ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

แนะนำตัว..


​สัสี​ครั​

ผ​ชื่​า​ภัส​ ​เป้า​ใหญ่​ ​ชื่เล่​ ​แ​ริ​ ​สู​ ​180​ ​หั​ ​60​ ​าุ​ ​17​ ​ปี​ ​เรี​ู่​ชั้​.​ ​6​ ​แต่​่า​ไป​ส​เรื่​าสุล​ผ​เล​ ​เพราะ​คื่ๆ​ ​็​ล้​ผ​า​ห​แล้​ทัทีที่​ผ​​าสุล​ตัเ​​ไป​ ​สาตา​ทุ​คู่​็​หัา​​จัจ้​ที่​เป้า​ข​ผ​เป็​ตาเี​ ​ซึ่​ต​เ็​ที่​ผ​ั​ไ่รู้​ะไร​็​ไ่า​หร​ครั​ ​แต่​พ​ขึ้​ัธ​ที่​ั​รู้​แล้​่า​หาคา่า​ัไ​ ​ทุครั้ที่​ต้​เ่ถึ​าสุล​ ​ผ​็​​ไ่ไ้​ที่จะ​ต้​เา​ื​าปิ​ั​ตรั้​เาไ้​่​ ​จ​าค​ที่​ไ่ไ้​คิ​ะไร​็​ลั​ต้​าคิ​่า​ัต​้​​ี​ะไร​แ่ๆ​ ​ที่​ใหญ่


ซึ่​จริๆ​ ​แล้​ข​ผ​ั​็​ใหญ่​จริๆ​ ​แหละ​ ​ค​เพราะ​ผ​เป็​ลูครึ่​้​ั้​ ​แต่่า​พ่​ผ​เสี​ไป​ตั้แต่​ผ​ั​เล็​ๆ​ ​แล้​ครั​เล​จำ​คา​ไ่ไ้​ ​และ​แ่​็​ไ่ไ้​เล่า​ะไร​ให้​ฟั​า​ั​ ​จา​รู้​่า​พ่​เป็​ค​รเ์​็​เท่าั้


ผ​ช​เล่​ีฬา​ครั​ ​โเฉพาะ​าสเตล​ ​ผ​จะ​ช​เล่​า​าจ​เป็​เพราะ​ตั​ผ​สู​้​แหละ​ ​ส่​เรื่​คา​หล่​ผ​ข​​เล​่า​ไ่​เป็​ส​ร​ใคร​ ​แถ​ี​หลา​ค​่า​ตา​ผ​ส​เหื​ผู้หญิ​ ​ปา​็​ิ่​ี​ต่าหา


ส่​เรื่​ผู้หญิ​็​ี​เข้าา​จี​ผ​เะ​า​แต่​ผ​็​เ​ไ่เค​เห่ห​ั​ใคร​ซั​คจ​ใคร​็​หา่า​ผ​หิ่​ ​แต่​ตรั้​็​ไ่ไ้​ล​คา​ฮท​ข​ผ​ให้​้ล​ไป​ ​เพราะ​ถึ​ั​าเลไท์​ทีไร​ผ​็​แทจะ​ต้​เา​เข่​า​ใส่​ุหลา​ที่​เขา​ให้​าซึ​่​ั​เะ​า​จ​แ่​ผ​ั​จัเป็​ช่​เา​ไป​ฝา​ให้​คที​่​เช่า้า​เรา​ไ้​ี​ต่าหา


ส่​เรื่​เซ็ซ์​เหร​ลื​ไป​ไ้​เล​ครั​ ​แ้​จะ​ผ่า​า​จ​าุ​จะ​สิ​แป​ผ​็​ั​ไ่เค​ผ่า​หญิ​ใ​า​่​ ​าจจะ​แถ​ผู้ชา​้​็ไ้​ครั​ ​หรื​จะ​พู​่าๆ​ ​ผ​พึ​ฝัเปี​่า​เี​เท่าั้​ ​หลา​ค​สสั​่า​ผ​จะ​เป็​พระรหัต์​ลัชาติาเิ​หรืเปล่า​ผ​​ไ้​เล​ครั​่า​ไ่​ขา​ั้​ ​เพีแต่​ั​ไ่ใช่​ฟีล​ลิ่​ที่​ผ​ต้าร​ครั


แล้​ัหึ่​ใคร​จะ​คิ​่า​คที​่​า​เช่า้า​ข้าๆ​ ​้า​ผ​จะ​ทำให้​ชีิต​ข​ผ​เปลี่แปล​ไป​ขา​ี้​ ​ขาที่​ตั​ผ​เ​ั​ไ่​า​จะ​เชื่​เล​ครั

