ดวงใจชวินทร์ NC25++
คาสโนว่าตัวพ่อ
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

คาสโนว่าตัวพ่อ

้า​ีระ​รุล

พรึ่​...​เสี​า​หัสื​ิตสาร​ชื่ั​า​ ​Vlog​ ​แ​าซี​ ​​โต๊ะ​หรู​สุ​แพ​ใ​้า​ข​้า​ีระ​รุล​ ​้ื​ข​ารา​ผู้​เป็ใหญ่​ที่สุ​ใ​้า​ ​โ​ีตั​ต้เหตุ​ ​ภาพ​หลา​ู่​​หัสืพิพ์​ไ่ไ้​ทุข์ร้​ะไร​ ​เขา​็​ไ่เข้าใจ​เหืั​่า​ารา​ข​เขา​ระแหะระแห​ะไร​เขา​หัหา​ะ​ี​แค่​ข่า​เขา​ค​ผู้หญิ

“​​แ่​า​เี๋ี้​ะ​ตาิ​ ​ภาพ​ใ​ิตสาร​ี้​ั​ัไ​”

“​โธ่​ ​แ่​ครั​ ​ั​ใช่​เรื่ใหญ่​เรื่​โต​หร​ครั​ ​ผ​็​เป็ข่า​่าี้​ทุที​ผ​่า​แ่​ทำตั​ให้​ชิ​เหืั​ผ​ที่​เป็ข่า​จะ​ี่า​ไห​ครั​แ่​”​

“​หร​เจ้า​ลูชา​ตัี​ ​ฉั​็​คจะ​ไ่​เืร้​หร​ถ้า​ฉาา​แั​ไ่ใช่​คาส​โ​่า​ตั​พ่​แถ​ั​พ่ท้า​้​าสุล​ข​้า​เรา​แี้​ ​เื่ไหร่​ิ​จะเข้า​า​ริ​หาร​เต็ตั​แ​เจ้า​ธร​สัที​หึ​ ​จะ​ู่​าร​ัเทิ​ไป​ตล​เล​หรืั​ไ​”​ ​คุณหญิ​ภิร์พร​ประุข​ใหญ่​ข​้า​ั่​แผ่ำาจ​ลูชา​คเล​็​ที่​ูจะ​ไ่ี​หลัแหล่​เป็​ที่​เหื​ลูชา​คโต​ข​้า​

เื่​เห็​ารา​เริ่​จะ​โโห​คที​่​เป็​ลูชา​คเล​็​แ่​เาเาใจ​าตั​้​แต่​เล็​ๆ​ ​รี​ใช้​ไ้ตา​ที่​คิ​่า​แ่​เขา​จะ​ต้​​แ่ๆ​ ​ร่า​สูใหญ่​รี​้า​สะโพ​หา​ไป​ั่​ข้า​ารา​แล้​จัื​ประุข​ข​้า​่า​เาใจ​

“​แ่​ครั​ ​ิ​เพิ่จะ​าุ​ ​32​ ​เ​ะ​ครั​แ่​ ​จะ​ให้​ผ​ไป​ั่​ทำา​​ๆ​ไ่ไ้​ใช้ชีิต​แ​พี่​ธร​ผ​ทำไ​่​ไ้​หร​ครั​แ่​ ​ชีิต​ข​ผ​ั​ไป​ไ้​ี​ไล​ไ่​า​จะ​ตัร​ชีิต​ู่​ั​แค่​า​”​

“​ไ้​ที่่า​ไป​ไ้​ี​ไล​ี่​ั​หาถึ​เรื่​ผู้หญิ​ใช่ไหห​่ะ​ ​าุ​ ​32​ ​ี่​ั​้​ๆ​ซะ​เื่ไหร่​ ​ถ้า​เป็​สั่​เขา​แต่า​ีลู​ี​เี​ไป​ตั้​หลา​ค​แล้​ ​แต่​ู​ิ​สิ​ ​แ่​ไ่เห็​จะ​ล​หลั​ปั​ฐา​ั​ใคร​สั​ค​ ​ิ​...​แ่​า​ให้​ิ​ีครครั​ไ่ใช่​เที่​ไป​เป็​คาส​โ​่า​ู่​แี้​ะ​ ​แ่​า​ุ้​หลา​”​ ​ลูชา​เธ​ห​่ะ​ใช่​่า​หั​จะ​ไ่ี​ ​ารเรี​ข​เขา​ู่​ใ​ระั​ีา​ ​ลูชา​ข​เธ​ทั้ส​ค​ไ่เค​ทำให้​เธ​ผิหั​เล​ใ​เรื่​ารเรี​และ​ารทำา​ ​แต่​ติ​่า​เี​ที่​ลูชา​คเล​็​ติ​เที่เล่​ไป​ห่

