เด็กดื้อของป๋าเกียร์ NC18+
[1] เรียกป๋าเกียร์สิ 100%
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

[1] เรียกป๋าเกียร์สิ 100%

-1​ปี​ที่แล้​-

ผั​XXC

ฉั​เิ​เข้าา​ใ​ผั​คาลั​ตัสั่​เล็้​เพราะ​ี่​เป็ครั้แร​ที่​ฉั​ไ้า​เหี​ผั​ใ​าุ​ที่​ฉั​เ​็​ั​เข้า​ไ่ไ้​เพราะ​ฉั​พึ่​จะ​าุ​17​ปี

แะำตั​ั​่​ฉั​ชื่​แซี้​หรื​เพื่​ๆ​ฉั​ัจะ​เรี​ฉั​่า​แซ​ตี้​ฉั​ู่​ใ​ผั​ไ่ต้สสั​่า​ทำไ​ฉั​าุ​แค่​17​ปี​เรี​ู่​.​5​ถึ​เข้า​ผั​ไ้​ั​เป็​เพราะ​....​พ่​ั​แ่​ข​ฉั​เ

พ​ท่า​ทั้ส​ติหี้​พั​ั​และ​ไ่ี​เิ​จ่า​ซึ่​เรื่​ี้​ฉั​ไ่เค​รู้า​่​า​รู้​็​เื่​ประาณ​2-3​ชั่โ​ที่แล้​ที่​ี​ลุ่​ชาฉรรจ์​เข้าา​ใ​้า​ฉั​่​จะ​ท​เิ​ต่ห้า​ฉั​และ​พ่แ่​ที่​ำลัจะ​ิข้า​ืื​้​เ็​ั​ฉั​ั่​​และ​หัไป​ถา​พ่​ั​แ่​่า​ั​เิ​ะไร​ขึ้​และ​พ​ท่า​็​​ฉั​่า​พ​ท่า​ติหี้​พั​และ​ไ่ี​เิ​จ่า

ฉั​พไ้​ฟั​็​แท​ล​จะ​จั​ฉั​ไ่เค​รู้​เล​่า​พ่แ่​ฉั​เล่​พั​ถึ​ฉั​จะ​สสั​และ​เค​ถา​่า​ทำไ​พ​ท่า​ทั้ส​ถึ​จา​้า​่​จั​แต่​ฉั​ไ้​คำต​ลัา​่า​พ​ท่า​ไป​คุ​เรื่​ธุริจ​ิห่​ซึ่​ฉั​ไ่เค​เะใจ​ะไร​เล​สัิ

ฉั​พาา​ต่ร​ั​พ​ที่า​ทหี้​และ​ฉั​็​ทำไ​่​สำเร็จ​พ​ั​่า​พ่​ั​แ่​ฉั​พลั​า​หลาครั้​แล้​และ​ครั้ี้​พ​ั​ไ่​ฉั​ไ่รู้​จะ​ทำ​่าไร​เพราะ​ั​ขู่​่า​ถ้า​ฉั​ไ่​ใช้หี้​พ​ั​ั​จะ​ฆ่า​​ครั​พ่​และ​แ่​ฉั​ต่า​ร้ไห้​เสีใจ​ฉั​เ​็​เสีใจ​ไ่​ต่าั​พ​ท่า​ต่า​พร่ำ​​ขโทษ​ฉั​แต่​ฉั​ไ่เค​คิ​โรธ​พ​ท่า​เล

ฉั​เล​ี​ข้เส​ให้​พ​ั​คื​าร​.....​เา​ตั​ฉั​ไป​ขา​ใช้หี้

ใช่​!​ทุค​ไ้ิ​ไ่ผิ​หร​ฉั​​ขาตั​เ​เพื่​แล​ั​หี้​10​ล้า​ตแร​ั​ไ่​เพราะ​คิ​่า​ฉั​าจจะ​พรุ​แล้แต่​ฉั​็​ื​ร้า​่า​ฉั​ั​ริสุทธิ์​แ่​ถ้า​ไ่​ริสุทธิ์​ฉั​ให้​พ​ั​ฆ่า​ฉั​ไ้​เล

พ​ัต​่​สา​หา​เจ้าา​ที่​เป็เจ้าข​หี้​และ​ูเหื่า​ฝ่า​ั้​จะ​ตล​ฉั​ถหาใจ​่า​โล่​ที่​พ่​ั​แ่​ฉั​จะ​ไ่​โ​ฆ่า​แล้​พ​ท่า​ร้ไห้​และ​​ฉั​แ่​า​ฉั​ิ้่​ๆ​ส่​ไป​ให้​และ​เิ​ขึ้รถ​าั​พ​ั

และ​ตี้​ฉั​็ไ้​า​ู่​ข้าใ​ผั​แล้​โ​ี​ลุ่​ชาฉรรจ์​พ​ั้​เป็​คำทา​ฉั​​ร​ๆ​่าสใจ​ถึแ้​ใ​ใจ​็​ึ​ลั​แต่​ไ่รู้​สิ​ฉั​ีคารู้สึ​่า​ฉั​ำลัจะ​เจ​ะไร​ี​ๆ​ที่​ี้

คารู้สึ​ั​ะ

ฉั​เิ​ขึ้​าั​ชั้​ข​ผั​เสีเพล​ั​ั​ต่เื่​ฉั​​ล​ไป​เห็​ั​เต้​หลา​ค​​ฝีื​าร​าลลา​่า​เาั​จ​ฉั​​ที่​ะ​ูไ่ไ้​เฮ้​ี่​ฉั​ำลัจะ​โ​ขา​ให้​ั​ใคร​ั​ไ่รู้​เล​ไ่รู้​่า​เป็​ตาแ่​พุ​้​รึเปล่า​ั้​่​จะเข้า​ไป​เผชิญคาจริ​ฉั​ขู​ให้​หำใจ​ห่​เถะ​เพื่​ไ่ี​โาส​ไ้​ูแล​้​.​..

