เเอบจองปองรัก
บทที่ 1 ระวังโจร
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

บทที่ 1 ระวังโจร

ท​ที่​ ​1​ ​ระั​โจร 

“​ไ่่าเชื่​่า​่า​ข​แพ​จะ​ให้​แพ​า​ใช้ทุ​ไล​ถึที่​ี่​”​ ​ิษฐา​ที่​ขข​เข้า​้าพั​แพท์​ที่ทา​จัหั​เตรี​เาไ้​ให้​เสร็จ​เ่​ขึ้​ขณะที่​ื​็​ำลั​่ู่ั​ขิ​ตรห้า​เื่จา​ัี้​เป็าร​ขข​เข้าที่​พั​เล่​เา​หแร​จ​ต้เติ​พลั​้​สารพั​ขิ​ที่​​เป็​ภูเขา​สู​ู่​ตรห้า 

“​เ่ร์​ไปั​ิ​ ​จริๆ​ ​็​ไ่ไ้​ไล​ขา​ั้​พิจิตร​ั​เพชรุรี​เิทา​แค่​ห้า​ถึ​ห​ชั่โ​เ​ ​แล้​ี​่า​ะ​คุณ่า​เ​ต่าหา​ที่​สัสุ​ให้​แพ​า​ที่ี่​”​  

“​ไ่​า​จะ​เชื่​ใครๆ​ ​็​รู้​่า​่า​ข​แพ​ห​่ะ​ห​แพ​ขา​ไห​ตั้แต่​เล็​จ​โติ​ั​ไ่เค​เห็​คุณ่า​ปล่เ​เพ​ไป​ไห​ไลๆ​ ​เล​้ซ้ำ​แต่​ี่​ให้​แพ​า​ใช้ทุ​ถึ​พิจิตร​แี้​ิ​็​ต้​แปลใจ​สิ​”​  

“​ิ​ลื​ไป​แล้​หรืไ​่า​คุณ่า​แพ​ห​่ะ​เค​เป็​ห​า​่​ะ​ ​แถ​สั​สา​ๆ​ ​คุณ่า​ั​เค​ไป​ใช้ทุ​แพท์​ู่​ที่​ใต้​เชี​ะ​ ​คุณ่า​่า​พื้ที่​ที่​ห่าไล​ห​่ะ​ต้าร​ห​า​ที่สุ​ิ่​ที่​ที่​ลำา​เข้าถึ​า​ะ​ั​เเล้​ใหญ่​เพราะ​ทุค​เาแต่​ลั​ท​ลำา​ไ่ไห​เิ​่า​ทุค​ลั​แต่​จะ​ลำา​ั​ห​แล้​จะ​ี​ห​ที่ไห​ารั​ษา​พเขา​”​ ​คฟั​พัห้า​หึๆ​ ​เริ่​รู้​แล้​่า​ทำไ​คที​่​ห​หลาสา​ราั​ไข่​ใ​หิ​ถึ​ไ้​ให้​หลา​า​ู่​ไลหูไลตา​ถึขา​ี้ 

“​่าี้​ี่เ​ ​แต่​จะ​่า​ไป​ที่ี่​็​ห่าไล​คาเจริญ​จริๆ​ ​ะ​ ​ู​สิ​แค่​ห​โ​เ็​ั​ื​ั​เี​ขา​ี้​เล​”​  

โษิตา​พัห้า​รั​เห็จริ​่าที่​เพื่​่า​ ​้าพั​แพท์​ที่​เธ​และ​ิษฐา​าศั​ู่​ั้​ไ่​ไล​จา​โรพาาล​า​ั​ ​จริๆ​ ​เิ​ไป​ตา​ทา​ลูรั​ที่ส​ข้าทา​ีต​้​จาจุรี​ที่​ปลู​เาไ้​ตล​แ​ประาณ​สิห้า​าที​็​ถึ​โรพาาล​แล้​าร​เิทา​เล​ไ่ไ้​าลำา​า​ั​ ​แต่​้าพั​ที่ู่​ั้​จะ​เีเชี​ไป​เสีห่​ ​้า​เเต่​ละ​หลั​ถู​จัระเี​ไ้​เป็​่าี​เ้ระะ​ห่า​ั​พสคร​เพื่​คาเป็ส่ตั​ ​ทุค​ี​้า​พั​แั​คละ​หลั​ ​และ​้า​แต่ละ​หลั​ั้​จะ​ีต​้​จาจุรี​ที่​ตี้​ี​​สีชพู​ส่ลิ่​ห​ครั้​ลา​ู่​ ​้า​ไ้​ส​ชั้​สีขา​สะา​ตา​ไ่​เ่า​ไ่​ให่​า​เพราะ​่ห้าี้​ั​เค​ใช้​เป็​ที่พัาศั​ข​แพท์​ที่า​ประจำ​ู่​ที่ี่​า​่​แต่​ต่ไปี้​ที่ี่​จะ​เป็​ที่พั​ข​เธ​ระห่า​สา​ปีี​้​ใ​าร​เป็​แพท์​ใช้ทุ 

“​็​จริ​เเต่​ถึ​จะ​เี​ไป​ห่​แต่​็​่าู่​ะ​ส​ี​ ​แพ​ช​ที่ี่​ะ​​ไป​ทา​ไห​็​ูร​่​รื​่​สา​ตา​ ​สา​ปี​ที่ี่​่าจะ​สา​ๆ​”​  