ี่​แ่​เขา​ล้เล่​ใช่ไห​ ​ไ่รู้​จั​ิสั​ลูชา​ตัเ​เล​หรืั​ไ​่า​เขา​ห​่ะ​ไ่​ช​ารผู​ั​เป็​ที่สุ​ ​ผู้หญิ​สัี้​ีส​ๆ​ทั้ั้​เรื่​ะไร​เขา​จะ​ไป​จปลั​ู่​ั​ผู้หญิ​แค่​คเี​ ​ี​่า​เขา​ไ่เชื่​หร​่า​ผู้หญิ​ที่​เข้าา​จะ​รั​เขา​จริ​ ​ส่ใหญ่​พ​จ​คาสัพัธ์​็​แ้า​เขา​ั​ใจี​แถ​พ็​เ็ต​ัี​่​ไป​ให้​ี้​ ​แล้​แี้​จะ​ั​าถา​หา​รัแท้​จา​เขา​ี​หร​ ​่า​ไ้​หั​เล​...

“​เรื่​แต่า​หรื​ีครครั​ั​ไ่เค​ู่​ใ​หั​ข​ผ​เล​แ้แต่​ิเี​ครั​แ่​ ​และ​ถ้า​แ่​า​จะ​หาร​รา​ผู้หญิ​ลู​คุณา​ทั้หลา​ผ​​เล​่า​ไ่เา​ ​ผู้หญิ​พ​ั้​ีแต่​ทำตั​เรีร้​เลา​ู่​ต่ห้า​แต่​ลัหลั​ที่​าที​เรา​าจจะ​ึไ่ถึ​เล​ะ​ครั​ ​ถ้า​แ่​า​ี​หลา​ผ​่า​แ่​ไป​ถา​พี่​ธร​ี่า​ ​รา​ั้​ู​่าจะเป็​ไป​ไ้า​ที่สุ​้​”​

“​เ้า​ ​เจ้าพ่​คาส​โ​่า​ทำไ​ถึ​เา​ชื่​ฉั​เข้าไป​ใ​​สทา​ไ้​หึ​”​ ​คที​่​ถู​ล่าถึ​เิ​เข้าา​ใ​้า​พร้​ิา​

“​็​แ่​า​ให้​ผ​ี​เีี​ครครั​ ​ซึ่​ผ​็​​ไป​ตาตร​่าั​ห่าไล​ี​เะ​ ​สู้​ให้​พี่​ธร​หา​เี​หา​หลา​ให้​จะ​ั​่า​่า​”​

“​แล้​ี่​ัไ​ถึ​ลัา​้า​ไ้​ ​้​...​ต้เหตุ​คจะ​เป็​เพราะ​ิตสาร​เล่​ั้​สิะ​”​ ​ิา​ข​้า​เิ​เข้าา​ห​แ้​เี​รั​ที่ู่​า​้​ั​า​หลา​ปี​จ​เลิ​ั​่า​รัใคร่​ ​เขา​ไ่ไ้​ีคั้​ลู​เหื​ที่​เี​ข​เขา​ทำ​หร​เพราะ​รู้ี​่า​ลูชา​ค​ี้​รู้จั​ห้าที่​ ​พ​ถึ​เลา​็​ลัา​ทำา​ตาั​เิ​แต่​าจจะ​แค่​ลีลา​เะ​ไป​ห่​เท่าั้​ ​ตำแห่​ที่​พ่​ใ​ริษัท​ตี้​็​ไ่ไ้​ถู​แข​ชื่​ไ้​เพี​่า​เี​ ​พ่​คาส​โ​่า​ค​ี้​็​ั​สาารถ​ทำา​ไ้​่าี​เี่​เพี​เพราะ​เข้าา​ที่​ริษัท​แค่​สัปาห์​าทิต์​ละ​ ​1​ ​ั​เท่าั้

“​ใช่​สิค​รั​พ่​ ​ิตสาร​ริษัท​ี้​็​ะไร​ใจค​จะ​ไ่​ทำ​ข่า​ื่​เล​หรั​ไ​ ​า​ี่​ฉั​ๆ​็​ี​แต่​ภาพ​ผ​พาสา​เข้า​โรแร​ทั้ั้​ ​โ​แ่​เรี​า​ร​เพราะ​ิตสาร​แร์​ี้​ทุที​”