"​เข้าไป​สิ​"​ชา​ค​หึ่​พู​ขึ้​ฉั​พัห้า​และ​เปิ​ประตูเข้า​ไป​ั​ห้​หึ่​ซึ่​ฉั​่า​ั​่าจะเป็​ห้ทำา​พ​ฉั​เปิ​เข้าไป​สิ่​แร​ที่​เห็​คื​ห้​สีำ​คื​ั​ำ​ทั้ห​ะ​ตั้แต่​ผัห้​พื้​รถึ​โฟิ​เจร์​ต่าๆ​้

"​รสิ​ประหลา​ชะั​!​"​ฉั​่​เล็้​พร้ั​าสาตา​ไปร​​ห้​ั​ู​หรูหรา​ข้าขเครื่ใช้​็​ี​แต่​ข​ีระั​แพ​ๆ​แต่​ฉั​รู้สึ​ส​่า​จะ​ไตล์​าร​แต่​ห้​ั​ู​ทัสั​ะ​เหื​พ​ัรุ่​เล​ไร​ี้

"​สำรจ​เสร็จ​ั​?​"​ฉั​สะุ้​สุตั​เื่​จู่ๆ​็ไ้​ิ​เสี​ใคร​ไ่รู้​จา​ทา​้าหลั​ฉั​รี​หัไป​และ​พระเจ้า​!​!​ใคร​ล่ะ​ี่​ทำไ​ถึ​ไ้​หล่​จั​ตาล​ผ​ำ​เสื้​ำ​าเ​ำ​เา​่าๆ​คื​ำ​ั​รเท้า​ถ้า​ให้​ฉัทา​ฉั​่า​าเใ​เขา​็​ต้​สีำ​ะ

"​​ไร​?​"​ฉั​ไ้สติ​ลัา​หลัจาที่​โ​สะิ​ที่​แ้​เา​ๆ

"​ี่​!​า​เป็​ใคร​!​ให้​ใช้​ให้​า​จิ้​แ้​ฉั​!​!​"​ฉั​โา​ขึ้​ทัที​จู่ๆ​็​า​จิ้​แ้​ฉั​า​ั่​ไ่ส​ใจคำ​พู​ฉั​เขา​เิผ่า​ห้า​ฉั​ไป​ฟิ​้​​และ​ไป​ั่ล​ั​โต๊ะทำา​....​ะ​...​เี๋​ะ​!​โต๊ะทำา​่า​​ะ​่า​..

"​า​เป็​ลูชา​เจ้าข​ผั​ใช่ไห​!​?​"

"​เหะ​...​คา​"

"​ี่​า​!​!​"​ฉั​ชี้​าห้า​า​ั้​่า​โโห​า​่า​ฉั​่า​คา​ไ้​ไ​ั​!​!​็​เห็​ู่​่า​ฉั​เป็​ค​แถ​ส​!​และ​่ารั​า​้​!​ชิลล​์​!

"​ฉั​-​เป็​-​เจ้า​-​ข​-​หี้​-​ข​-​เธ​"​า​ั้​พู​เ้​ๆ​ทีละ​คำ​และ​ั่​ทำให้​ฉั​ึ้​ไป​ทัที​เจ้าข​หี้​ฉั​ั้​หร​ั้​แส่า​ไ่ใช่​ตาแ่​พุ​้​แล้​ใช่ไห​โฮ้​ีใจ​ะ​่า​้​ฉั​็​เสีตั​ให้​ั​ผู้ชา​ัรุ่​แถ​ั​หล่​ลา​่า​เขา​ี​เ​ไ่ต้​คิาั​แซี้​ถึ​แ​จะ​เป็​แค่​ลูหี้​แต่​ีห่​ใคร​จะ​ไปรู​้​่า​ฉั​าจจะ​ไ้​เป็​ภริา​เขา​็ไ้​^^

"​า​จะ​ให้​ฉัทำ​ะไร​"

"​เรี​ฉั​่า​ป๋า​เีร์​"

"​???​"​ฉั​ื​ึ​ั​คำพู​ข​เขา​เีร์​ี่​่าจะเป็​ชื่​เขา​่ะ​๋​...​รึ​่า​เขา​เลี้​หญิ​ไ้​เะ​และ​ให้​ผู้หญิ​พ​ั้​เรี่า​ป๋า​เีร์​แท​คำ​่า​เสี่​สิะ

"​ป๋า​เีร์​"​เขา​​้ำ​ีครั้

"​ค่ะ​ป๋า​เีร์​"​ฉั​​เรี​ัไ​็​ขัขื​ไ่ไ้​ิ​ห่า​​ๆ​ไป​เถะ

"​หึ​ี​"​เขา​​ิ้​ขึ้​า​แต่่า​ไ้​ริ้​ุ​ปา​เขา​ี่​ทำไ​ั​สร้า​แผ่ิไห​ใ​ใจ​ฉั​ไ้ขา​ี้​ะั​แซี้​สติ​ค่ะ​ลู​!​!

...100​%​...

#​สติ​ค่ะ​ลู​!​!​5555

#​า​แล้​ตที่​1​ ​ฝา​เ้​เป็ำลั​ให้​้​ะ​ไรท์​ร​่า​ค​เ้​ข​ทุค​ู่​เ้​ิ​่​เ้​า​ิ​่​า​ถี่​เ้​หลา​ ​​

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น