facebook-icon

สวัสดีนักอ่านทุกท่านนะครับ ผมชื่อนุนักเขียนน้องใหม่ ฝากผลงานนิยายของผมทั้งสองเรื่องด้วยนะครับ

ชื่อตอน : Chapter 5 "First kiss"

คำค้น :

หมวดหมู่ : นิยาย y

คนเข้าชมทั้งหมด : 1.9k

ความคิดเห็น : 2

ปรับปรุงล่าสุด : 26 เม.ย. 2564 16:27 น.

ยอดสนับสนุนตอน
× 0
× 0
× 0
แชร์ :
Chapter 5 "First kiss"
แบบอักษร

Chapter 5 

"First kiss" 

 

“The moron doctor Sun!!! Ewwwww!!!” 

Meanwhile I’ m still so very much in shock! The guy who is lying beneath me…who is protecting my body from the hard floor… who is staring at me… extensively and intensely … is no one else but Doctor Sun!!! The doctor who almost hit me with his Porsche this morning. Out of the blue, he presses the back of my neck so my face is pulled down onto his face and then we kiss. At that second, I feel as if I am being electrocuted and my heart is beating really fast. It is as if the world just stops revolving and everything around me has also stopped. I can’ t think. I can’ t seem to do anything. What is this feeling? I am baffled and don’ t know what to do. He keeps staring at me and it sure looks like he is smiling with his eyes. When I regain my composure trying to get up and about to swear or call him some evil name, He still holds on to the back of my head and then pulls me in and quickly puts his tongue into my mouth. 

“ [Screaminggg] Sun!!!” 

Sherry, one of Sun’ s ‘Friends with Benefits’ , screams out loud at the sight of two men on the floor. A moment ago, Sherry and Sun just had a meal together but she was irritated with Sun’ s fan club. Consequently, Sun wanted to get away from her moody self so he told her that he needed to go to the toilet. Though Sherry previously agreed with Sun for a while now to be his ‘friend with benefits’ …No 

strings attached but she couldn’ t help but followed him around all the time. She got jealous very often which annoyed him greatly that he told her that the agreement was over and he no longer wanted to see her. She came to his faculty today to beg him to change his mind and to go back to where things were. She even promised she would change and that was the reason why the meal was set up so she could try to patch things up. 

Then she did it again…Getting jealous of a girl who asked for a selfie with Sun during the meal. She scolded the girl as she felt the girl was flirting with Sun. After that Sun was gone to the toilet quite a long while that she thought Sun might have made his way out and left her which would not be the first time he did this to her so she decided to check and see if he was still near men’ s toilet. 

Then what she saw was extremely unexpected…beyond belief…very very shocking! This is Sun, the perfect guy she fell in love with…whom she has always claimed as her boyfriend though Sun denies it. 

“Nooo No way!!! Nooooo...This can’ t be true! Is this why you have always denied me? Because of this hunky dude? No way… I don’ t believe this. You are not gay. You are 100% manly man! You can’ t be attracted to guys, Sun? Answer me please…” Sherry is crying. Her eyes and face are so red. She has never thought that Sun is interested in men because he is very well known as a player with a flock of hot girls hopping into his bed. 

“Your eyes don’ t lie.” Sun unsympathetically says it. His eyes are cold and uncaring. 

“No! It’ s not what you think… Argh!!” I now come back to life and try to explain to Sherry. Knowing how it must have looked and it is very understandable why she so misunderstood… Sun is not helping at all as he pulls me closer and deliberately kisses me again…without considering how Sherry must feel. 

“ [Screaming!!] What an asshole! … Get up right now.” Sherry is now losing control. She comes to separate me from Sun. I can’ t believe I am pushed off Sun’ s body with major force by this thin lady. While I am still clueless of what to say or do, Sherry slaps Sun’ s face so hard. 

‘Bam!!’ 

