ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

ตอนที่1

ุ่​รั​า​พ่​ลู​หึ่​1.


ปุุ่​.

ตื​ ​ตื​ ​ตื​ ​ฉั​​โทรศัพท์​ขึ้​าู​ปราฎ​่า​เป็คุณ​แ่​ข​ฉั​ั่เ​ที่​โทรา


ติ๊​!​!​!​!​ ​ฉั​​รัโทรศัพท์​แล้​เา​า​แ​หู


"​สัสี​ค่ะ​คุณแ่​...​โทร​หา​หู​ุ่​ี​ะไร​หรืเปล่า​คะ​?​"​ ​พ​ฉั​รั​ฉั​็​ถา​คุณแ่​ไป​ทัที​เพราะ​ปติ​คุณแ่​จะ​ไ่​ค่​โทรา​เลาี้​ส่า​จะ​โทรา​ช่​เ็​เพราะ​ถ้า​โทรา​ตลาั​คุณแ่​ลั​่า​จะ​โทรา​ร​เลาเรี​ข​ฉั​ ​แต่​ัี้​คุณแ่​โทรา​ตี้​ที่​ฉั​ั่​ร​ไป​เรี​คา​ต่ไป​สสั​จะ​ีธุระ​จริๆ


"​ฮัลโหล​หู​ุ่​ลู​เรี​ู่​หรืเปล่า​คะ​ลู​?​"​คุณแ่​ถา​ฉั​าตา​สา​้​้ำเสี​ุ่​ ​ครครั​ฉั​จะ​เรี​ฉั​่า​หู​ุ่​าตั​้​แต่​เ็​ๆ​แล้​แหละ​จา​ครครั​จ​ฉั​แล้็​ี​เพื่​ทั้ส​ข​ฉัที​่​เรี​ฉั​่า​หู​ุ่​เรา​เป็เพื่​ั​าตั​้​แต่​ประถ​แต่​ฉั​็​ไ่ไ้​ี​แค่​ส​ค​หร​ั​ี​ี​ค​เี๋​ฉั​ค่​แะำ​ให้​รู้จั​แล้ั​ตี้​ข​คุ​ั​คุณแ่​่


"​หู​ุ่​ั​ไ่​เข้าเรี​ค่ะ​...​ำลั​รเลา​ู่​ค่ะ​"


"​ั้​ี​เล​...​ัี้​หู​ุ่​ลั้า​ะคะ​เี๋​แ่​จะ​พา​ไป​้า​คุณป้า​แขั​.​...​หู​ไ่ไ้​้​เจ​คุณป้า​า​แล้​ี่​ใช่ไห​คะ​"​คุณป้า​แข​หร​ไ่ไ้​เจ​า​แล้​จริๆ​้​เจั​ล่าสุ​ต​ู่​ประถ​ั้​คุณป้า​แข​เป็​รุ่พี่​ข​แ่​ฉั​เ​แหละ​เห็​่า​คุณป้า​ีลู​ชา​ู่​หึ่​ค​แต่​ฉั​็​ไ่เค​เจ​หร


"​ไ้​ค่ะ​คุณแ่​เี๋​ถ้า​หู​ุ่​เรี​เสร็จ​แล้​หู​ุ่​จะ​รี​ลั​ะคะ​"


"​จ๊ะ​ลู​ขัรถ​ี​ๆ​้​ะคะ​ไ่​ต้​รี​า​แ่​เป็ห่​ะ​"


"​ค่ะ​คุณแ่​หู​ุ่​จะ​ระั​...​รั​คุณแ่​ะคะ​แล้​เต​ั​เ็​ี้​ค่ะ​"


"​จ๊ะ​ลู​แ่​็​รั​หู​ะคะ​....​เจั​ตเ็​ะ​"

.

.

"​คุณแ่​โทรา​หร​หู​ุ่​?​"​พรี​เพื่​ข​ฉั​ถา​ขึ้​เพื่​ค​ี้แหละ​ที่​รู้จั​ั​าตั​้​แต่​ประถ​แล้​เรา​ั​ตา​ั​า​จ​เรี​หาิทาลั​ี่แหละ


"​ใช่​...​คุณแ่​​ให้​ลั้า​่ะ​เพราะ​คุณแ่​่า​จะ​พา​ไป​้า​คุณป้า​แข​่ะ​"​ตี้​ฉั​ั่​ู่​ที่​โต๊ะ​ใต้​ต้ไ้​ที่​คณะ​เพื่​รเลา​เข้าเรี​ภาค​่า​แต่​ัี้​ี​เรี​แค่​ถึ​่า​สา​็​เลิ​แล้