​สัสี​ครั​

ผ​ชื่​ารี​ ​ิทธิ​สุข​ ​(​้​)​ ​าุ​ ​23​ ​เรี​ู่​ ​ปี​ ​2​ ​คณะ​ุษศาสตร์​ ​สู​ ​182​ ​หั​ ​73​ ​ผ​เป็​เ็​ซิ​ครั​ ​เพราะ​่า​ที่​ผ​จะ​ส​เข้า​หาิทาลั​ไ้​็​เล่​เา​แ่​ครั​ ​ผ​เป็​ค​ลำพู​ครั​ ​ครครั​ข​ผ​เป็​ชาา​ธรรา​ไ่ไ้​ร่ำร​เหื​ครครั​คื่


ถา​่า​ผ​า​เป็​โคโตี้​​ไ้​ัไ​เหร​ครั​ ​่า​า​ผ​ต้าร​หาเิ​เรี​ครั​ ​จริๆ​ ​ผ​็​ไ่ไ้​คิ​หร​่า​าชีพ​ี้​ั​จะ​ี​หรืเปล่า​แต่​ผ​รู้​่า​เี​่า​ั​สุ​ ​ั​ไ้เิ​และ​ที่​สำคัญ​ ​365​ ​ั​ข​ผ​แทจะ​ไ่ีั​ไห​่าเ้​จา​าร​ี​เซ็ซ์​เล​ครั​ ​ผ​ทำา​โคโตี้​​าส​​ปี​แล้​ ​ผ​เค​ี​เซ็​ั​ผู้ชา​้​ ​ส่ใหญ่​จะ​เป็​เ์​ที่า​เที่​ที่​าร์​ซึ่​ผ​ทำา​ู่​ ​ผ​ค่ข้า​เลื​แข​ครั​ ​แ​ประาณ​หล่​เลื​ไ้​ ​แต่​สิ่​หึ่​ที่​ทำให้​หลา​ค​ติใจ​ใ​ตั​ผ​็​คื​ ​เ​ ​ครั


ผ​ี​ฉาา​ที่​รู้ั​ใ​าร​ี​่า​ ​'​เ​พลิ้ไห​ุจ​สา้ำ​'​ ​เพราะ​าร​ั​จัหะ​าร​ทะลุทะล​ข​ผ​ั​แทจะ​​้​ตาเปล่า​ไ่เห็​ ​ผ​ไ่ไ้​เ่ร์​ะ​ครั​เพราะ​ทุค​ที่​โ​เข้าไป​ล้แล้แต่​หลัตา​ร้​ครา​ทั้ั้


แต่​รู้​ะไร​ไห​ ​หลา​ๆ​ ​่า​ข​ผ​ำลัจะ​เปลี่​ตั้แต่​ที่​ผ​ไ้​้า​า​เช่า้า​ร​ั​้ๆ​ ​ใ​แ๊ค์​โคโตี้​​ี​สี่​ค​ ​ใคร​จะ​รู้​่า​ผ​ำลั​หลเส่ห์​เ็้​ข้า​้า​ที่​เข้าา​ุ่า​จ​ลาเป็​คาเคชิ​ไป​แล้​ละครั​ ​เ็​ค​ั้​ชื่​ ​"​แ​ริ​"


​สัสี​ครั​

ผ​ชื่​เล​โาท​ ​ริ​สตั​ ​(​เล​โ​)​ ​าุ​ ​21​ ​เรี​ู่​ ​ปี​ ​2​ ​คณะิศรรศาสตร์​ ​สู​ ​185​ ​หั​ ​74​ ​ผ​เรี​ที่​เีั​ั​พี่​้​ครั​ ​ผ​เป็​ลูครึ่​แ่​คไท​พ่​เป็​ค​เริา​ ​แต่​ตี้​ผ​ไ่รู้​่า​พ่​ผ​ู่​ที่ไห​ ​แ่​่า​พ่​ผ​เป็​ทหาร​เริั​ที่า​ซ้ร​ใประเทศ​ไท​ ​พ่​ั​แ่​รั​ั​า​ ​า​จ​ี​ผ​า​เป็ตั​เป็ต้​ ​แล้​ัหึ่​พ่​็​จา​แ่​ั​ผ​ไป​ ​ตล​ ​19​ ​ปี​ ​ที่​ผ​ู่​ั​แ่​าั​้​ี​ครั้​เี​ที่​ผ​ถาหา​พ่​ ​คื​า​ั​พ่​ต​ป.​6​ ​แ่​เพิ่​่า​ที่จริ​พ่​ี​เี​ู่​แล้​เริา​ ​และ​จะ​ไ่ีั​ที่จะ​ลัา​หา​เรา​ีแล้​ ​ตั้แต่​ั้​ผ​็​ไ่เค​ถาหา​เขา​ี​เล​ ​แต่​ผ​็​ไ่เค​โรธ​พ่​ะที​่​ทิ้​ผ​ไป​ ​่า้พ​่​แ​็​ั​ทิ้​ห้าตา​หล่​ ​แถ​หุ่ี​ไ้​ให้​ั​ผ​เพื่ให้​ผ​ไ้​ใช้​เลี้​ตัเ​ั​แ่​าต​ล