“I have enough. I am so done! I had been following you everywhere, taking care of you and helping you all the time because I love you. I suffered when I saw you went with other girls but I tolerated. Why do have to do this to me? With girls I can understand and this is not even a girl. Unbelievable…Sickening… [Crying] We are done!!” 

‘Bam!!’ 

Sherry slaps Sun’ s face again and then she runs away. 

I am now 100% back as myself and feel the need to settle the situation correctly. I confront Sun with my right hand grabbing the collar of his shirt. 

“You son of a bitch, asshole doctor. How could you? My first kiss experience is now ruined by you! How dare you did that to me? Damn it! So humiliated…doctor asshole!!” I finish my sentence by punching Sun’ s face with great force and follow by kneeing his balls. 

‘Pow!!’ 

Sun bends forward painfully and grab his groin. 

“In your face… take that! &$#^%@!!!” 

I curse at him and flip a middle finger to him. He looks like he is trying to get up so I decide to rapidly run out of the toilet. If he catches me and starts beating me up, I will probably not survive as he is much bigger than me. I thought I was quite big and tall but I’ m a midget compared to him. My heart is beating like a drum, my body is shaking, and my face is boiling red-hot. I try to calm down and keep wiping my mouth again and again. Ahhh….it is like I can still feel the touch of his lips on mine. 

I speedily dash from the toilet to turn left to the pathway leading up to Shabu-Shabu restaurant when I bump into Shane. 

“Nu!! Where have you been? I was looking all over for you and about to search for you in the toilet” 

“Um… I just finished from there. I think we should leave. Let’ s go… quick!!” Not waiting for his answer. I immediately pull Shane’ s arm to get away from the toilet as far as possible. 

“W…Wait. What is going on? What’ s the problem? What happened to your mouth?! You keep wiping them over and over.” 

My feet seize to move for some reason after Shane asks me. I absentmindedly wipe my mouth again. The touch of his lips still lingers on. I’ m so humiliated but I feel something else too which I don’ t know how to explain. Such heavy feeling inside my heart! Just think about that moron doctor’ s face makes me frustrated. 

“Please don’ t ask me right now. If you are not going to send me, I can go back home myself. I gotta go.” 

I am rushing off. When I turn to look behind Shane, I can see that Sun already came out and is heading toward where we are but I don’ t think he sees me or Shane. 

“Hey… Wait for me!!” Shane says and runs after me. 

O_O 

“Go to Ashton Condo Chula, please.” 

The moment I am outside the mall, I promptly call a taxi and get in right away. I put my hand on my chest and I can feel my heart is working overtime! I’ m so exhausted that I am now wondering why I had to run away. The cool aircon in taxi makes me calm down a little but the warm sensation on my lips is still there. I cannot let go. 

“Fuck!!!!” 

I yell so loud and I totally forget that I’ m still in the taxi. Tires screech from a sudden brake. The driver turns and looks at me with a slight irritation. I apologize to the taxi driver who is looking at me like he is ready to kick my butt. 

“O..Oh I didn’ t say that to you. So sorry if I startled you while you are driving. I just had a little fight with my friend 

“Ok then.” 

“Really sorry.” 

It only took 20 minutes to arrive as the traffic was not bad. I pay the taxi then enter my condo. The condo has 56 floors and I am on the highest floor in a VIP room. There are only two VIP rooms. The other one is my brother’ s but he presently doesn’ t stay here for he is overseas pursuing his master’ s degree. He should graduate next year and will probably come back to help with dad’ s business including this condo which belongs to my family. 

Before I started to enroll at this university, I told my dad I wanted to live my life in the simplest way… Just a simple room with no security guard driving me around or following me everywhere. I would feel uncomfortable if I had somebody following me all the time and doing everything for me and me doing nothing myself. 