"​ป้า​แข​ที่​แ​​เค​ไป​เล่​้​ต​เ็​ๆ​่ะ​ะ​"​พิช​ชี่​ถา​ที่จริ​า​ชื่​พิช​เฉๆ​แต่​า​ให้​เติ​ชี่​้​เพื่​ฉั​ค​ี้​เป็​ผู้หญิ​ใ​ร่า​ผู้ชา​เป็เพื่​ฉั​ตั้แต่​ประถ​เหืั​ส่​ี​ค​ชื่​ปรา​พึ่​รู้จั​ัต​เข้า​ปี​หึ่​แต่​ปรา​เป็​ค​เฟร​ลี​่​ี​เพื่​เะ​ไ่​เหื​ฉั​ั​ส​ค​ี้​ที่ู่​้ั​แท​ไ่รู้​จั​คื่ๆ​เล​หาถึ​ไ่ไ้​ไป​สิท​้​่ะ​ะ​แต่​็​พูคุ​ัไ​้


"​ใช่​แี​่​็​ไ่ไ้​เจ​า​แล้​คิถึ​า​เล​...​แล้​เรา​จะ​ขึ้​ห้​ต​ไห​่ะ​"​ฉั​ถา​ลื​​ไป​่า​ค​ี้​เรา​เรี​ู่​ปี​สา​แล้​ที่​คณะ​คหรร​โ​ฉั​ี​คาฝั​คื​ฉั​า​เปิร้า​ข​เเรี่​หรื​แ​คาเฟ่​เป็​ข​ตัเ​แต่​ที่จริ​ถ้า​ฉั​จะ​เปิร้า​็​เปิ​ไ้​แต่​ฉั​า​เป็​ค​ทำ​เ​เล​เลื​ที่จะ​เรี​คณะ​ี้​คุณพ่​คุณแ่​็​ไ่ไ้​่า​ะไร


"​เ​ใช่​ไป​ั​เถะ​จะ​ไ้เลา​แล้​....​หู​ุ่​่า​ลื​แฟ้​ล่ะ​"​พรี​​ฉั​เพราะ​ฉั​ช​ลื​ะไร​ู่​่ๆ


"​แล้ั​ป​รา​า​ไ่​า​หร​ัี้​"​พิช​ชี่​พู​ขึ้


"​า​คู่​ั​เพื่​สั​ลุ่​แหละ​เี๋​เข้า​ห้​็​เห็​า​เ​แหละ​"​พรี​​ ​หลัจาั้​เรา​็​เิ​ขึ้​ห้​าป​ราฎ​่า​เห็​ปรา​ู่​​ห้​จริๆ​ำลั​คุ​ู่​ั​ลุ่​เพื่​ใ​ห้​ี​ลุ่​หึ่​แต่​พ​าจาร์​เข้า​ปรา​็​เิ​าั​่​ั​พ​ฉั​เหืเิ

.

.

.

15.15​ ​.


"​พ​แ​เรา​ลั้า​่​ะ​แล้​เจั​ัจัทร์​ะ​"​พ​เรี​เสร็จ​ฉั​็​รี​เ็ข​แล้​ลา​เพื่​ทัที​ต้​รี​ลั​เี๋​รถติ


"​โเค​หูิ่​...​ขัรถ​ี​ๆ​ล่ะ​"​พรี​​ฉั​ขณะที่​ำลั​เ็ข​ใส่​ระเป๋า​เหืั


"​แ​จะ​รี​ไป​ไห​หร​ไป​ส่​เรา​่​สิปุ​ุ​่​ั​ี​้​เรา​ไ่ไ้​เา​รถ​า​่ะ​"​่ที่​ฉั​จะ​ไป​ปรา​็​พู​ขึ้​า​ ​เา​ไ​่ะ​คโ​ปรา​ู่​คละ​ทา​ั​้า​ฉั​ซะ​้​สิ


"​หู​ุ่​ไป​เถะ​เี๋​พ​ฉั​ไป​ส่​ปรา​ทั​เ​คโ​ั​ั​้า​แ​คละ​ทา​ั​หู​ุ่​ลั้า​เถะ​พิช​ชี่​​ฉั​สสั​เห็​ฉัทำ​ห้า​คิ​า​ู่​แหละ​ั้


"​เา​ั้็​ไ้​เรา​ขโทษ​ะ​ปรา​ัี้​เรา​ต้​ลั้า​่ะ​ปรา​ให้​พิช​ชี่​ั​พรี​ไป​ส่​ะ​....​ไป​แล้​ะ​ทุค​"​ฉั​พู​จ​แล้็​รี​เิ​จา​ห้​ทัที​ ​เฮ้​ัี้​เหื่​จั​เล​เรี​าตั​้​แต่เช้า​ีที​่​ิชาี​้​ไ่ไ้​เรี​จถึ​ค่ำ​ ​ฉั​เิ​าถึ​รถ​แล้็​ุ่ห้า​ลั้า​เล

.

