ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

ตอนที่1

"​รี​เล​ะั​​้ำ​หา​ ​ป่าี้​คเหลื​แค่​ซา​แล้​ั้​ระเป๋า​แ​เี่​"


"​ฉั​็​รี​แล้​เี่​ั้​ฉั​ิ่​ไป​่​แ​เล​ะ​"


"​เ​ๆ​ไป​เถะ​เี๋​ฉั​ตา​ไป​"


แฮ่​ๆ​ๆ​ ​ฉั​้ำ​หา​เรี​ุษ์​ปี​ส​ ​ตี้​ฉั​ิ่​า​จถึ​ห้า​ร้า​เค้​ที่​เรา​พึ่​าิ​ไป​เื่​20​าที​่​ี้​เ​แต่​ฉั​็​ต้​ิ่​ลัา​ที่​ร้า​ีครั้​ ​เพื่​ลัา​เา​ระเป๋าสะพา​ข​ฉัที​่​ลื​ไ้​ที่​ร้า​พ​ไป​จ่า​เิ​ห้า​เคา์เตร์​เสร็จ​ฉั​ัั​ฟ่า​หรื​ข้าฟ่า​เพื่​คเี​ข​ฉั​็​เิ​จา​ร้า​ไป​เล​พ​ใล้​จะ​เิ​ลั​ถึ​คณะ​ถึ​รู้สึ​่า​ตัเ​แปล​ๆ​ไป​เหื​ไ่ไ้​สะพา​ะไร​ลั​ไป​้​ ​พ​รู้ตั​เล​ทำให้​ฉั​ต้​ิ่​ลัา​ที่​ร้า​ีครั้​ ​พ​ถึ​ฉั​็​รี​เปิ​แล้​ตร​ไป​ถา​ั​พัา​ทัที


"​พี่​คะ​เห็​ระเป๋า​เป้​สีชพู​ข​หู​ไห​คะ​ ​หู​ลื​ไ้​เื่ี้​่ะ​ค่ะ​"


"​เ่​ล​ไปู​ที่​โต๊ะ​ที่​้​ั่​ะคะ​เพราะ​ี​ค​าั​่​ต่​ที่​้​​ไป​เล​ไ่ทรา​่า​เป็​ระเป๋า​้​ ​พี่​ต้​ขโทษ​้​ะคะ​"​พัา​ร้า​​พร้​ขโทษ​ฉั


"​ไ่เป็ไร​ค่ะ​พี่​ั้​หู​ไปู​ที่​โต๊ะ​่​ะคะ​"​ ​ฉั​เิ​าถึ​โต๊ะ​ที่​ฉั​ั่​เื่​20​าที​่​ตี้​ั​ี​ลุ่​ัศึษา​รุ่พี่​ที่​ค่ข้า​ีิทธิพล​ใ​หาลั​เพราะ​พเขา​ทั้​ั​ใ​หู่​ัศึษา​ทั้​ชา​หญิ​ ​ทั้​เรี​เ่​และ​ั​เป็​ลุ่​ที่​ร​า​ๆ​ี้​แต่​ฉั​็​ไ่​ค่​รู้จั​เท่าไหร่​ ​ฉั​ไ้ิ​จา​ที่​ข้าฟ่า​เล่า​า​ีที​ ​โ๊ะ​ั่ไ​ระเป๋า​ฉั​ั​ู่​ข้าๆ​พี่​ที่​เป็​ผู้ชา​ค​ั้​รี​ไป​เา​แล้​ลั​คณะ​ี่า


ฉั​เิ​เข้าไป​หิ​ระเป๋า​แล้​หัหลั​จะ​เิ​จา​ร้า​แต่​พ​ฉั​ึ​แล้​ระเป๋า​ั​ไ่​า​แต่​เป็​ฉัที​่​หาหลั​ไป​ ​แล้​ั​็


พรึ่​!​!​!​ ​โ๊ะโ​ ​พี่​สุ​หล่​ที่ั่​ู่​ใล้​ๆ​ระเป๋า​ฉั​ี่​า​แล้​ทำไ​ห้า​ฉั​ั​ห้า​เขา​ถึ​า​ใล้​ั​ขา​ี้​ล่ะ


"​ี่​้​ทำ​ะไร​่ะ​ลุขึ้​า​เี่​ี้​ะ​!​!​"​ฉั​หัไป​​ที่า​ขเสี​ที่​แ​๊​ใส่​ฉั​เื่ี้​็​พ​่า​เป็​พี่​ที่​ส​ที่สุ​ใ​ลุ่​เล​หละ​็​เพราะ​ั​ี​ผู้หญิ​คเี​ไ​ล่ะ