When I was in high school, I often sneaked out of my classes. The first time was with my cool brother, Knott, who sneaked out with me. At first, I didn’ t think I would care for such places where Knott said he would take me. He told me about one which was a small village behind the hills…Three hills actually that we would have to climb up and down before reaching the destination. I was discouraged after hearing that. When I finally got there, my perspective really changed. I learned how people there lived their life. Even without electricity and facilities that provided them convenience and comfort, they were quite content and lived very happily with so much less than spoiled people like us in the city. 

And one more thing that really changed my life was learning about how those kids in the countryside received their education. No school close by so they had to walk a great distance, going up and down so many hills which probably took half of day to reach the nearest school. Their circumstance made me realize how fortunate I have been and it transformed me from a bad student who usually skipped classes and sneaked out of school for fun to a hardworking student who really wanted to succeed. I feel so blessed and very thankful for everything I have. I have opportunities and means to study, the freedom to do whatever I want, unlike those poor and underprivileged kids 

I turned my life around. From GPA of 2.09 in Junior high to GPA of 4.0 when I graduated from high school. When we had a long holiday in the summer, Knott often took me to many different rural areas until Knott left to study in Las Vegas, Nevada. Since then I have no companion and I usually just sneak out alone. 

I now prefer to go alone whether to visit different cities, countryside or small villages. I did stay in some villages with the locals far away from technology and conveniences. I went quite a number of times and learned a great deal. Like I said, things I did not usually encounter in the city; the different way of life I saw…the hardship these kids endure…torn clothes they wore…food that was very limited but somehow they felt happy with all these. 

Hence every time before I went back, I bought clothes, books and lots of stuff for those kids. The last time I went was to Chiang Rai. I tried to go every three months if my schedule permitted. When my dad found out about these escapes of mine, I got a detention but I still sneaked out until he had to let me go knowing that it was quite harmless. He was more worried about my safety that I had to agree 

on one condition that my dad’ s bodyguard had to accompany me since Knott could not go with me. As such, I now have Rut and Gun, my dad’ s guards to go along and watch over me as well as report to my dad about all my activities. Since my dad has learned the purpose of my trips, he no longer stops me but I still have to inform him before I go. 

Incidentally, my dad asked me prior to university entrance examination what I would want to major in. At first, he wanted me to study business and subsequently I could help my family business but I told him that I wanted to study language. My inspirations came from those kids in countryside whom I wish to bring my knowledge to teach. My dad does not mind and lets me choose. I love him for not forcing me to do things I don’ t like. However, he has one request for me to stay in our condo not in other living arrangement while attending university which I have no problem with. 

“You are back, master” Rut, at his desk in front of the elevator, greets me as I am getting out of the elevator. 

“Yes. Why Rut? Something on my face? You look at me strangely.” 

I ask him, frustration in my voice. I annoyedly turned around after passing him because I saw his not-so-normal smiling face. Normally he is emotionless and this is probably first time I saw him with this big grin, nearly a small laugh. 

“Rut, What are you laughing at? I’ m not in a mood to laugh with you” 

“N…Nothing. You look quite different without glasses. Like a different person.” 

Oh that! Not only you, Rut. Even I still am not used to myself with no glasses like this. 

“I guess so.” 

“Oh… What is eating you up? It makes you frowned but still looking good, nonetheless [Small chuckle] ” 

“Rut!!! If you are not going to stop laughing, I will tell dad” 

“Oh…I’ m so sorry.” Rut suddenly stops. He actually admired the new look but it did not go well with me in this mood. I realize that I overreacted so I ask. 

“So, did you eat anything yet? If not then you can go take a break. No need to guard me all day like this.” 

“It is my job. The boss gave me order to look after you.” 

“I know but You should take a break sometimes. Like when I am in class. No need to be at your station here in front of the elevator all the time because nobody could come up to this floor anyway. Go rest” 

“But…” 

“Rut!!” 

“Okay and I will hurry back.” 

If I had not told him to take a break, he would probably have been here all day and all night! I scan my fingerprint and the door opens automatically. I walk into my room still with frustration, put my backpack on a chair in the living room then collapse on a long, comfy sofa. I’ m so tired. What the fuck is wrong with today? Only problem after problem. 