“​แี​่​ั​โทษ​คื่​แต่​ไ่เค​โทษ​ตัเ​เล​ะ​เจ้า​ิ​ ​ถ้า​แ​ไ่​ทำตั​เป็​คาส​โ​่า​แี้​็​ไ่​เิ​ข่า​แี้​ขึ้​หร​ ​แล้​ี่​ั​ิตสาร​ัเทิ​ะ​ ​เข้า​ตีแผ่​เรื่​แี้​ั​็​ถู​แล้​”​ ​ู​เาเถะ​ค​เป็​พี่ชา​แท้ๆ​ที่​คลา​ตา​ั​าจา​ท้​แ้​ห่า​ั​แค่​ ​3​ ​ปี​ไ่ไ้​เข้าข้า​เขา​เล​

“​ผ​ลื​ไป​ ​พี่​สิท​ั​เจ้าข​ริษัท​ี้​ี่​ ​เขา​เป็เพื่​พี่​ใช่ไห​”​

“​่าห​่ะ​ ​แ​จะ​ทำไ​เจ้า​ิ​”​

“​ผ​็​ไ่​ทำไ​หร​ครั​ ​แค่​า​จะ​ขคารุณา​คุณ​พี่​ช่​ไป​​เพื่​ให้​ห่​่า​ช่​ตี​ข่า​ผ​ให้​ูี​่าี​้​ห่​ไ้​ไห​่ที่​ผ​จะ​หู​า​เพราะ​ฟั​แ่​่​ ​โ๊​..​แ่​ครั​ ​ผ​เจ็​ะ​ครั​แ่​”​ ​ชิทร์​ร้​ครญครา​เื่​หู​ข​เขา​ถู​ารา​ึ​หู​เข้าให้​แร​ๆ​ ​แทที่​ทุค​จะ​ช่​เขา​แต่​ี่​ะไร​ั​หัเราะ​เสีั​ั​ไป​ห​

.

.

“​เี่​า​เล​ขัญ​ ​ขัญ​ทำา​ี​แี้​ต่ไป​พี่​ค​าื​จา​ริษัท​ี้​ไ้​แล้​สิ​”​ ​เสีทุ้​ุ่​ลึ​า​่า​ ​ร​ัฒ์​หรื​รณ์​ ​ั่​ประจำ​เ้าี้​.​ข​ิตสาร​พู​ั​้สา​คเี​ข​เขา​ซึ่​ห่า​ั​ ​9​ ​ปี​

“​โห​ไ่เา​หร​ ​พี่​รณ์​พู​เหืั​่า​ตัเ​แ่​าุ​สั​ประาณ​ ​60​ ​ปี​แล้​ั้​แหละ​ ​สำ​คแ่​พู่า​า​จะ​เษีณ​ ​ี​ใคร​ที่ไห​เขา​เษีณ​ต​าุ​ ​35​ ​้า​หล​่ะ​คะ​ ​ไ่ี​หร​ ​เชิญ​ทำาต่​ไป​า​ๆ​เล​ค่ะ​”​ ​ีรติ​า​หรื​แ้​ขัญ​พู​า​่า​ไ่​ ​จะ​า​เษีณ​ะไร​ตี้​ ​พี่​เธ​ค​ไ่ไ้​ประสาท​ลั​หร​ใช่ไห​

“​เี๋​เถะ​ ​า​จะ​โ​พี่​ทุ​หรืั​ไ​หึ​ถึ​า​่า​พี่​แ่​แี้​ ​พี่​็​แค่​คิ​แ​ครุ่ให่​ ​ที่​า​​ไป​ทำ​ะไร​ที่​ตัเ​ช​ ​ไ่ใช่​ั่​ู่​แต่​ฟฟิต​แี้​”​

ริษัท​ิตสาร​ชื่ั​เป็​ร​สืท​าจา​ิา​ารา​ที่​ตี้​พาั​ขึ​้​ไป​ู่​ั​​สรรค์​เื่จา​ุัติเหตุ​จา​รถต์​เื่​ห้า​ปี่​ ​ทิ้​เาไ้​ให้​เขา​ริหาร​ต่​ ​เขา​ห​่ะ​ั​ช​ท่เที่​จะ​ให้​าั​่​ู​่​แี้​เขา​ทำไ​่​ไ้​หร​ ​ผิ​ั​้สา​ที่​ช​ทำา​ท้าทา​แี้​และ​ูเหื่า​จะ​ทำไ้​ี​้

“​็​ั​จริ​ี่​คะ​ ​จะ​ให้​ขัญ​ั่​ทำา​ู่​คเี​แล้​พี่ชา​ไป​ตะล​ๆ​เที่​รโล​ ​่า​ไ้​หั​เล​ค่ะ​”​ ​แ้​ขัญ​ื่คำขา​่าั​ไ​็​ไ่​ให้​พี่ชา​เธ​เษีณ​ตี้​แ่ๆ​

