อ้อนรักแม่กวางน้อย END.
ตอนที่1 ส(หล)บสายตา
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

ตอนที่1 ส(หล)บสายตา

ตที่​1​ ส​(​หล​)​สา​ตา


เา​แล้​หูแ​เา​แล้​จะ​ทั​ไห​เี่​เปิเรี​ั​แร​็​สา​ซะ​แล้​ตา​ๆ​ๆ​ๆ​หั​่าั​แร​าจาร์​จะ​ไ่​ะไร​า​ะ​ขร้​หละ​ ​ัี้​เป็​ั​เปิเรี​ั​แร​ข​ฉั​และ​เป็​ั​แร​ที่​ฉั​จะ​ไ้​ใช้ชีิต​ใ​หาิทาลั​จริๆ​เพราะ​ตี้​ฉั​พึ่​เข้าา​ปี​หึ่​เ​ั​ไ่รู้​จั​หาลั​า​ ​เค​า​แค่​ต​ตั​แล้​ไ้​เิ​ูร​​าคาร​ิห่​แค่ั้​ลัา​เข้า​ห​ีที​็​เื่า​ที่​พ่แ่​ฉั​พึ่​าส​่​เื่คื​็​จัเ็​ข​ค่คื​เล​ทำให้​ัี้​ฉั​ตื่​สา​และ​าช​้า​ิห่


ฉั​าเรี​ที​่​ี่​คเี​เพราะ​พ่​ั​แ่​า​ให้​าเรี​ที​่​จริ​แ่​ฉั​็​จ​จา​ที่ี่​เหืั​แต่​ไ่ใช่​คณะ​ที่​ฉั​เรี​ู่​แ่​่า​ที่ี่​ั​ี​เล​า​ให้​าเรี​ถึ​ฉั​จะ​า​เข้าเรี​หาลั​ั​เพื่​ๆ​​ปลา​ข​ฉั​็​เถะ​แต่​ี่​ั​เป็คา​หัี​ข​พ่​และ​แ่​ฉั​ ​ฉั​จะ​ปฏิเสธ​ไ้​ไ​ล่ะ​ ​ฉั​าเรี​ที​่​ี่​คเี​แต่​ฉั​็​ี​เพื่​แล้​ะคะ​เธ​ชื่​ไ​รี​ู่​สาขา​เีั​ไ​รี​เป็​คส​แต่​ช​่า​ฉัต​๊​​ๆ​ทั้ที่​เจั​แค่​ั​เี​แต่​ฉั​็​ไ่ไ้​่า​ะไร​เพราะ​เพื่​ที่​สิท​ัที่​โรเรี​เ่า​็​​แ​ั้​ ​ฉั​ไ่ไ้ต​๊​​สัห่​่ะ


“​พรึ่​!​!​!​”​ฉั​รี​ิ่​เข้าา​ใ​ห้​จ​เพื่​ๆ​ที่ั่​ู่​ใ​ห้​พาั​หัา​​ฉั​ั​ใหญ่​​ทำไ​ั​่ะ​ฉั​แค่​รี​เ​ะ​ ​ู​รู้​แล้​แหละ​่า​​ทำไ​ั


“​แฮะ​ๆ​สัสี​ค่ะ​าจาร์​”​ฉั​หัไป​เห็​ผู้หญิ​ัลาค​ที่​่าจะ​าุ​า่า​แ่​ฉั​ื​ู่​ห้า​คลาส​เรี​แล้​ำลั​​าที​่​ฉั​เหื​เพื่​ร่​คลาส​คื่ๆ


“​ไป​ๆ​ไป​ั่​ัี้​ุโล​ให้​แล้ั​แต่​่า​ให้​เห็​ี​ะ​่า​าสา​ข​ิชา​าจาร์​ ​าจาร์​จะ​จำ​ห้า​เธ​ไ้​”​าจาร์​พู​​ฉั