‘ [vibrating sound…buzz…buzz…buzz] ’ 

My mobile phone, on vibration mode in my pocket, is ringing. 

“Who the hell is calling me?” I take my mobile phone out of my pocket. The number and photo that are shown on the screen make me laugh a little. It is a photo of Ploy sticking her tongue out and pulling her ears. She set her name up in my contact list as ‘Please answer this beautiful lady’ . 

When did she take my phone and set all these? 

“Umm…What’ s up?” I answer her call. 

“Hey Nu… Where are you? Are you ok? Did somebody do anything to you? What happened? Why did Shane come back alone and said that you ran away? Where have you been and with whom? Why? How?” 

The moment I answered the phone, Ploy questions me like shooting a whole pack of bullets. 

“U..Um… Calm down please. I’ m fine. I’ m back at my place right now. Something 

urgent came up so I had to hurry back” 

“Oh… I thought something bad happened to you. I saw Shane gloomily walked into the house and said that you ran off by yourself and took a taxi. I thought someone was kidnaping you. I’ m now relieved that you are okay. I’ m at Rin’ s house waiting for her to get dressed” 

“Um…” 

“Come on! Speechless? Can’ t put words together to make a sentence? What’ s wrong with you? Just call to remind you. 10 pm tonight! Don’ t forget.” 

“Don’ t worry. I know but can I just join you without drinking? I just don’ t drink.” 

“No worries. Me either. Just sitting, relaxing, listening to the music. My brother owns this pub. Easy. 10 pm, see you there. The pub is called “The SUN behind Uni” if you don’ t know the place, I will send you its location” 

“Um… Ok” 

After hanging up, I wipe my lips and walk into my bedroom. Again, my anger starts to build up when I think about that moron doctor’ s face. He is so damn good looking but fucking psychosis. How dare he kissed me! Damn it!! 

“Ouch! That hurts.” 

I wiped my lips so hard that I start bleeding. Wiping really hard from all the frustration inside of me! I get a towel from the closet then go into the bathroom. First thing I do is brushing my teeth. Once is not enough. I brush again and again. 

“You’ d better hide from me, moron doctor. Don’ t let me see you again. I will lock your neck and bite you like a vampire then kick your ass too. So humiliating!!” 

I yell so loud to let my anger out until I feel my throat is getting quite sore so I stop then take a shower. After that, I lay down, relax to kill time and eventually fall asleep. When I wake up again, it is almost 10pm. I quickly wash my face before getting dressed. I wonder if I should pick anything special from my walk-in closet since it is so full of clothes that are bought for me and brought to me by my dad’ s assistant. Though I don’ t understand why he has to arrange so many clothes for me when I just wear same ones that I like over and over. 

However, I walk into my closet and close my eyes like playing a game of randomly pick out a piece without looking and what I pick happens to be a simple white t-shirt but some brand-name. I know it must be very expensive. I actually don’ t even care for this kind of thing. I could very well wear a t-shirt from night markets. With the price of this brand-name shirt, I could get like 10 of simple white shirts. Such a waste of money but I wear it anyway. 

I walk to the pants corner then take my favorite black pants to put on. Now one jacket to pick from so many jackets on the hangers. I use the same trick. Just close my eyes and pick one. Ha! If I spent time to be my own stylist and pick this, match that…It would take all night! This is easier! After I open my eyes, I’ m stunned because the color of the jacket I have in my hand is bright red. 

“Hm… Should I wear this or not?” 

While I am thinking and trying to decide, my mobile phone that I put on a table in the middle of my closet rings. When I look at my phone, same Ploy with tongue sticking out appears and it almost covers the whole screen. I must be late and that’ s why she calls so the bright red jacket will be it for me tonight. This jacket should be right and bright for my first time at that pub. 

