ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

INTRO

INTRO


"​พี่​คริสเตี​ขาาา​~​"​ ​เสีใส​ๆ​ข​เ็สา​ั​า​แต่ไล​ ​ทำให้​เ็หุ่​ที่​เล่​ู่​ใต้​ร่ไ้​ข้า​สาเ็เล่​ถหาใจ​พรื​ใหญ่​ ​คริสเตี​เลื​ที่จะ​แล้​หลั​แท​ารขา​รั​ ​เพราะ​ไ่​า​เสา​ั​เ็สา​จ​ุ่า


"​หลั​เหร​~​"​ ​เ็สา​ห้าตา​่ารั​ั​แป​ข​ค่ๆ​ชะล​ฝีเท้า​เื่​เห็​่า​คที​่​เธ​จะ​า​่​​​ำลั​หลั​ู่​ใต้​ร่ไ้​ ​พระ​พา​ไ้​แต่​ะพริตา​ปริๆ​ ​ชั่ใจ​่า​จะ​ปลุ​คริสเตี​ี​หรืเปล่า​ ​่ที่​ต่า​จะ​ิ้แป้​เื่​คาคิ​หึ่​ผุ​ขึ้​า​ใ​ส


ส​ขา​ค่ๆ​้า​เข้าา​หา​เ็หุ่​ั​สิห้า​ที่​ำลั​หลั​ตา​พริ้​ ​ชะโห้า​เข้าไป​ู​ใล้​ๆ​่า​เขา​หลั​จริ​หรืเปล่า​ ​เื่​เห็​่า​เขา​ำลั​หลัใหล​จึ​ค่ๆ​ทรุตั​ั่ล​ข้าๆ​ ​หั​​ซ้า​​ขา​ ​้​ลั​่า​จะ​ี​ใคร​เิผ่า​า


เื่​แ่ใจ​แล้​่า​ไ่ีใคร​ู่​ตรี้​จา​เขา​และ​เธ​ ​จึ​ค่ๆ​โ้​ให้า​ลา​ประชิ​ ​แล้​แตะ​ปลาจู​ล​​พ​แ้​ข​คริสเตี​ฟ​ใหญ่


ฟ​~

"​ทำ​ะไร​!​"​ ​พระ​พา​เิตา​โพล​้​คาตใจ​เื่​จู่ๆ​คที​่​เธ​คิ​่า​ำลั​หลั​็​ลืตา​โพล​ ​ทำให้​เธ​ต้​รี​ี​ตั​ขึ้​าั​่​ตัตร​ ​ทำ​ราั่า​เื่​สัครู่​ไ่ไ้​แ​ห​แ้​เขา


"​หู​เปล่า​ห​แ้​พี่​คริสเตี​ะ​ ​ไ่ไ้​ห​จริๆ​~​"​ ​เ็สา​้ห้า้ตา​ ​้​คิ​่า​คริสเตี​คจะ​ตำหิ​หรื​ุ่า​หา​เขา​รู้​่า​เธ​แ​ทำร้า​พ​แ้​​ชพู​ข​เขา


"​เหะ​!​"​ ​คริสเตี​แค่​หัเราะ​ใ​ลำค​่า​เ้หั​ ​เขา​่า​ท่าทา​ที่​เธ​ำลั​แส​ู​่ารำคาญ​า่า​่ารั่าเ็ู


"​​แล้​ใช่ไห​่า​่า​ุ่​ั​ฉั​"​ ​พระ​พา​เห้า​ขึ้​สตา​ ​เื่​คริสเตี​หั​า​ลุขึ้


"​แต่​เรา​เป็​ครครั​เีั​ะ​ ​พี่​คริสเตี​เป็​พี่ชา​ข​หูพา​"


"​ฉั​ไ่ี​้สา​ ​ไ่ี​พ่แ่​ ​ไ่ี​ครครั​ ​่า​ริ่า​ตั​เ​ขึ้​า​เป็​้สา​ข​ฉั​"​ ​คริสเตี​แ้​เสีแข็​ ​แ้​้ำ​เสี​ข​เขา​จะ​ระ้า​ ​แต่​พระ​พา​็​รัรู้​ไ้​ถึ​คาเจ็ป​ที่ู่​ใ​ใจ​ข​เขา​ ​าร​ที่เิ​า​แล้​ไ่เค​เห็​ห้า​ผู้ให้ำเิ​คจะ​เป็​ป​ติตั​เขา​ไป​ตลชีิต


