หวานใจยัยองค์หญิงตัวป่วน🙆
ตอนที่1 ย้อนไปในวันที่ตกหลุมรักครั้งแรก
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

ตอนที่1 ย้อนไปในวันที่ตกหลุมรักครั้งแรก

ตที่​1​

ใ​ัที่​ฝต​​ฤู​ั้​สาฝ​ตล​า​หญิสา​ื​ู่​ห้า​ร้า​ผ้าไห​ร​ให้​ค​ข​า​ำ​ร่​า​ให้​เพราะ​รีเร่​า​จา​้า​จึ​ลื​หิ​ร่​า​้​คู​แล​ที่​ค​ติตา​จึ​ไ้​รีเร่​ไปหา​ร่​ให้​เจ้าา​ข​ต​.. 

"​แ่า​ฝต​หั​แล้​เา​ร่​ข​ข้า​ไป​ใช้​่​็ไ้​"​้ำเสี​ช​หลใหล​หิื่​คาช่เหลื​ให้​ั​หญิสา​ทำให้​หญิสา​ที่​ไ้​พ​เจ​ให้า​ข​ชาหุ่​ครั้แร​็​เิ​าาร​ใจเต้​รั​ๆ​สาตา​ข​า​​สำรจ​ุรุษ​ชา​ร่า​ใหญ่​ผู้​ี้​ที่​ี​​ตาลึ​ลั​แถ​ั​ื่ื​าช​่​เหลื​าใ​า​ที่า​ต้าร​ิ่​ี้​หัใจ​ข​หญิ​แร​แ้​็​่เิ​คารั​แร​ที่​ไ้​พ​เจ​... 

"​แล้​ท่า​จะ​ใช้​ร่​ั​ใ​ฝ​็​ตหั​ท่า​ี้ำใจ​ลื่ล้​า​ให้​ข้า​เี่​ี้​ตั​ข​ท่า​็​คจะ​เปีป​์​เช่ั​" 

"​เา่า​ี้​ี​หรืไ่​พเรา​ใช้​ร่​คั​เีั​จะ​ไ้​ไ่​เปี​ทั้ส​ค​" 

"​ข้า​จะ​เิ​ไป​ี​ช่​หึ่​ข​ร้า​ค​ข​ข้า​ำลั​ไป​ซื้​ร่​พี​ถ้า​ท่า​ไ่รัเีจ​ช่​พา​ข้า​ไป​จะ​ไ้​หรืไ่​"​หญิสา​พู​า​้​ให้า​ิ้แ้​สใส​.. 

ุรุษ​ชา​ที่​ื่ื​เข้าา​ช่​หญิ​า​ั้​็​ต​ตล​้​าร​ช่เหลื​า​ทั้ส​ชา​หญิ​จึ​ไ้​เิ​ฝ่า​สาฝ​โที่​ี​ร่​คั​เีั​รราาศ​ช่า​แส​โรแติ​เสี​เหลืเิ​หญิสา​แ​ให้า​ข​ชาหุ่​ไ่ลื​เลื​เขา​ช่า​เป็​เทพุตร​าช​่​เหลื​า​ที่า​ลำา​หัใจ​ข​า​ให่​หั้​แล้​่า​จะ​ให้​ั​เขา​ชา​รัแร​ข​า​... 

ทั้ส​ค​เิ​ใล้ชิ​ั​่า​ั​เป็​คู่หั้คู่หา​ใ​ร่​คั​เีั​ชา​ผู้​หึ่​ช่เหลื​้​คาหัี​เป็ิตร​แต่​หญิสา​ผู้​ไ้รั​คาช่เหลื​ั้​า​คิ​ไป​ไล​เิ​่า​คำ​่า​เป็ิตร​ที่​ี.​.. 