“​ค่ะ​าจาร์​ ​ขคุณ​ค่ะ​”​โเค​า​ั​แร​็​โ​ใ​เตื​เล​ฉั​ัหลั​ถ้า​าสา​็​ไ่ต้​เข้า​เล​แล้ั​จะ​ไ้​ไ่ต้​โ​ิิ​ฉลา​า​หูแ​ ​ฉั​ไห้​ขคุณ​าจาร์​แล้​หัลั​า​​หา​เพื่​ตัเ​็​ไ​รี​ั่แหละ​ไ่รู้​่าั​่​ู​่​ตรไห​ ​่ะ​ั่ไ​เจ​แล้​ู่​เื​หลั​สุ​เล​แฮะ


“​หั​ี​ไ​รี​ไ​าั​่​ไล​จั​่ะ​”​ฉั​ั่ล​แล้​ทัทา​ไ​รี


“​ฉั​็​า​่​เธ​และ​าจาร์​ไ่า​เหืั​่ะ​เล​ไ้า​ั่​ี่​ไ่รู้​จะ​เห็​หรืเปล่า​ัหลั​เรา​ต้​รี​า​แล้​แหละ​หูแ​”


“​โเค​ัหลั​หูแ​จะ​รี​า​ฮ่า​ๆ​ๆ​”​ฉั​่า​ไ่รู้​่า​จะ​ทำไ้​ไห​ะ​แต่​ฉั​็​ไ่ไ้​เป็​ค​​ขี้เซา​ะ​แค่​ัี้​ฉั​เหื่​จา​เื่คื​แค่ั้​เ


เรา​ั่​ฟั​าจาร์​พู​ไป​เรื่ๆ​คื​พู​า​จ​จะ​ห​ชั่โ​แล้็​ั​ไ่​เข้า​ทเรี​สัที​เพราะ​าจาร์​ั​แต่​พู​ประสารณ์​ข​ตัเ​ู่​จา​ที่​ฟั​ู​คื​......​ไ่รู้​เรื่​หร​ค่ะ​เพราะ​ฉั​่​เล​ไ่ไ้ตั้ใจ​ฟั​าจาร์​เท่าไหร่​แฮะ​ๆ​ ​จถึ​สาสิ​าที​สุท้า​ข​คา​เรี​ข​าจาร์​ัี้​าจาร์​ค่​พู​เข้าถึ​เื้หา​ที่จะ​เรี​และ​เณฑ์​าร​ให้คะแ​ต่าๆ​ข​าจาร์​จะ​่า​ี​็ี​ู่​หร​ะที​่​าจาร์​ไ่ไ้​เา​คะแ​ไป​ล​ที่​าร​ส​ส่า​แต่​ฉั​คิ​่าิ​่​​ระ​จา​ไป​หลา​ส่​แล้​ทำ​พลา​ั​ิ่​ีตั​หาร​เะ​แต่​ถ้า​เา​ส่​ส​เะ​็​ีโาส​เ็​คะแ​แค่​ต​ส​พลา​แล้​พลา​เล​สรุป​แ​ไห​็แล้แต่​าจาร์​เถะ​ค่ะ​ฉั​ไ่​ซี​เพราะ​ฉั​จะ​เา​เ


“​หูแ​ ​ี่​หูแ​!​!​!​เห่​ะไร​เี่​าจาร์​​ไป​ตั้​า​แล้​ะ​ ​ไป​ิข้า​ั​เห็​ัี้​เพื่​่า​รุ่พี่​ั​เจ​”​เสี​ไ​รี​เรี​ฉั​ซะ​จ​ตใจ​ ​้า​าจาร์​ไป​ตั้แต่​ต​ไห​่ะ​ไ่เห็​รู้เรื่​เล​ ​แล้​ี่​รุ่พี่​าั​ะไร​ั​่ะ​า​ลั​ไป​​แล้​ะเี่