.

ขัรถ​าสั​พั​หึ่​และ​แล้​ตี้​ฉั​็​ถึ​้า​แล้​ีที​่​รถ​ไ่​ติ​า​ไ่ั้​ค​ี​า​่า​จะ​าถึ


"​้า​หู​ุ่​า​แล้​หร​คะ​...​คุณแ่​ร​ู่​ใ​รัแข​่ะ​ค่ะ​"​แ่​ถา​ฉั​เื่​ฉั​เิ​เข้าา​ใ​้า​ ​แ่​เป็​ี​คที​่​เลี้​ฉั​าตั​้​แต่​เ็​ๆ​เปรีเสื​แ่​ข​ฉั​ี​คเล​​็​่า​ไ้


"​แ่​สัสี​ค่ะ​คิถึ​จั​เล​ไ่ไ้​เจั​ตั้​หลา​ั​แ่ะ​"​ฉั​เข้าไป​​แ่​แล้​้​แ่​แ่


"​​็​คิถึ​หู​ุ่​เหืั​ค่ะ​แต่​ตี้​​่า​หู​ุ่​ไปหา​คุณแ่​ี่า​ะคะ​ท่า​ร​ู่​ะ​"


"​็ไ้​ค่ะ​ั้​ไป​ั​เถะ​"​ฉั​ประค​แ่​ไป​ห้รัแข​ที่​คุณแ่​ู่​พ​เิ​าถึ​็​เห็​คุณแ่​ั่​ู่​่​แล้​สสั​คุณพ่​ั​ไ่​ลัา​แฮะ


"​คุณแ่​ขา​สัสี​ค่ะ​ ​คิถึ​คุณแ่​จั​เล​"​พ​เห็​คุณแ่​ฉั​็​รี​เข้าไป​้​ทัที


"​า​แล้​หร​ลู​...​แ่​็​คิถึ​หู​ค่ะ​ ​เรี​เหื่​ไห​คะ​ลู​"


"​ไ่​เหื่​ค่ะ​คุณแ่​จะ​เหื่​แค่​า​ั​แต่​็​สุ​ี​ค่ะ​"


"​ี​แล้​ลู​...​แ่​่า​หู​ขึ้ไป​า้ำ​รคุ​ณพ​่​ี​่าะ​คะ​พคุ​ณพ​่​​ลั​า​เรา​จะ​ไ้​ไป​ั​เล​"


"​ค่ะ​คุณแ่​ั้​หู​ุ่​ไป​า้ำ​่​ะคะ​"


"​จ๊ะ​ลู​ ​่​หู​ุ่​คะ​แ่​จะ​่า​ทุ่า​ที่​พ่แ่​ทำ​ไป​เพราะ​หัี​ั​ลู​ทั้​ะคะ​"​ู่ีๆ​ทำไ​คุณ​​่​ถึ​พู​แี้​ล่ะ​ี​ะไร​หรืเปล่า​ะ​ ​แต่​ค​ไ่่า​จะ​ี​ะไร​หร​ั้


"​ค่ะ​หู​ุ่​รู้​ค่ะ​ ​หู​ุ่​รั​คุณพ่​ั​คุณแ่​ะคะ​"


"​จ๊ะ​ลู​ไป​า้ำ​เถะ​ไป​"


ฉั​ขึ้​า​ห้​แล้​เข้าไป​า้ำ​แต่​ข​แช่้ำ​สัห่​เถะ​รู้สึ​ป​ตั​ัไ​คุณพ่​็​ั​ไ่​ลัา​หร


ฉั​​แช่้ำ​ู่​เื​ชั่โ​แ่​็​เิ​ขึ้​า​​่า​คุณพ่​ลัา​แล้​ให้​รี​แต่ตั​ ​ฉั​เล​รี​า้ำ​และ​​ไป​แต่ตั​ัี้​ฉั​เลื​ใส่​ชุ​เรส​สั้​ประาณ​เข่า​แข​ุ​สีขา​ลา​ไ้​เล็​สีเหลื​เาจริ​ๆ​ฉั​็​แต่​ไ้​ทุ​แ​แหละ​ั​ขึ้ั​โาส​และ​าลเทศะ​า่า​ ​พ​เสร็จ​็​เิล​า​ข้าล่า​เจ​คุณพ่​ั​คุณแ่​ั่​ร​ู่​แล้