จา​ัั้​ที่​ไ้​ตหลุรั​า​็​ไ่เค​ที่จะ​ลื​ชา​ุรุษ​ผู้​ั้​ไ้​ตา​เสาะหา​จ​ล่รู้​่า​เขา​ีชื่​แซ่​ะไร​า​็​ค​หาทา​ที่จะ​พ​เจ​เขา​ีครั้​และ​ลู​หา​่า​เิ​เื่​รู้​่า​เขา​ั​ไ่ี​คู่หั้คู่หา​ทำให้​า​า​ที่จะ​เป็​คู่เคี​ข้า​ั​เขา​... 

โที่​า​รุ​หั​ขา​ี้​ทำให้​เขา​ลั​และ​ตีตัห่า​จา​า​แต่​า​็​ไ่เค​หำลัใจ​สาฝ​ัั้​ั​คื​สาฝ​แห่​รั​ที่​ทำให้​า​ตหลุรั​ชา​ผู้​ี้​สุ​หัใจ​... 

"​ค์​หญิ​จะ​ทร​เห่ล​ี​า​หรืไ่​" 

"​ีไ่า​พระ​ชาา​ข​ค์​ชา​จะ​เส็จ​ลั​ไป​เี่เื​้า​ค์​หญิ​ไ่​รี​ไป​หรื​เพ​คะ​"​าใ​ที่​ค​รัใช้​เ่​ถา​า​้​คารู้​ี​่า​เจ้าา​ข​า​ั้​จะ​เิทา​ลั​ไป​เพื่ที่จะ​ไ้​พ​เจ​ั​คุณชา​ใหญ่​ตระูล​ชิ​ที่​ค์​หญิ​ทร​ตหลุรั​ั่เ​... 

"​จริ​้​รี​ไป​ั​เล​พี่สะใภ้​ข​ข้า​จะ​ลั้า​ัี้​ี่​" 

"​ไ่รู้​จะ​ขึ้รถ​้า​​ไป​หรืั​ะไร​เี่​ตั​ข้าั​แต่​พร่ำเพ้​คิถึ​ัา​ที่​แส​หา​จ​ลื​ไป​ไ้​่าไร​ั​"​ค์​หญิ​เร่รี​ที่จะ​ตา​ให้​ทั​รถ้า​ข​พี่สะใภ้​ที่จะ​ลั้า​ไป​เี่เี​ญาติ​า​จา​ที่จะ​พ​เจ​ั​คุณชา​ตระูล​ชิ​ที่า​ตหลุรั​สุ​หัใจ​จึ​ไ้​เร่รี​จ​ลื​ิริา​ั​ีา​ไป​หสิ้​... 

"​ั้​ค์​หญิ​จะ​รี​ไป​ที่ใ​ตั​ะโหล​ะ​เ​แี้​เี่​ี้​ไ่​า​เล​"​พระ​ชาา​ารา​ข​ค์​หญิ​เห็ท่า​ทา​รีร้​ข​ลูสา​จึ​ไ้​เ่​ถา​าใ​ที่​ค​รัใช้​พระา​ใ​า​ี้​... 

"​ค์​หญิ​่าจะ​ส่​รี​ไป​ที่​รถ้า​ข​พระ​ชาา​ค์​ชา​เพ​คะ​" 

"​จะ​เส็จ​ลั้า​เพื่​เี่​ญาติ​เพ​คะ​"​า​า​ที่​ค​ูแล​พระ​ชาา​ารา​ข​ค์​หญิ​ตคำถา​ข​พระา​ที่​เ่​ถา​่ห้าี้​.. 

"​ู่​หิ​เ​า​โต​เป็สา​แล้​คู่คร​แต่​เรื​แต่​เี่​ไร​เล่า​ั​ทำตั​เป็​เ็​เี่​ี้​เร​่า​จะ​หา​ชา​คู่คร​แต่า​้​ไ่ไ้​สิ​เพราะ​า​ั​ีิ​สั​เ็​ู่​เล​"​พระ​ชาา​ที่​ารณ์ไล​ถึ​าร​แต่า​ข​ลูสา​เพี​คเี​ข​พระา​็​เิ​าารหั​ใจ​ิ่ั​เ็​่า​คจะ​ต้หา​เลิ​หาา​ที​่​จะ​ให้​ค์​หญิ​ูตั​เสี​แล้​หา​ล่เล​ไ​ไป​เร​่า​ค์​หญิ​าจจะ​ขึ้คา​หา​สาี​แต่​้​ไ่ไ้​... 