"​หู​็​ไ่ี​พ่แ่​ะ​ ​คุณพ่​คุณแ่​ข​หู​ถู​คใจร้า​ฆ่า​ตา​ ​แต่​พ​หูา​ู่​ที่ี่​หู​็​ีพี​่​้​ ​ีพี​่​ชา​ที่รั​หู​่า​พี่​คริสเตี​"​ ​พระ​พา​ิ้แป้​ทั้ที่​ลึ​ๆ​แล้็​คิถึ​คุณพ่​และ​คุณแ่​ที่​จาไป​เื่​หลา​ปี่​ ​เธ​ไ่รู้​่า​ทำไ​คใจร้า​ถึ​ต้​เาชีิต​พ​ท่า​ไป​ ​เธ​รู้​แค่​่า​เธ​เลี​ค​พ​ั้​ ​เพราะ​พเขา​ทำลา​ชีิต​ข​เธ​ ​เพื่้า​่า​ค​พ​ั้​เป็​ผู้ีิทธิพล​ ​เธ​รู้​แค่ั้​จริๆ


"​ใคร​่า​ฉั​รั​เธ​"​ ​คริสเตี​พู​ขึ้​ ​ทำให้​พระ​พา​รี​ึ​สติ​ลั​า​ีครั้


"​แต่​หูรั​พี่​คริสเตี​ะ​ ​หู​า​ให้​เรา​ู่​้ั​ตลไป​ ​พี่​คริสเตี​่า​ทิ้​หูพา​ะ​คะ​"​ ​เป็​ีครั้​ที่​คริสเตี​ถหาใจ​พรื​ใหญ่​ ​เขา​เลี​คาุ่า​ใ​้า​หลั​ใหญ่​หลั​ี้​ที่ู่​าตั​้​แต่​จำคาไ้​ ​และ​ิ่​เลี​ั​เื่ี​เ็​จ​จุ้จ้า​่า​เธ​เข้าา​ุ่า​ใ​ชีิต


"​เลิ​เพ้ฝั​สัที​เถะ​ ​คำ​่า​ตลไป​ั​ไ่ี​จริ​หร​ ​แล้​ฉั​็​ไ่​า​ู่​ั​เธ​ตลไป​้​"​ ​เ็หุ่​ลุขึ้​แล้​เิหี​า​ ​พระ​พา​ไ้​แต่​ตา​ไป​้​คา​ึ​ ​่​จะ​รี​ลุขึ้​ิ่​ตา​คริสเตี​​ไป


"​ถ้า​พี่​คริสเตี​ไ้​​ไป​จา​ที่ี่​ ​ต้​ลัา​รั​หูพา​ไป​ู่​้ั​้​ะ​ ​แล้็​ต้​จำ​หูพา​ให้​ไ้​้​"​ ​ไร้สาระ​เสี​จริ​ ​คริสเตี​ตั​สาตา​​เ็สา​ั​แป​ข​ที่​เิ​ู่​ข้าๆ​้​คารำคาญ​ ​เขา​ไ่​คิ​จะ​จจำ​ให้า​ข​เธ​ ​เพราะ​เขา​เลีชั​เ็​่า​เธ​ที่สุ


"​่ารำคาญ​ชะั​"​ ​พระ​พา​เ้​ห้า​เื่​เห็​สีห้า​ที่​่ถึ​คารำคาญ​ข​คริสเตี​ ​แต่​็​พาา​ฝืิ้​เพื่​ลเลื่​คารู้สึ​้้ใจ


"​ไ่เป็ไร​ค่ะ​ ​ไ่ต้​จำ​หู​็ไ้​ ​เพราะ​หู​จะ​จำ​พี่​คริสเตี​เ​ะ​"


"​จำ​ห้า​ตัเ​ต​เ็​ให้​ไ้​่​เถะ​ ​แล้​ค่​า​จำ​ห้า​ฉั​"​ ​ทำไ​พี่​คริสเตี​ต้​่า​เธ​แ​ั้​้​ะ​ ​เ็สา​ไ้​แต่​ตั้คำถา​ั​ตัเ​ใ​ใจ​ ​หลา​ปี​ที่ู่​ใ​สถาเลี้เ็ำพร้า​แห่​ี้​เธ​พาา​ผูิตร​ั​ทุค​ ​โเฉพาะ​ั​คริสเตี​ที่​ไ่​ค่​สุสิ​ั​ใคร