"​ลุ​"​พี่​สุ​หล่​พู​ิ่​ๆ​ ​แค่​่า​ลุ​แล้​ะไร​คื​ลุ​จะ​ให้​ลุ​ไป​ไห​ล่ะ

พรึ่​!​!​แล้​พี่​เขา​็​ั​ให้​ฉั​ลุขึ้​ ​๋​ฉั​ไป​ั่​ตั​พี่​เขา​ี่เ​ิ่าล่ะ​ ​แต่​ตั​พี่​แ​หา​ ​เสีา​ห้า​ิ่​ไป​ห่​แล้​าร​แต่ตั​พี่​แ​เี่​เี๊​า​เล​หละ​่าจะเป็​คีระเี​่าู​แล้​ี​่า​่าจะ​ุ​้​ู​จา​สาตา​ข​เขา​แล้​รื​ขลุ​ ​พ​ฉั​ลุขึ้​า​พี่​แ​็​รี​จั​เสื้ผ้า​ตัเ​ให้​เข้าที่​ทัที​เล


"​ี่​้​ถ้า​จะ​า​่​็​ลั​ไป​เถะ​ค่ะ​ั​ไ่ไ้ผล​หร​"​ห​๋​แ่ะ​่​้า​ะไร​ล่ะั​ป​้า​ี่​ ​จะ​ไ่​เคารพ​เป็​รุ่พี่​แล้​ะ​ถ้า​จะ​า​่า​ฉั​แี้


"​พี่​คะ​หู​จะ​า​เา​ระเป๋า​ตัเ​ไ่ไ้​จะ​า​่​ใคร​ทั้ั้​ค่ะ​"


"​แล้​ที่ู่​ี​ๆ​็​ล​ไป​ั่​ตั​เต​ิชญ์​ี่​ไ่​เรี่า​่​หร​คะ​"​๋​พี่​สุ​หล่ี​่​ค​เป็​เต​ิชญ์​ที่ั​ป​้า​ี่​เรี​สิะ


"​ั​เป็​ุัติเหตุ​ค่ะ​หู​แค่​จะ​เา​ระเป๋า​ตัเ​แค่ั้​ ​แล้​หู​็​ต้​ขโทษ​้​ะคะ​เื่ี้​หู​ไ่ไ้ตั้ใจ​"​ฉั​พู​ัั​ป​้า​ั่​่​แล้​หัไป​ขโทษ​พี่​เต​ิชญ์​ั่​แต่​พี่​แ​แค่​หัา​​ฉั​เท่าั้​แล้​หัไป​สใจ​าแฟ​ใ​แ้​ต่


"​แล้​ั่ใจ​หร​คะ​่า​ั​เป็​ระเป๋า​้​ไ่ใช่​่า​จะ​ขโ​หร​ะ​"


"​ใคร​จะ​้า​ขโ​ระเป๋า​ตัเ​คะ​พี่​ ​ี่​ั​ระเป๋า​หู​ไ่เชื่​จะ​เา​ัตร​ใ​ระเป๋า​ให้​ู​"​แล้​ฉั​็​เปิ​ระเป๋า​แล้​เา​ัตร​ใ​ระเป๋า​เิ​ให้​ป้าั​่​ู


"​ละ​.....​"ั​พี​่​ป้าั​่​จะ​พู​ะไร​ขึ้​า​ี​พี่ผู​ชา​ที่ั่​ใล้​ๆ​า​็​เล​ขึ้​า


"​พแล้​่า​พิต​ต้า​ถ้า​จะ​า​โา​แถ​ี้​็​ลั​ไป​เถะ​ไ้​เต​ิชญ์​ั​เริ่​รำคาญ​แล้​ะ​"​พี่​เขา​พูี​า​ไ่ใช่​แค่​พี่​เต​ิชญ์​ะไร​ั่​หร​ที่​รำคาญ​ฉั​็​รำคาญ​เหืั​ ​่าแต่​ใ​โต๊ะ​ี้​ทำไ​ี​แต่​ค​หล่​ๆ​ี​ั​ทั้ห​สา​ค​ ​พี่​ที่​พู​ขัั​ป​้า​ั่​ห้าตา​ูใจ​ีสุ​แล้​ ​แล้็​ีพี​่​ที่ั่​ู่​ข้าๆ​ั​พี่​ค​ี้​ห้า​จะ​ุ่​ๆ​ห่​สสั​จะ​รำคาญั​ป​้า​ั่​ ​แต่​ถึ​่าั้​็​ั​หล่​ู่ี​ ​สุท้า​็​พี่​เต​ิชญ์​ที่ั​ป​้า​เรี​ี่​หล่​สุ​แล้​สำหรั​ฉั​พี่​แ​ห้า​ิ่​า​ ​แต่​ไ่เป็ไร​หล่​หา​ให้ภั​ไ้​ ​"​พี่​ตั​ห​ข​หา​"​ิิ


"​็ไ้​"