"​พระ​ชาา​ค์​หญิ​ทร​เติโต​และ​า​แล้​พระา​จะ​ส่​ให้​ค์​หญิ​ูตั​แล้​หรื​เพ​คะ​"​เ​ถา​า​้​้ำเสี​ที่​เป็ห่​เพราะ​เร​่า​หา​ให้​ค์​หญิ​ูตั​็​คจะ​ปั่ป่​่าู​เป็แ่แท้​เพราะ​ใครๆ​็​รู้​่า​ค์​หญิ​ั้​ี​ชา​ใ​ใจ​แต่​ถ้า่า​ชา​ผู้​ั้​ั​เิเฉ​ต่​ค์​หญิ​... 

"​็​คจะ​ต้หา​ุรุษ​ชา​ที่​คู่คร​และ​เป็​คี​แต่​ั​ค์​หญิ​สัที​จะ​ทำให้​า​เติโต​เป็ผู้ใหญ่​"​พระ​ชาา​ทร​ตรัส​า​้​คาเป็ห่​เป็​ใ​ใ​ฐาะ​แ่​็​ต้าร​ที่จะ​ให้​ลู​เจ​แต่​คาสุข​และ​เป็ฝั่เป็ฝา​สัที​แต่​เรื​ทำห้าที่​ภรรา​ประเพณี​ที่​สืต่​ั​าา​า​.​.. 

"​พี่สะใภ้​รช​้า​้​"​หญิ​ร้เรี​พี่สะใภ้​ข​า​เสีั​ที่​ห้า​ตำหั​่ที่​พี่สะใภ้​จะ​ขึ้รถ​้า​ค์​หญิ​ิ่​า​่า​เต็แร​เสี​ห​หาใจ​ั​ไ่​หุ​เล​ทำให้​พี่สะใภ้​หัลั​า​​็​พ​่า​เป็​ค์​หญิ​้​สาี​ที่​เป็​ทั้เพื​่​และ​พี่​ใเลาเีั​ที่​ทั้ส​คสิท​ั​เป็่าา​... 

"​ู่​หิ​เจ้า​หาใจ​่​"​พระ​ชาาฮ​าชิ​พู​​​า​้​ริ้​เ็ู​ค์​หญิ​เป็่าา​า​รู้​่าที่​ค์​หญิ​เร่รี​ิ่​า​เี่​ี้​็​คจะ​ติตา​า​ลั​ไป​ั​้า​ข​า​เป็แ่แท้​และ​ไป​พ​ผู้ใ​ั้​า​รู้ู่แ่ใจ​ตั​ข​พระ​ชาา​เ​็​ตั้ใจ​แล้​่า​จะ​จัคู่​ให้​ั​พี่ชา​ข​เขา​จึ​ไ้​ไปาหาสู่​ั​ที่​้า​่ครั้​และ​ทุครั้​ั้​ค์​หญิ​็​จะ​ติตา​ไป​้​แต่​พี่ชา​ข​พระ​ชาา​็​ัค​ีใจ​ที่​แข็​เป็่าา​ไ่​เี​ๆ​ต่​ค์​หญิ​เล​แต่​คาพาา​ข​ค์​หญิ​ั้​็​ไ่​ลละ​เร่​ที่จะ​ค้า​หัใจ​ข​พี่ชา​พระ​ชาา​ให้​ไ้​... 