"​คุณพ่​คุณ​ขา​หู​ุ่​เสร็จ​แล้​ค่ะ​ขโทษ​ที่​ให้​ระ​คะ​ ​พี​แช่้ำ​เพลิ​ไป​ห่​ ​แฮะ​ๆ​"​ฉั​เิ​เข้าไป​ั่​ข้า​คุณพ่​แล้​​แข​ท่า​ไ้


"​เหื่​หร​ลู​ถึ​แช่้ำ​เพลิ​ขา​ั้​"​คุณพ่​ถา​แล้​เา​ื​ลู​หั​ฉั


"​ิห่​ค่ะ​คุณพ่​ ​แต่​ไ่ไ้​เศษ​เสี้​ที่​คุณพ่​เหื่​หร​ค่ะ​"


"​พ่​็​ทำ​เพื่​หู​ั​คุณแ่​หู​ั่แหละ​ลู​"


"​แต่​คุณพ่​็​ต้​พั​้า​ะคะ​ ​ั้​พรุ่ี้​คุณพ่​เเร​า​ั​ึ​ไ้​ไห​คะ​หู​จะ​ทำ​ข​ให้​ิ​"​ฉั​​คุณพ่​ฉั​า​ให้​คุณพ่​พั​้า​เพราะ​คุณพ่​ทำาหั​เพื่​ฉั​ั​คุณแ่​าต​ล​ฉั​า​ช่​า​ท่า​ไ้​แต่​หั​ฉั​ไ่​ไป​ทา​ั้​เล​ซึ่​คุณพ่​็​เข้าใจ


"​ไ่ไ้​หร​ลู​พรุ่ี้​พ่​ี​ประชุ​ั้​หู​ุ่​็​ทำ​ไ้​ร​พ่​เี๋​ตเ็​พ่​ค่​ลัา​ิ​็ไ้​ลู​"


"​หร​คะ​....​เา​ั้็​ไ้​ค่ะ​...​หู​ุ่​ขโทษ​ะคะ​ที่​ช่​า​คุณพ่​ไ่ไ้​เล​สั​่า​"​ฉั​รา​ขโทษ​คุณพ่​เพราะ​ฉั​เสีใจ​ที่​ไ่​สาารถ​แ่เา​คาเหื่​จา​คุณพ่​า​ไ้


"​ไ่เป็ไร​ลู​พ่​เข้าใจ​แค่​พ่​เห็​หู​ีคาสุข​แล้​ไ้​ทำ​ะไร​ที่​หู​ช​พ่​็ี​ใจ​แล้​ลู​"


"​เาหละ​ส​พ่​ลู​แ่​่า​พ​แค่ี้​เถะ​เี๋​็ไ้​ี​ค​ต่้ำ​ตา​แต​่​ไป​เจ​คุณป้า​แข​่​หร​"​คุณแ่​พู​ขั​ฉั​ั​คุณพ่​ขึ้​า


"​ฮ่า​ๆ​ๆ​ผ​็​่า​่าั้​แหละ​คุณ​ั้​เรา​ไป​ั​เถะ​เี๋​คุณ​แข​รา​"


พคุ​ณพ​่​พู​เสร็จ​เรา​็​พาั​ไป​ที่​้า​คุณป้า​แข​เล​ทัที​โ​ีพี​่​เช​คขัรถ​คสิท​ข​คุณพ่​หลา​ข​แ่​ข​ฉั​เ​แหละ​เรา​สิท​ั​าตั​้​แต่​เ็​ๆ​แล้้​ ​พี่​เช​เรีจ​ริหาร​ตั้แต่​สี่​ปี​ที่แล้​คุณพ่​จะ​ให้​ไป​เป็​เลขา​พี่​เช​็​ไ่เา​ข​เป็​แค่​พัา​ธรรา​และ​คขัรถ​ให้​คุณพ่​จ​คุณพ่​เหื่​ที่จะ​​เล​แพ้​พี่​เช​ไป​โปริา


ตแร​จ​แล้​​พระเ​ข​เรา​ั​ไ่​ปราฎ​ตั​ะคะ​เา​คา่ารั​ข​ปุุ่​ั​ครครั​และ​เพื่​ๆ​ไป​่​ะคะสวัสดีค่ะทุกคน

ฝากติดตามผลงานเรื่องแรกด้วยนะคะ

 

ตื้อรักคนโหด (ราชา x รดา)

นายเจ้าระเบียบตีเนียน (เตวิชญ์ x น้ำหนาว)

และเรื่องต่อไปด้วยนะคะ

 

อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น