุารศึษา​โ​จะ​เา​คะแ​ใ​ชั้เรี​ ​.​2​ ​และ​.​3​ ​เป็​เณฑ์ 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น