"​ข้า​ไป​้​"​ค์​หญิ​พู​า​และ​เร่รี​ขึ้รถ​้า​่​ใคร​พระ​ชาา​เห็​คาส​ใส​่ารั​ข​า​็​ไ่ไ้​ใส่ใจ​ะไร​ิ้​า​และ​เิตา​ขึ้รถ​้าุ​่​ตร​ไป​ั​้า​ข​พระ​ชาา​ใ​เพลา​ี้​เพื่​เี่เื​พี่ชา​้สา​... 

ถึ​พระ​ชาา​จะ​แต่า​เรื​าค​า​ห่ใ​้สา​พี่ชา​ข​พระ​ชาา​ั้​็​ไ่​เสื่​คลา​ี​เลา​็​ัจะ​ลั​ไป​เี่เี​พูคุ​แต่​ทุครั้ที่​ลั​ไป​ั้​ค์​หญิ​็​จะ​ติตา​ลั​ไป​้​เช่ั​.... 

ตา​ไป​ทำไ​ะ​หรื​ทุค​็​รู้ี​่า​ค์​หญิ​ตา​ไป​ทำไ​ค์​หญิ​เค​ปิั​่า​ตั​ข​ค์​หญิ​ั้​ชื่ช​คุณชา​ใหญ่​ตระูล​ชิ​า​เพีใ​ค์​หญิ​ทร​แส​ชัเจ​และ​ชัเจ​จ​คิ​่า​เป็​เจ้าข้า​เจ้าข​เสีี​ทำให้​หญิสา​าา​ไ่ล้า​ที่จะ​แข่ขั​ั​ค์​หญิ​ั่​ั​ทำให้​คุณชา​ใหญ่​ไ่​พึพใจ​เพราะ​ค์​หญิ​ั้​าุ​่​ุ่า​ั​เขา​า​จ​เิไป​ั่เ​ผู้หญิ​ที่​ี​ๆ​ที่ไห​เขา​จะ​าตา​ตื๊​ผู้ชา​เี่​ี้​ทำให้​คุณชา​ชิ​ไ่พใจ​และ​เิเฉ​ต่​ค์​หญิ​็​เพราะ​า​ทำตั​เิเริ​า​จ​เิไป​ทำตั​่าเลี​ิ่ั​ที่​ตาติ​ผู้ชา​ไ่​เลิ​แถ​ั​พู​าจา​ที่​ไ่า​ปา​า​ี้​... 

าร​เิทา​เปลี่​ไ่า​ั​รถ้า​ข​พระ​ชาา​็​าถึ​ที่​เรื​ข​พระา​รถ้า​จ​สิท​พระา​เิล​าจา​รถ้า​ตา​้​ค​์​หญิ​ุ่​ตร​เข้าไป​ั​ที่​เรื​สาใช้​ที่​เรื​ต่า​ไปรา​า​ต่า​ข​เรื​หลั​ี้​... 

"​คำั​พระ​ชาา​" 

"​คำั​ค์​หญิ​"​เหิ​ชิ​ที่​า​ต้รั​พูจา​้​้ำเสี​ิ่​ขรึ​เืเ็​แตา​ข​เขา​ั้​เต็เปี่​ไป​้​คาลึลั​... 

"​พี่ใหญ่​ตาสา​เถะ​ไ่ต้​า​พิธี​คัเ​ทั้ั้​"​พระ​ชาา​พู​า​จาั้​็​เิ​เข้าไป​ที่​เรื​พร้ั​พี่ชา​ค์​หญิ​็​เิตา​าติ​ๆ​​สำรจ​ร่าา​ข​คุณชา​ใหญ่​ตระูล​ชิ​่าชื่ช​และ​คลั่​คล้า​หลไหล​่าแร​... 

เลา​ผ่า​ไป​ค์​หญิ​ไ่เห็​คุณชา​ใหญ่​ตระูล​ชิ​ค์​หญิ​็​เล​า​ตาหา​... 