เพราะ​คา​ขี้สสั​ตาประสา​เ็​เธ​จึ​ารู้​่า​ทำไ​คริสเตี​จึ​พาา​ตีตัห่า​เพื่​ๆ​ทุค​ ​เขา​ไ่เค​ผูิตร​ั​ใคร​เล​ ​ั่​ทำให้​เพื่​ๆ​หลา​ค​ไ่​า​ุ่เี่​ั​เขา​ ​เธ​ลั​่า​คริสเตี​จะ​เหา​ ​จึ​พาา​เข้าหา​เขา​ทุ​ิถีทา​ ​จ​คารู้สึ​ั​แปรเปลี่​เป็คา​ผูพั


"​าหา​ฉัทำ​ไ​"​ ​เสี​ข​คริสเตี​ปลุพระ​พา​ให้​ตื่​จา​ภัค์​คาคิ​ ​เ็สา​ชะล​ฝีเท้า​เื่​คริสเตี​้า​ขา​สั้​ล


"​แ่​ใหญ่​ให้​าตา​ไป​ทาข้า​เ็​ค่ะ​"​ ​แ่​ใหญ่​ที่​เธ​้า​ถึ​คื​แ่​ุญธรร​ข​เ็​ๆ​ทุค​ที่​สถาเลี้เ็ำพร้า​แห่​ี้​ ​ท่า​เป็​คเลี้​ูและ​ให้คารู้​แ่​พ​เธ


คริสเตี​ไ่ไ้​ถา​ต่​ ​แต่​เิ​เลี่​​ไป​ี​ทา​ ​ทำให้​พระ​พา​ต้​รี​ิ่​ตา​ไป​ ​แ้​จะ​ขา​สั้​่า​แต่​็​ไ่​เิ​คาพาา​ข​เธ​ที่จะ​ิ่​ตา​เขา​ให้​ทั----------------------------------------------

ข​คละ​ค​เต์​ไ้​ไห​คะ​ ​่า​ทำตั​เป็​ั่า​เา​เล​ะ​ ​:​(​ ​ค​เต์​คื​ำลัใจ​ข​ัเขี​ ​ข​แค่​คละ​ค​เต์​ไ้​ไห​ ​แค่​เต์​สั้​ๆ​เ์​็​ชื่ใจ​แล้​ ​ช​ไ่​ช​ัไ​​ัไ​้​ะ​ ​ถ้า​ไ่ี​ค่า​จริๆ​เ์​ขุญาต​ล​เรื่​ี้​ะคะ

​​​

http://cdn-th.tunwalai.net/files/member/831305/1860326501-member.jpg

  http://cdn-th.tunwalai.net/files/member/831305/915176702-member.jpg

ห้ามคัดลอกเนื้อหาหรือดัดแปลงเนื้อหาเด็ดขาด นิยายทุกเรื่องกลั่นกรองออกมาจากสมองของตัวเอง ติดลิขสิทธิ์ทุกเรื่อง หากพบเห็นการคัดลอกเนื้อไม่ว่าจะทั้งหมดหรือน้อยนิด เวย์จะดำเนินการตาทกฎหมายทันที เอาเรื่องให้ถึงที่สุด

อย่าคิดว่าไม่กล้าเอาเรื่อง!!!

 

http://cdn-th.tunwalai.net/files/member/831305/1421561423-member.jpg

http://cdn-th.tunwalai.net/files/member/831305/1763353668-member.jpg

 

http://cdn-th.tunwalai.net/files/member/831305/915176702-member.jpg

http://cdn-th.tunwalai.net/files/member/831305/216442808-member.jpg

"ขอบคุณทุกๆกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ให้ไรท์นะคะ สัญญาจะพัฒนาฝีมือให้ดีกว่านี้ ขอบคุณจากใจค่ะ"

 ช่องทางการติดตาม คลิก → เวย์นิส/นิยายรักอีโรติก

http://cdn-th.tunwalai.net/files/member/831305/915176702-member.jpg

 

- แต่งนิยายครั้งแรก 13 พฤศจิกายน 2016 -

 

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น