“​ั​ะไร​ั​หร​”​ฉั​ถา​ไ​รี​เพราะ​ไ่รู้​จริๆ


“​็​่ะ​เรื่​ิจรร​รั้​ะไร​ประาณ​ั้แหละ​ั้​ ​ต้​ร​ไป​ฟั​ีที​”​ไ​รี​่า​แล้​ลุขึ้​ื​ส่​ฉั​็​เ็ข​ใส่​ระเป๋า​เป้​ข​ตัเ​ ​ส่​เรื่​รั้​ข​คณะ​ฉั​เห็​ี​ค​​ตั้แต่​ตที่​พ​ฉั​า​​ตั​่า​คณะ​ี้​ไ่ี​รั้​เหื​คณะ​ื่​แค่​จะ​เป็าร​เรี​ร​ไป​ทำิจรร​ร่ั​เฉๆ​ั้​ ​แล้็​ี​่า​คณะ​เรา​ไ่ี​พี่​๊า​้


“​่​ี​่า​ฉั​เห็​คพู​่า​คณะ​เรา​ไ่ี​พี่​๊า​็​จริ​แต่​ีพี​่​ระเี​ที่​ค​จัผิ​พเรา​ู่​ถ้า​เห็​ใคร​ทำตั​ไ่​เรีร้​หรื​ขัตา​พี่​เขา​าจจะ​โ​ไ้​แล้็​ี​่า​พี่​ระเี​หล่​และ​โห​า​”​ไ​รี​พู​พร้ั​ทำ​ห้า​เหื​ลั​แต่​็​เหื​จะ​ช​ตที่​่า​พี่​ระเี​หล่


“​ตี้​ฉั​่า​ช่า​เรื่​ั้​่​เถะ​เรา​ไป​ิข้า​ั​ี่า​หิ​แล้​่ะ​ั​ไ่ไ้​ิ​ะไร​เล​ตั้แต่​เช้า​”​ฉั​​ไ​รี​แล้​เา​ื​ลู​ท้​ั​ป่​ๆ​้​ิ​ข​ฉั​เพราะ​ตื่​า​็​ต้​รี​าเรี​ข​า​รี​าั​ไ่ทั​แถ​ั​โ​คาโทษ​้​ะ​ ​่​แล้​ี​่า​ฉั​็​ทำาหาร​ไ่​เป็​เล​ี่​เป็สาเหตุ​ที่​แ่​ฉั​ห่​า​ที่สุ​แต่​ฉั​่า​จะ​ูแลตัเ​ี​ๆ​ท่า​เล​ไ่่า​ะไร​ ​แต่​ฉั​็​ล​า​่า​เป็​ะ​ท​ไข่​้​แต่​ั​ทุลัทุเล​ห่​จะเข้า​ไป​ช่​แ่​ทำาหาร​ทีไร​โ​ไล่​ให้​ไป​เล่​ั​ไ่​่า​ห้า้า​ทุที​ ​ไ้​่า​คื​หา​โ่​พัธุ์​ไซีเรี​ที​่​พ่​ซื้​า​เลี้​แล้​ตล​ชื่​ให้​ั​ไ่ไ้​เล​ไ้ชื่​่า​ไป​ฮ่า​ๆ​ๆ​ ​ฉั​า​ู่​คเี​แี้​ฉั​คิ​่า​ฉั​ต้​หั​แล้​แหละ​แต่​ต้​ไ่​ให้​แ่​รู้​เี๋​แ่​่


“​ไ​รี​แ​ิ​ะไร​่ะ​”​ฉั​ถา​ไ​รี​เื่​เรา​ไ้ที่​ั่​ใ​โราหาร​แล้แต่​เป็​โราหาร​ลา​ะ​ไ่ใช่​ข​คณะ​เพราะ​ข​คณะ​ค​เะ​า​เหื​ี​เรี​พร้ั​ทั้​คณะ​่ะ​เรา​เล​เลื​าที​่​ี่​แท​แล้​ราคา​็​ถู​่า​ที่​คณะ​้