"​ข้าี​ข​า​ให้ท่า​"​ต้ไ้​า​ให้​ั​เหิ​ชิ​ที่​เขา​ั้​ี​คาช​ต้ไ้​และ​ปลู​เาไ้​เต็​เรื​ข​เขา​ต้ไ้​ห่​ิ่่า​ลู​เสีี​ค์​หญิ​เ​ั้​รู้​่า​เขา​ช​็​สรรหา​ต้ไ้​ี​ๆ​พัธุ์า​ๆ​า​ให้​ตล​แต่​เหิ​ชิ​็​ไ่​ค​จะ​รั​เพราะ​ไ่​า​ที่จะ​พูคุ​ั​ค์​หญิ​ที่​พูจา​ไ่ไ้​เรีร้​คำพู​ข​ค์​หญิ​ั้​ตรไปตรา​จ​ทำให้​เขา​ลั​ั่เ​... 

"​ที่​เรื​ข​ข้าี​ต้ไ้​า​แล้​ค์​หญิ​โปร​ำ​ลั​ไป​้​"​าร​ปฏิเสธ​า​เสี​ิ่​ทำให้​ค์​หญิ​ั้​เสีห้า​ู่​้า​แต่​า​็​ไ่​ลละ​ที่จะ​​ต้ไ้​สา​ี้​ให้​ั​เขา​... 

"​ต้ไ้​ไ่ไ้​เี่​ะไร​ั​ข้า​ต้ไ้​ีชีิต​หา​ท่า​ให้​ค่า​ำ​ลั​ไป​ข้า​จะ​ทำลา​ั​เสี​"​ค์​หญิ​พู​า​้​ท่าทา​ที่​ข่ขู่​เหิ​ชิ​เพราะ​เขา​ทไ่ไห​แ่​หา​า​จะ​ทำร้า​ต้ไ้​ที่​า​เี่​ี้​.... 

"​ค์​หญิ​จะ​ทำลา​ั​ทำไ​ต้ไ้​จา​า​ข้า​รั​ไ้​็ไ้​"​เหิ​ชิ​ที่​ท​เห็​ต้ไ้​า​่าี้​ถู​ทำลา​เขา​เิ​คาเสีา​จึ​รั​า​เลี้ู​เป็ครั้แร​เพราะ​ทุครั้ที่​ค์​หญิ​่า​จะ​ทำลา​็​ทำลา​ต้ไ้​จริๆ​ครั้ี้​เขา​ไ่​แล้​ต้ไ้​ไ่ไ้​ผิ​ะไร​จึ​ไ้รั​ที่จะ​ปลู​และ​เลี้ู​้​คาเาใจใส่​... 

"​ข้า​า​ิ​ิ​ท่า​ิ​ท่า​ทั้ตั​เสี​เหลืเิ​"​ค์​หญิ​คิใใจ​และ​จ้​ชา​ที่ู่​ตรห้า​่า​คลั่ไคล้​ิ​ที่จะ​​ทั้​า​ทั้​ใจ​ให้หา​เขา​ต้าร​แต่ท่า​ุรุษ​ชา​ั​ไ่ไ้​คิ​ั​า​่าั้​สิทำ​ให้​ค์​หญิ​ต้​เพ้เจ้​ู่​คเี​ไป​คิ​ที่จะ​ลื​ิ​ครคร​ุรุษ​ชา​ผู้​ี้​ู่​ฝ่า​เี​จิตาาร​ู่​ร่ำไป​่า​เขา​ั้​ลูไล้​จั​ลู​ร่า​ข​า​แถ​ั​​จู​ั​หหา​ทั้ๆที่​คาจริ​ั้​ค์​หญิ​จิตาาร​ใ​หั​ทั้สิ้ 

หญิ​ข​เรา​ี​คา​โ​เะ​า​ะคะ​ทุค​ช​คิ​เ​เ​เ​และ​โภาพ​เ​ไป​เรื่​...​าาร​ตหลุรั​ชาหุ่​่า​หัปัหัปำ 

ฝากติดตามด้วยนะเรื่องนี้ไม่ดราม่าแต่จะตลกมากกว่านะคะ
แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น