รามสูรหวงรัก
[1] : ความเฉยชา
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

[1] : ความเฉยชา
[1]

'​คา​เฉชา​'

I-RIS​ ​RED


“​...​พะ​...​พ่​ ​พ่​่า​ทิ้​ผ​ไป​แี้​สิ​ ​พ่​ร​ผ​้​!​”

เฮื​​!


ร่า​หา​ข​ ​‘​ราสูร​’​ ​ลุ​พร​ขึ้​ั่​ท่าลา​คาื​ิ​ที่​แส​เ็เื​แต่​เหื่​ลั​ไหล​ผุ​ไป​ตา​ร่าา​ข​ี​ฝ่า​จ​ชุ่ชื้​ไป​ห​ ​ื​หา​ขึ้​ุขั​ตัเ​เา​ๆ​ ​่​จะ​ถหาใจ​า​เล็้​เื่​พ​่า​ั​เป็​เพี​คาฝั​เท่าั้​ ​คาฝั​ที่​ตา​หลหล​เขา​ทุคื​ั​ ​คาฝั​ที่​ต้​เห็​พ่​ตัเ​ตา​ซ้ำแล้ซ้ำเล่า​จ​ตี้​เขา​แทจะ​้า​ู่​แล้


เขา​เหื​จะ​ผ่า​ช่เลา​เลร้า​ั้​า​ไ้​และ​ัค​ใช้ชีิต​เิห้า​ต่ไป​แต่​ั่​ั​็​แค่​ใ​สาตา​คื่​เขา​จำเป็ต้​พาา​ที่จะ​เข้แข็​เพื่​ูแล​ทุค​ใ​ครครั​แท​พ่​เพราะ​เขา​คื​ลูชา​คเี​และ​ผู้ชา​คเี​ที่​เหลืู่​ใ​ตระูล​ ​แต่​ไ่ีใคร​รัรู้​หร​่า​ภาใต้​คาเข้แข็​ที่​เขา​แส​ไป​ัต​้​​แล​า​้​คาเจ็ป​ที่​ท​ลั้​เท่าไหร่​ ​ั​ไ่​่า​หร​ะที​่​จะ​ทำใจ​ตราใที่​ภาพ​เหล่าั้​ั​ตา​หลหล​ทุคื​แี้


ราสูร​เลื​จะ​ลุ​จา​เตี​แล้​เิ​ไป​ล้าห้าล้าตา​แท​เพราะ​คืี้​เขา​ไ่​า​จะ​​แล้​ ​พ​หลัตา​ล​ภาพ​ฝัร้า​็ตา​หลหล​ี​เขา​ไ่​า​เห็ภาพ​พ่​ข​ตัเ​ตา​ซ้ำแล้ซ้ำเล่า​หร​ข​เลื​ทรา​ตัเ​้​าร​ไ่​​ี่า​ต้​หลั​ล​พร้ั​ฝัร้า​ที่​ราล้


​เช้า​ั​ต่า​...@​หาิทาลั​แห่หึ​่​

“​ไ้​รา​สรู​ึ​เป็​ะไร​ข​ึ​เี​้​ั​่​เห่ล​เชี​”​ ​‘​แล็ค​’​ ​เพื่สิท​ข​ราสูร​พู​ขึ้​่​จะ​โื​ไปา​เพื่​เรี​สติ​ข​เพื่รั​ที่​เาแต่​ั่​เห่ล​ตาล​่า​ั​พ​พี้​ัญชา​า​่า​ั้​แหละ


“​่า​!​ ​โทษ​ที​ะ​เื่คื​ู​ไ่ไ้​​เล​”​ ​ราสูร​ต​​ไป​ตา​คาจริ​เพราะ​ผล​จา​าร​ไ่ไ้​​เื่คื​ั​ทำให้​เขา​รู้สึ​่​า​ัี้​เล​เพลี​พสคร​ส​ตี้​แทจะ​ไ่​า​รัรู้​ะไร​เล


“​ู​่า​ึ​คร​ไป​พ​จิตแพท์​ไ้​แล้​ะ​ถ้า​ั​จะ​เป็​ขา​ี้​เพื่​เขา​จะ​ให้า​หลั​ึ​าิ​”​ ​แล็ค​เส​คาคิ​ขึ้​เพราะ​เป็ห่​เพื่


“​ไ่เป็ไร​หร​คาจริ​ู​็​ชิ​แล้​”


“​ชิ​้า​ึ​ิ​ ​ึ​จะ​ทรุ​เา​สภาพ​ตี้​็​่า​ั​พ​ติา​”


“​เ​ๆ​ ​ู​ไ่เป็ไร​หร​่า​”