“​ฉั​จะ​ิ​าหาร​ญี่ปุ่​ร้า​ั้​่ะ​”​ไ้​รี​ชี้​ร้า​​ฉั


“​ื​ั้​แั​ไป​ซื้​ะ​แล้​ค่​า​เจั​ที่​โต๊ะ​”​ฉั​​ไ​รี​เพราะ​ฉั​หัไป​ต​เิ​เข้าา​ที่​โราหาร​ฉั​เห็​ค​ถื​ถ้​๋เตี๋​ต้ำ​ที่​เครื่​แ่​า​ผ่า​ไป​ฉั​เล​่า​จะ​ิ​้า​ ​่า​แล้​เรา​ส​ค​็​แ้า​ั​ไป​ซื้ข​ ​ฉั​เิ​าสั​่​​๋​เตี๋​ข​ตัเ​พไ้​แล้็​ไ่ผิ​หั​เล​ค่ะ​เครื่​แ่​จริๆ​แล้ั​ี​ุ้​ตั​โต​ๆ​​ู่​ใ​ถ้​้​ ​หลัจาั้​ฉั​็​เิ​าซื​้​แตโ​ปั่​ตแร​่า​จะ​ิ​แ​ไ่​ปั่​แต่​ลั​ไ่ทัเลา​เพราะ​ต้​ลั​ไป​คณะ​ให้​ทัต​​่า​โ​่ะ​เล​เาไ้​่​ค่​ิ​ผลไ้​ตเ็​็ไ้


“​โหหห​ห่า​ร่​า​่ะ​ร้า​ไห​เี่​”​เื่​ฉั​าถึ​โต๊ะ​็​เห็​ไ​รี​าร​ู​่​แล้​ตรห้า​ไ​รี​็​ี​ข้า​ญี่ปุ่​ู่


“​ร้า​ตรั้​่ะ​เครื่​แ่​า​ใช่ไห​ล่ะ​ฉั​เห็​ค​เิผ่า​แล้​่าร่​ี​เล​ไป​ล​้า​”


“​โเค​ัหลั​ฉั​จะ​ล​้า​”


หลัจาั้​เรา​็​ลื​ิั​แต่​ฉั​ิ​แล้​แหื​​​แท​า​จะ​ลั​ไป​เพิ่​ี​ถ้​่ะ​ทั้ที่​ที่​ไ้า​ี่​็​เะ​า​แล้แต่​ั​ถูใจ​ฉั​า​เล​ะ​รส​ชาต​ที่​ฉั​ช​เล​แ​รส​ชาต​เข้ข้​่ะ​เส้​็​เหี​ุ่​า​ุ้​ี่​ส​เื้​แ่​หูสั​หู​เ้​ี่​า​เต็


“​ี่​่า​ทำ​ห้า​ฟิ​ขา​ั้​ไ้​ไห​หูแ​เา​ซะ​้ำลาไหล​ตา​เล​เี่​”​ขณะที่​ฉั​ำลั​ฟิ​ู่​ั​าหาร​ข​ฉั​ู่​ไ​รี​็​พู​ขึ้


“​็​ั​ร่​จริๆ​ี่​ไ​รี​ั้​แล​​ชิ​ู​”​ฉั​่า​แล้​ผลั​ถ้​ไปหา​ไ​รี​หั​่า​ค​ไ่รัเีจ​ฉั​หร​ะ​ฉั​ไ่ี​โรค​ร้า​ะไร​หร​ิ​้​ไ้


“​ซี๊​​ร่​จริ​้​่ะ​ ​พรุ่ี้​ฉั​หาตา​ร้า​ี้​ไ้​ละ​พรุ่ี้​เรา​าิ​ที​่​ี่​ี​ะ​หูแ​”


“​โเค​”