“​็​ขให้​สา​จริๆ​ ​เถะ​ ​ิ​ไ้ิ​าะ​่าที่​ี่​ห​่ะ​โจร​ขโ​เะ​ ​ัเล​หัไ้​็​ใช่​่​เะ​พั​ ​แล้​ิ่​พ​ค้า​าที​่​ตำรจ​เขา​ั​จัไ้​ไ่​ห​ะ​ิ่​่าลั​ ​ลุ​คขัรถ​ั​​เล​่า​เป็​ผู้หญิ​า​ู่​ที่ี่​็​ให้​ระั​ห่เ​เถ​ี​้​ห​่ะ​ห่าไล​ผู้ค​พ​โจร​ขโ​ช​”​  

“​ฟั​ู​่าลั​ ​ค​พ​ี้​ทำไ​ถึ​ไ้​ช​สร้า​คาเืร้​ให้​คื่​ั​ะ​ ​ทุค​็​เล​ต้​ู่​ั​่า​หาระแ​แพ​ไ่​ช​เล​ ​พ​ค้า​า​็​ี​รู้​ทั้​รู้​่า​ั​ไ่ี​เเต่​็​ั​เา​ตัเ​เข้าไป​ุ่​”​ ​หญิสา​ถหาใจ​า​รู้สึ​ไ่​ชใจ​ั​พฤติรร​ข​ค​พ​ี้​เา​เสี​เล 

“​ิ​เ​็​ปิ​้า​ปิห้า​ต่า​ะไร​ให้​ี​หล​่ะ​แพ​จำไ้​ะ​ต​ู่​ห​ที่​หาลั​ิ​ช​ลื​ปิประตู​ระเี​ประจำ​”​ ​ค​โ​ทั​หัเราะ​แหะๆ​ ​เพราะ​ที่​เพื่​่า​าั​่​เป็เรื่​จริ​ ​้​ิสั​ขี้หลขี้ลื​เป็​ทุเิ​เล​ทำให้​เธ​ัจะ​ลื​เรื่​คาปลภั​ู่​เป็ประจำ 

“​จ้า​.........​คราี้​ไ่ลื​แ่​ ​่​เเล้​ี่​แพ​จะเข้า​้า​หรืั​พรุ่ี้​แพ​เข้าเร​ตเช้า​หิ​ใช่​ั้​”​  

“​ใช่​แพ​เข้า​ต​ห​โ​เช้า​ ​ล​เร​็​คจะ​ทุ่​่า​เล​ิ​หล​่ะ​”​  

“​ิ​เข้าเร​ต​ห​โ​เ็​แล้็​ลา​า​ั​เช้า​เล​ ​​ไป​เิตลา​ตเ็​แ่ๆ​ ​เสีา​จั​ ​ี่​.......​ั​ไห​่า​พร้ั​ไป​ตลา​แถๆ​ ​ี้​ั​ะ​แพ​”​  

“​เา​สิ​แพ​า​ไป​ู่​เหืั​เห็​ป้า​ที่า​เปิ​้า​ให้​่า​ข​เะ​แล้็​่า​เิ​ั้​เา​เป็​ั​เสาร์​ี้​ั้​่า​ตรั​พี​”​  

“​จั​ไป​เพื่รั​ ​ป่ะ​ๆ​ ​แ้า​ั​เข้า​้า​เถะ​แพ​จะ​ไ้​พัผ่​พรุ่ี้​เริ่​า​ั​แร​รี​​เาแร​่ที่จะ​ไ่ไ้​หลั​สา​ๆ​ ​แี้​ี​”​  

“ั​ิ​พู​ไ้​่าลั​า​ ​ฟั​แล้​แพ​ี​แร​ทำา​พรุ่ี้​ขึ้​เะ​เล​”​ ​โษิตา​ประช​พร้​ส่​ค้​้​ๆ​ ​ให้​เพื่​สา​ที่​พู​ให้ำลัใจ​ัไ​้​ีเี่ 

ส​สา​แ้า​ั​เข้า​้า​เเล้​็​ไ่ลื​ที่จะ​ล็​ประตู​ห้าต่า​ให้​เรีร้​ ​ตา​ล​โต​า​​ห้​ที่​ัี้​เธ​ทำคาสะา​จั​ข้า​จั​ข​ทั้ั​แล้​พัห้า​ล​ช้าๆ​ ​เเ้​ห้หั​จะ​ไ่ไ้​ใหญ่โต​ะไร​เเต่​็​เหาะั​าร​ู่​คเี​ห้าต่า​า​เล็​ที่​ั​ไ่​ถู​ปิ​พ​​ไป​็​เจ​เข้าั​เจ้า​หูตู​ที่​ข​ู่​ใล้​ๆ​ ​ต้ไ้​ใหญ่​ ​ู​จา​รูปร่า​ข​ั​แล้็​คจะ​ิ​ู​ู่ี​ไ่้​เพราะ​จา​ขข​ั​ที่​ัเา​แล้​ ​พุ​ที่​​ั​เป็ชั้ๆ​ ​ั​่​ไ้​เป็​่าี​่า​ั​ิ​ิ่​หลั​ขา​ไห​ ​ท่าทา​จะ​หลั​สา​่าู​ ​ริฝีปา​ิ่​ระา​ิ้​า​ ​คืี้​เธ​เ​็​ค​ต้​​เาแร​เหืั​สิะ​ ​ื​า​ื่​ไป​ั​ห้าต่า​ล​่​จะ​ลล​่า​แ่หา​เพื่​ป้ั​ัตรา​จา​....................... 

โจร​! 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น