ราสูร​ัค​ปฏิเสธ​คาห่ใ​ข​เพื่​ ​ชาหุ่​เลื​จะ​เืห้า​หี​​ไป​ั​้า​และ​​ิ​ทิทัศ์​ร​ๆ​ ​แท​หาิทาลั​็​ัค​เหืเิ​เต็ไป้​ัศึษา​าา​โเฉพาะ​ัศึษา​สา​ๆ​ ​ที่​ส​ช​ั​แท​ทุค​แต่​ทำไ​หัใจ​ข​เขา​ั​ไ่รู้​สึ​ระชุ่ระช​เล​ะ


“​ั่​ิ​้​ไห​ี่​ห่า​ ​ัี้​็​ั​ส​เหืเิ​”


เสี​ข​เพื่​ใ​ลุ่​พู​ขึ้​จ​ราสูร​รี​หัไป​​ใทัที​็​พ​่า​เป็​ิ​้​ั​ไห​จริๆ​ ​้​ทั้ส​ค​ำลั​เิ​เข้าา​ใ​หาิทาลั​และ​แ่​่า​ั​เรี​สาตา​ข​หุ่​ๆ​ ​ไ่้​เพราะ​คา​ส​ั​เจิ​จรัส​ชัเจ​ขาา​เฝ้า​ประตู​ั​ต้​เหลีหลั​เล


“​ไ้ข่า​่า​ิ​้​ไห​เรี​ที่​เี​ั​ึ​า​หร​ะ​?​”​ ​‘​ิซ​์​’​ ​เพื่​ใ​ลุ่​ที่​เพิ่​ค​ัต​เข้า​หาิทาลั​พู​ขึ้


“​เ​เรี​้ั​ตั้แต่​ ​.​ปลา​”​ ​ราสูร​ต​​ไป​แต่​สาตา​ไ่ไ้​​เพื่​สัิ​แต่ลั​​ิ​้​ไ่​ล่ะ​เล​ ​ให้​ตา​สิิ​้​ี​พลั​ึู​ะไร​เขา​ัหา​ะ​เลา​ไ้​​ทีไร​ั​ทำให้​เขา​รู้สึ​ี​ไ้​ตล​เล​ ​ิ่​ไ้​เห็​ริ้​ข​ี​ฝ่า​ั​ิ่​ทำให้​เขา​ีคาสุข​่า​​ไ่​ถู


แต่​ชั่ู​หึ่​ิ​้​​็​หัา​สตา​ั​ราสูร​เข้า​จั​ๆ​ ​จ​ราสูร​ถึั​ทำ​ห้า​ไ่​ถู​เล​แ้​เขิ​้​าร​ส่​ิ้​ให้​ิ​้​แท​แต่​สิ่​ที่​ไ้รั​ลัา​ั​ลัเป็​ให้า​ราเรี​ข​ิ​้​แท​ ​ั่​ทำให้​ราสูร​ห้าเสี​ล​เล็้​่​จะ​้ห้า​ล​เพื่​หลสาตา​ข​ิ​้​ ​ทำไ​ิ​้​ถึ​ไ้​เ็ชา​ขา​ี้​ะ​คาจริ​ิ​้​​็​เ็ชา​ั​ผู้ชา​ทุค​ั่แหละ​ ​เธ​ไ่เค​เปิโาส​ให้​ใคร​เพราะฉะั้​จึ​ไ่​แปลที่​เธ​จะ​ไ่​ิ้​ต​ผู้ชา​ค​ไห​เพราะ​เธ​ค​่า​ั​เป็าร​เปิโาส​ ​แต่​สิ่​ที่​ิ​้​ทำ​ั​ลั​ทำให้​เขา​รู้สึ​ไ่ี​เล​เหื​ถู​ี​แท​เข้าที่​หัใจ​จา​ฝีื​ข​ิ​้​เ​ ​เขา​าไ้​ริ้​ข​ิ​้​า​ให้​ี​ฝ่า​ิ้​ให้​เขา​เหื​ที่​ิ้​ให้​ไห​้า


“​เื่ี้​ราสูร​ส่​ิ้​ให้​เธ​ะ​ ​เธ​ไ่​คิ​จะ​ส่​ิ้​ตลั​ไป​ห่​หร​?​”​ ​‘​ไห​’​ ​เพื่สิท​คเี​ข​ิ​้​พู​ขึ้


“​ไ่รู้​สิ​ ​ฉั​ไ่ล้า​ิ้​ตลั​ไป​่ะ​ ​ฉั​รู้สึ​เหื​ราสูร​ู​เปลี่ไป​”​ ​‘​ิ​้​’​ ​หัไป​ต​เพื่รั​้​สีห้า​เศร้า​ล​เล็้​เพราะ​คารู้สึ​ข​เธ​ั​ำลั​่​่า​ราสูร​เหื​ไ่ใช่​ราสูร​ค​เิที​่​เธ​เค​รู้จั​เหื​เขา​ี​ะไร​า่า​ซ่​ู่​ใ​ใจ​เล​ ​ตา​ที่​เธ​เค​​ใ​ตั้​ั​ใ​ตี้​ั​ู​เปลี่ไป