“Hey Nu, it is already 10pm!! Did you read my LINE message? I already sent you the location. Rin and I just arrived. Hurry up!” 

“I know you did send it. Will call when I get there.” 

“Ok… See you soon. Kiss kiss!” 

After hanging up, I grab my wallet and mobile phone and stuff them in my jacket’ s pocket then hurriedly get out of my room. Unfortunately, Rut is there in front of the elevator. What should I do now? He will follow me for sure. 

“Master!!” 

“Um… I need to go outside…Shhhh…hehe” 

“Wow! Master Nu.” Rut takes off his black sunglasses and walks around me without blinking his eyes. 

“What?!” 

“If boss sees you now, he probably can’ t believe his eyes.” 

“Whoa… Please Rut, don’ t let my dad know that I’ m going to a pub.” 

“Pub!! You are going to a pub!!” 

Oh shit… Slip of the tongue big time! 

“Y…Yes” 

“Then follow me. I will take you there” 

“What about my dad? Please don’ t tell him, Rut.” 

“I am your loyal servant! Don’ t worry. He will not know a thing” 

“Really, SOB Rut?” Harsh, familiar voice echoes all over the foyer in front of the elevator. 

OMGGG!!! It is my dad! Hearing everything we just said too!!! 

“Boss!!!” 

“Dad!!!!!!!!” 

Rut and I call out at the same time. My dad was very quiet behind Rut so we had no knowledge of his presence. 

“Where did you say you were going?” My dad walks up and he is now looking at me with serious eyes, his arms crossed in front of his chest. I really don’ t know what level of horrible mood my dad is in right now but it seems bad. Rut is standing, more like shrinking behind my dad now with his head down. 

“Dad… I’ m…” 

“Tell me. Don’ t you dare lie to me.” 

“I…I’ m going to this…pub” I speak with shaking voice and my head down so I don’ t have to look at his face. This is the first time I ever told him that I would go to a pub. I have never felt this nervous before when asking him for some things or permission to go somewhere. Furthermore, it was the first time I picked out fancy clothes to wear from that closet. Like I said, I wear same clothes over and over which I bought myself from cheaper places. Nervous! Super Nervous! 

“…” My dad is still silent. He looks at me as if he was a police interrogating a suspect and trying to nitpick me. 

“It is fine If you don’ t allow me to go then I won’ t go. I will go back to my room now.” I smile awkwardly and quickly turn back toward my room to escape from this uncomfortable scenario 

but I have to stop because my dad is reaching out to touch my shoulder. 

“Wait!!” 

“Yes, dad? I’ m not going anymore.” 

“Did I say that I wouldn’ t let you go?” 

“Whoa… What did you say?” I can’ t believe my ears. 

“Is this all you can put on?” 

I scratch my head. Not sure what he meant by that exactly but I know I am quite embarrassed of how I dress now. 

“U..um” 

“Glasses? Not wearing them anymore?” 

“Oh dad…I have to change a bit. More mature and improved version of me! You are the one who told me that you wanted me to grow up, to learn how to dress properly. This is it. I try to do what you want.” I bravely reply like this has always been on my mind. Suddenly I am surprised because my dad hugs me and laughs then proudly says. 

“There you go, my boy! You look as handsome as your dad when I was your age. Is that right Rut?” 

“Definitely boss, I even said before we saw you that you probably wouldn’ t believe your eyes if you saw Master Nu. I have been trying to think whom he resembles when dressing up like this and it definitely comes from your handsome genes for sure. And you still look superb, boss.” Rut is full of words now…Words that will help better his situation. 

“Well said!” The boss seems pleased so it is all good! 

“ [Phew!!] ” Rut is relieved…Thanks for this mood shifting of his boss. 

And here comes my dad’ s question which stuns me. 

“So who are these special girls you are going out with?” 

“They are just friends…Dad, look at me. F-R-I-E-N-D-S.” I actually spell it out…just to be funny. 

“Pretty friends?” 