"​้ำ​หา​เจ​ไห​ระเป๋า​่ะ​"ั​ข้าฟ่า​ิ่​เข้าา​ใ​ร้า​แล้​ตร​าหา​ฉัทั​ที


"​เจ​ี่​ไ​ ​ั้​เรา​ไป​ั​เถะ​"​ฉั​ชูระ​เป๋า​ให้​ข้าฟ่า​ูแล​้​จะ​เิ​​ไป​จา​ร้า


"​เี๋​.....​ลื​ี่​"​พี่​สุ​หล่า​เต​ิชญ์​พู​ขึ้​่ที่​ฉั​ัั​ข้าฟ่า​ำลั​เิ​ไป​ ​แล้​พี่​แ​็​ชูระ​เป๋า​ตัค์​ข​ฉั​ขึ้​ ​้า​หล่​ไป​ตั้แต่​เื่ไหร่​เี่​สสั​ตที่​เา​ัตร​า​ให้ั​ป​้า​ั่​ู​ั้​ ​เื​ไ้​ุ่า​หา​ีแล้​ไห​ล่ะ​้ำ​หาั​ขี้ลื​เ้


"​เ่​ขคุณ​ค่ะ​ ​ั้​ไป​แล้​ะคะ​"​ฉั​หิ​เา​ระเป๋า​ตัค์​จา​พี่​เขา​แล้็​เิ​า​ัั​ข้าฟ่า​ที่​ำลั​ตะลึ​ั​ะไร​ู่​็​ไ่รู้​ ​แต่​ตที่​ฉั​หิ​เา​ระเป๋า​ตัค์​ั​พี่​เต​ิชญ์​ั่​ฉั​เห็​พี่​แ​ระตุ​ิ้​ครั้​ึ​้​แหละ


"​ี่​ๆ​แั​หา​แ​ไป​ู่​ั​ลุ่​พี่​เต​ิชญ์​ไ้​ัไ​่ะ​"


"​้า​็​ระเป๋า​ที่​ฉั​ลื​ไ้​ั​ไป​ู่​ใล้​ั​ที่​ลุ่​ั้​ั่​ู่​ี่​.....​"​แล้​ฉั​็​เล่าเรื่​รา​ทุ่า​ให้​ข้าฟ่า​ั​ฟั


"​รี๊​ี​่​แ​ไ้​ั่​ตั​พี่​เต​ิชญ์​้​หร​โ้​ฉั​หละ​ิจฉา​แา​เล​ฮื่​​"ั​้าี​่​เป็​ะไร​เี่


"​โ้​รำคาญ​ ​เจั​ป​้า​ั่​แล้ั​ต้​า​เจ​แ​ี​หร​เี่​"


"​เ​พูถึั​ป​้า​ที่​แ​่า​า​ไ่ไ้​ู่​ลุ่​ั​พี่​เต​ิชญ์​หร​แต่​า​าตื​้​พี​่​เต​ิชญ์​ู่​แต่​พี่​แ​ไ่​เล่​้​สัครั้​ ​า​ู่​คณะ​เี​ั​ลุ่​ั้​ั่แหละ​แล้​า​็​ตี​เี​ทำเป็​เจ้าข​พี่​เต​ิชญ์​ั​ผู้หญิ​ที่​เข้าหา​พี่​เต​ิชญ์​​ ​แต่​พี่​เต​ิชญ์​เขา​็​ไ่​แลา​เล​สัิ​"ั​ข้า​สาธา​า


"​เ​ๆ​ช่า​เขา​เถะ​ไ่เี่​ั​เรา​สัห่​ ​ไป​เรี​ไ้​แล้​"


"​่าแต่​ที่​แ​ไป​ั่​ตั​พี่​เต​ิชญ์​เป็​ัไ​้า​ะ​ฉั​ละ​า​สัผัส​้ตัเ​สัครั้​ิิ​"ั​ข้าฟ่า​พู​แล้​ทำ​ห้า​เพ้ฝั


"​โ​ถา​ะ​ไร​ข​แ​เี่​ไป​ไ้​แล้ไป​ๆ​ๆ​ๆ​"


"​ฮ่า​ๆ​ๆ​ๆ​​ฉั​า​่​สิตั​พี่​เขา​หา​ไห​้ำ​หา​่า​เิหี​สิ​ ​า​​ฉั​่​​"


จ​ตแร​ไป​แล้​ค่ะ​ทุค​เป็​ไ​้า​ช่​ค​เ้​​้​ะคะ

สวัสดีค่ะทุกคน

ฝากติดตามผลงานเรื่องแรกด้วยนะคะ

 

ตื้อรักคนโหด (ราชา x รดา)

นายเจ้าระเบียบตีเนียน (เตวิชญ์ x น้ำหนาว)

และเรื่องต่อไปด้วยนะคะ

 

อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น