ไห​ล​ถหาใจ​า​เล็้​เพราะ​เหื​เธ​จะ​รู้​สาเหตุ​ที่​ราสูร​เปลี่ไป​ไ้​เป็​่าี​เล​แหละ​เพราะ​เธ​ู่​ใ​เหตุารณ์​ั้​้​ ​เหตุารณ์​เลร้า​ที่สุ​ที่​ต้​สูญเสี​ชีิต​ค​ไป​ตั้​หลา​ค​เพี​เพราะ​คาโลภ​และ​คาิจฉา​ริษา​ส่​คที​่​ัู่​็​คื​คที​่​่าสสาร​ที่สุ​เพราะ​ต้​แรั​คาเจ็ป​าา​และ​ราสูร​็​เป็หึ่​ใ​คที​่​ัู่​และ​ต้​แรั​คาเจ็ป​จา​เหตุารณ์​ั้​สาหัส​่า​ใคร


“​ฉั​รู้​ะ​่า​ราสูร​สูญเสี​พ่​ไป​จา​ุัติเหตุ​แ​ไ่คาฝั​จ​เขา​าจจะ​ช็​แต่​ฉั​ไ่​า​ให้​คาหั​เขา​่ะ​ ​เธ​็​รู้​่า​ฉั​รั​ใคร​ไ่​เป็​หร​ ​ฉั​เค​​เธ​แล้​ไ​่า​ฉั​จะ​ไ่ี​คารั​”​ ​ิ​้​พู​​​ไป​้​สีห้า​จริจั​เพราะ​ค​แ​เธ​่ะ​หร​จะ​รั​ใคร​ไ้​ ​เธ​ไ่เค​รั​ใคร​และ​ไ่ี​คาั่ใจ​้่า​จะ​รั​ใคร​ไ้​จริ​ ​ชีิต​ี้​ข​ู่​คเี​จ​แ่​ตาี​่า​เพราะ​่า้​ั​็​ไ่่า​จะ​เจ็ป​เท่า​าร​ี​คารั​หร


“​คารั​ั​็​ไ่ไ้​่าลั​่าที่​คิ​หร​”​ ​ไห​พู​ขึ้​้​ริ้


“​แต่​สำหรั​คที​่​ไ่เค​ี​แ​ฉั​ั​็​่าลั​ะ​”


ิ​้​ถหาใจ​า​เล็้​่​จะ​้ห้า​ล​เพื่​หลสาตา​ข​ไห​ ​เธ​ไ่ล้า​ี​คารั​หร​ไ่ล้า​จะ​รั​ใคร​้ซ้ำ​เพราะ​ลั​่า​จะ​เจ็ป​ ​เธ​เห็​คารั​า​หลา​รูปแ​จา​ค​หลา​ค​และ​ทุ​รูปแ​ั​ล้​ี​คาเจ็ป​ทั้ั้​ ​คาสุข​หร​ั​จะ​ีสั​เท่าไหร่​ั​เชี​ใ​โล​ี้​คาสุข​ั​ี​้​​่าคา​ทุข์​ะ​และ​เธ​ไ่​า​เป็ทุข์​เพราะ​คารั​แค่​เป็ทุข์​ั​ชีิต​ตัเ​ั​ๆ​ ​็​พแล้​่า​เาชีิต​คื่​า​ให้​เป็ทุข์​ี​เลตแร​็​สัผัส​ไ้​ถึ​คา​รา่า​แล้​ค่ะ​ ​เรื่​ี้​ค​ต้​เสี้ำตา​ั​แ่​ ​T^T

1​ ​ค​เ้​ ​1​ ​ถูใจ​ ​=​ ​ำลัใจ​ข​ัเขี​ะคะ​ ​ขคุณ​า​ค่ะ​

นามปากกาเดิมคือ 'IRISred' แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 'IRR' แทนนะคะ และจะใช้นามปากกา IRR นับจากนี้และตลอดไป เพราะงั้นนี่ไอริสเอง ไอริสคนเดิมของทุกคนค่ะ  

ไม่ต้องตกใจว่าฉันไปติดตามนามปากกานี้ตั้งแต่ตอนไหน เขาเองน้า คนที่แต่งเรื่อง 'ขอโทษที! แฟนฉันเป็นนักฆ่า' 'พิษรักวายร้าย' พี่กริชกับเดม่อน เรื่องที่ทำให้ทุกคนรู้จักไอริสคนนี้ เพราะงั้นอย่าเพิ่งลืมกัน 5555555555555 

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น