“Of course, dad… One of these friends of mine is Belle of our department. She will compete this Saturday but why all the curiosity?” 

“I can’ t ask you anything anymore?” 

“No, of course you can but just wonder why you are so interested.” 

“I have a handsome son so why can’ t I be curious? Here, take these with you. If not enough then tell me, I will get more for you.” My dad takes little boxes out of his pocket and put them in my jacket’ s pocket. 

“What, dad?” 

I take one of the little boxes out of my jacket to see what it is. 

“Dad!! Why did you give me condoms?” I yell loudly. My face must be red while I am trying to give them back to my dad. 

“Just take them… you might need them someday when you go to a place like that. Let me tell you something. If hot girls approach you, just go with the flow but don’ t forget the protection, understand? And protect my great reputation. When I was young, all hot girls were like my candies.” He chuckles. 

“Really, dad? When mom and Knott come back, I will tell them or you want me to call them now?” I am laughing and joking with my dad…less embarrassed now. 

“Ok Ok fine… Mom (Mum) is the word! We want your mom to be happy and not so irritable, right? Anyway, just keep them. Let Rut drop you there. It is also fine if you wanna come back late or stay over at the girls’ . Haha!” 

“Really, dad!” 

“Fine… You look like your mom when I tease her. Rut, look after him.” 

“Yes, sir” 

Wow, is that my dad? Providing me with condoms and encouraging me to stay over at the girls’ . That is least likely to happen because I do not know how to approach girls like that and they are not even on my mind. 

Rut drives me to “THE SUN behind uni” where Ploy sent me the location. Only a few minutes and we arrive. Rut is now looking for a place to park. 

So many cars in the parking lot… Looking in from where I am, I can see that it is quite packed inside and the décor is very appealing. No wonder why so many people are here. 

“Master, you want me to wait or come back later?” 

“You can go back first. I don’ t want you to just sit and wait. Also, I don’ t know when I’ m gong to be done here. A few minutes before I’ m done, I will call you to pick me up.” 

“Got it, sir!” 

“Wait Rut!” 

“Y…Yes master?” 

“Here… take them. I don’ t know why dad thought he should give me these.” I hand him two boxes of condom and step out of the car. I am about to call Ploy but she is ahead of me when I hear my phone ringing. 

“Come and get me, Ploy” 

“Where are you, in front?” 

“Yes, at the parking lot, in front of the pub” 

“Ok…one second. Coming to get you, baby… kiss!!” 

We hang up the phone. I smile and laugh at the way she spoke. I wait for Ploy at the parking lot because I’ m not familiar with this kind of place. While waiting, I hear some weird noise next to me. 

“Ahhhh Faster!! Yes! Yes! …That’ s it…” 

“ [moaning!!] ” 

“Almost there, deeper…” 

I turn to look at the car parking right next to where I stand. The noise is coming from that car but why does the car look so familiar? Like a black Porsche that I have seen somewhere. While I’ m trying to recall, the noise subsides and the door of the car is opened. A woman with messy clothes steps out of the car. Then she goes around to the driver side and kiss the driver’ s cheek one last time before walking into the pub. 

After the woman walked into the bar, something makes me so curious that I wonder who the driver is. What an adventurous man who did something like this in public! 

I am so shocked, numbed and stunned. Seeing the guy who is now using tissues to wipe his body, I hear him exclaiming my ‘nickname’ . 

“Four-eyes!!” 

“Shit! Fucking moron Sun!!” 

 

 

 

***TBC. อันนี้ไม่ใช่ตอนใหม่นะครับ เป็นตอนเดิมที่อัพไปแล้ว นุแค่แปลเนื้อหาจากตอนเดิมเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้พี่ๆ นักอ่านแฟนๆ ชาวต่างชาติได้อ่านครับผม ขอบคุณงับ 

ความคิดเห็น

เพิ่มนิยายเรื่องนี้ลงคลังแล้ว