“​เ​ๆ​ั​ไ่​เษีณ​ตี้​็ไ้​ ​่ารำคาญ​จริๆ​เล​้สา​ใคร​็​ไ่รู้​ ​แล้​ขา​สัปาห์​ี้​็​หเลี้​ตาเค​สิ​ ​แห่​...​ข่า​ข​้ชา​เจ้า​ธร​ี่​ั​ขาี​จริๆ​เล​ ​แต่​็​ไ่​แปล​หร​ห้าตา​ี​ขา​ั้​จะ​ีสา​ๆ​ติ​ตรึ​็​ไ่​แปล​”​

“​เจ้าชู้​ประตู​ิ​ห​่ะ​สิ​ไ่่า​ ​ค​ะไร​พา​ผู้หญิ​เข้า​โรแร​ไ้​เืทุ​ั​ ​ขัญตา​ไป​ถ่า​ะ​ต้​พาา​แทตา​่า​จะ​ไ้​ภาพ​แ​ลิิ​เตต​แี้​า​ ​คิ​แล้​ขลุ​ไ่รู้​่า​ป่าี้​้ชา​ข​เขา​ั​จะ​เฉา​ไป​ห​แล้​หรืั​ ​ี๋​”​

“​จะ​้า​หร​ขัญ​ ​ใคร​จะ​า​เฉา​ั​เรื่​แี้​ ​พี่​่า​ระชุ่ระช​ซะ​า่า​”​

“​พ​เถะ​ค่ะ​ ​เลิ​พู​เรื่​ี้​เถะ​ ​ฟั​แล้​ิ่​ขลุ​แต่​ขัญ​ทำี​ขา​ี้​ ​ทำให้​ขา​ิตา​สาร​เรา​ขา​เลี้​ตล​พี่​รณ์​ไ่ี​ขขัญ​ให้​ขัญ​้า​หร​ ​่า้​็​่าจะ​ี​ให้เิ​เล็​ๆ​้​ๆ​เป็พิเศษ​เพื่ให้​้​เา​ไป​ิ​ข​ั​เพื่รั​่าสาใจ​ไ้​ไห​คะ​”​ ​ไ่​พู​่า​เี​แต่​แ้​ขัญ​แ​ื​ข​เิ​แ​ต​เ็​ๆ​ัไ​ัั้​ ​พี่ชา​เล​หั่ไส้​หั​ื่​ัตร​ะไร​สั​่า​ให้​า​แท​

“​ะไร​หร​คะ​”​

“​็​ขัญ​าไ้​ราัล​ไ่ใช่​หร​ ​ัี้​ั​เป็​า​เิ​แ​ข​ริษัท​จิ​เร์​รี่​ัษ์​ใหญ่​ข​เพื่​พี่​เ​ ​า​ี้​คาส​โ​่า​ตั​พ่​่า​ชิทร์​ต้​าา​ี​้​แ่​ ​และ​พี่​าไ้​....​ข่า​”​

“​ขัญ​ข​ราัล​ะคะ​ไ่ไ้​ขา​ ​แล้​ขัญ​็​่า​จะ​ไ่​ทำ​ข่า​า​ค​ี้​แล้​ั​่าเื่​ ​ตั้แต่​ทำ​า​ไ่ี​เรื่​ไห​เล​จา​เรื่​ผู้หญิ​”​

“​เา​่า​ ​ถ้า​ขัญ​ไ้ข่า​ใ​า​ี้​า​ีครั้​พี่​สัญญา​เล​่า​จะ​ให้​ขัญ​เลิ​ทำ​ข่า​ค​ี้​แล้​โเค​ั้​ ​ัตร​ี่​พี่​็ไ้​า​จา​เพื่​พี่​ที่​เป็เจ้าข​ริษัท​ ​าหาร​ฟรี​เพี​จะ​า​เพื่​ไป​ิเร์​ี่​ั่​็​ไป​ไ้​เล​”​ ​รณ์​ิ้แฉ่​เื่​ไ้​หา​า​ให้​้สา​ใไส้​ไ้​ีครั้​ ​ผิ​ลั​คที​่​ไ้รั​า​ห้า​หิ​เป็​ตู​เล​ ​เขา​ข​เิ​พี่​ไป​ิ​สัสรรค์​ั​เพื่​ไ่ใช่​ให้​ไป​ทำา​้​ิ​้​แี้​ ​ชิ​..​ไ้​พี่ชา​้า​

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น