เรา​ิข้า​ั​เสร็จ​็​ั่​รถ​ข​หาลั​ลัา​ที่​คณะ​ตัเ​ที่​ตี้​แถๆ​ลา​ใต้​าคาร​ข​หาลั​ี​ค​ั​ู่​่า​เะ​สสั​พ​พี่​ๆ​จะ​ให้​รั​ู่​ตรี้​ั้​ ​ฉั​ั​ไ​รี​เล​าหา​ที่ั่​พไ้​แล้​ฉั​็​​ไป​เห็​ร้า​ขา​ผลไ้​ที่จริ​่า​จะ​ไ่​ิ​แล้​เชี​แต่​แ​ั​็​า​่ะ​เา​ะ​ั​เหลื​เลา​ู่​ ​ฉั​ลุขึ้​เิ​ไป​ที่​ร้า​ผลไ้​ทัที


“​้า​คะ​เา​ฝรั่​แล้็​แตโ​ค่ะ​”​ฉั​สั่​้า​เจ​ข้า​ข​ร้า​แล้​​ไป​เรื่เปื่​พร้ั​ฮั​เพล​ใ​ลำค​ไป​้​ ​ไ่ต้​ถา​่า​ทำไ​ถึ​ต้​ร้​ใ​ลำค​เพราะ​่า​ให้​ฉั​ไ้​ร้เพล​ถ้า​คุณ​ไ้ิ​จะ​ไ่หลั​ไป​สาสี​่​ั​เพื่​ฉั​ั​​่า​ั้​่ะ​ะ


“​โ๊ะ​!​!​!​”​ฉั​ุทา​เล็้​เื่​ฉั​​ไปร​​ๆ​แล้​ู่ีๆ​สาตา​็​ไป​สะุ​ั​ลุ่​ผู้ชา​่าจะเป็​รุ่พี่​่ะ​ที่ั่​ู่​โต๊ะ​ใต้​ต้ไ้​ ​แล้​ฉั​็​ต้​รี​หลุ​ตาล​เพราะ​ู่ีๆ​็​ีสา​ตา​หึ่​ใ​คที​่​ั่​ู่​ตรั้​ส​เข้าั​ตา​ฉั​พี​ั​เป็​สาตา​ที่​ิ่​่าลั​ิๆ​ฉั​เล​ต้​รี​หลตา​เพราะ​ไ่ล้า​​พี่​เขา​า​้​ค​ะไร​ห้า​หล่​แต่​ห้า​ิ่​ ​ฉั​หัลั​าที​่​ร้า​ผลไ้​แล้​ู่​ห้า​ใส่​้​คา​หั่ไส้​พี่​ค​ั้


“​ไ้​แล้จ​่ะ​แ่​หู​ ​สี่​สิ​าท​จ้า​”​เสี​เรี​ข​เจ้าขร้า​ทำให้​ฉั​สลั​พี่​ค​ั้​​ไป​แล้​หัา​ค​ั​เิ​า​จ่า​ค่า​ผลไ้​ ​แต่​พ​จะ​ลั​ไปหา​ไ​รี​ฉั​็​รู้สึ​่า​ี​ค​​ฉั​ู่​แล้​ั​็​าจา​ทา​ที่​ฉั​​ไป​เื่ี้​ ​ฉั​​ไ่ไ้​เพราะ​ารู้​่า​ใคร​​ฉั​็​เล​หัไป​ีครั้​็​เห็​พี่​ค​เิ​ำลั​​าที​่​ฉั​ู่​เื่​ฉั​เห็​แ​ั้​็​ต้​รี​หัลั​า​แล้​รี​ใส่​เีร์​ไ้​่า​ิ่​ลั​ไปหา​ไ​รี​ทัที


ทำไ​ต้​​่ะ​แล้ั​ใช้​สาตา​แ​ั้​ี​ฮื​​


ตแร​า​แล้​ค่ะ​ ​พี่​แ​ลู​แ่​หูี​พ่​เ์​ ​ข​คเ้ท์​้​๊าาาาา​​


สวัสดีค่ะทุกคน

ฝากติดตามผลงานเรื่องแรกด้วยนะคะ

 

ตื้อรักคนโหด (ราชา x รดา)

นายเจ้าระเบียบตีเนียน (เตวิชญ์ x น้ำหนาว)

และเรื่องต่อไปด้วยนะคะ

 

อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น