แ่​ผ​ไ่รู้​หร​ครั​่า​ทำา​เป็​โคโตี้​​ ​แ่​รู้​แค่​่า​ผ​ทำา​ตา​าร์​เท่าั้​ ​ซึ่​ผ​็​ไ่​คิ​จะ​​แ่​ู่​แล้​ ​และ​ที่​ผ​ไ้า​ทำา​ที่ี่​เพราะ​พี่​้​เป็​ค​ช​ผ​าทำ​ ​เพราะ​เห็​่า​ผ​เืร้​เรื่​เิ​ค่า​เท


ตั้แต่​ั​แร​จถึ​ัี้​ผ​ช​าชีพ​ี้​จั​ครั​ ​ั​หาเิ​ไ้​่า​คืหึ่​ที่​แค่​เิ​ไป​เต้​โช์​ผ​าจ​ไ้​ทิป​ที่​ั​เข้าไป​ใ​เป้าาเ​ใ​จ​ตุ​เพื่​แล​ั​าร​ไ้​สัผัส​ข​รรา​สาแ่​ ​แ่ห้า​แล้็​เ์​รไปถึ​ระ​เท​้​เื​ส​หื่​าท​ ​แต่​ถ้าหา​ี​ใคร​สใจ​จะ​ให้​ผ​ไป​จั​ต่​ข้า​ผ​็​ไ่​ขัศรัทธา​ ​แต่​จะ​ให้​ทา​ร้า​รู้​ไ่ไ้​ครั​ั​ผิ​ฎ​ ​ผ​ไ่ไ้​ขาตั​ะ​ครั​ ​แค่​ำั​ารณ์​เปลี่​ให้​ั​ผู้ใช้ริาร​เท่าั้​ ​จุเ่​ข​ผ​เหร​ครั​ ​ั​คื​ ​'​ซิ​แพค​ส​ใจ​'​ ​เพราะ​ใคร็ตา​ที่​ไ้​ลูไล้​และ​สัผัส​ตรั้​ข​ผ​็​ัจะ​่ระท​แท​ทุค


แต่​แล้​ทุ่า​ข​ผ​็​เริ่​เปลี่ไป​ ​ตั้แต่​ที่​ผ​ไ้า​ู่​ร​ั​เพื่​ๆ​ ​ี​สี่​คใ​้าเช่า​หลั​ี้​ ​เพราะ​เ็หุ่​ค​หึ่​ ​"​แ​ริ​"


​สัสี​ครั​

ผ​ชื่​ธาร​ ​สุข​ิรัร์​ ​(​ที​เร็​)​ ​าุ​ ​21​ ​เรี​ู่​ ​ปี​ ​2​ ​คณะรัฐศาสตร์​ ​สู​ ​183​ ​หั​ ​79​ ​ผ​เรี​ที่​เี​ั​พี่​้​และ​คื่ๆ​ ​ผ​เป็​ลูครึ่​เหืั​เล​โค​รั​ ​แต่​ข​ผ​แ่​จะ​เป็​ฟิลิปปิส์​ ​ท่า​เสี​ไป​า​แล้​ครั​ตั้แต่​้ชา​ผ​ ​เร​็ค​ ​เิ​ ​้า​ข​ผ​ค่ข้า​ี​ฐาะ​เพราะ​ที่​้า​เป็​โรสีข้า​ ​ส่​าร​า​เป็​โคโตี้​​ข​ผ​คื​ผ​ไ่​ช​ถู​ใคร​ท้าทา​ครั​ ​จำไ้​่า​ตั้​ี​ผู้หญิ​ค​หึ่​ท้า​ให้​ผ​แ้ผ้า​เิ​​แคท​็​​ข​าร์​แห่หึ​่​โ​เส​่า​ถ้า​ทำ​ผ​จะ​ไ้​​ั​เธ​ ​จริๆ​ ​ผ​ไ่ไ้​่า​​ั​เธ​หร​แต่​ัเิญ​เธ​่า​ถ้า​ไ่​ทำ​ผ​็​เป็​ตุ๊​า​หั​ ​า​้ชา​ตัเ​ ​ผ​เล​เิ​ขึ้ไป​ฉี​เสื้ผ้า​ตัเ​ท่าลา​สาตา​ค​ั​ร้​ที่​เข้าา​เที่​แถ​ั​ถ​าเ​ั้า​ส่า​สะโพ​จ​เจ้าขร้า​ต้​า​เชิญ​ผ​ให้​ล​ไป​พร้ั​เส​า​เป็​โคโตี้​​ให้​ั​ผ


และ​ถ้า​จะ​ถาถึ​ผู้หญิ​คที​่​ท้า​ผ​เหร​ ​ผ​ไ่ไ้​สใจ​เธ​แล้​เพราะ​ทัทีที่​ผ​​ไป​เต้​โช์​่าั้​็​ี​แ่​สา้​ร่า​าค​หึ่​าซื​้​ผ​ใทัที​ ​แล้​ี​เหร​ผ​จะ​พลา​า​ี้​ ​สำหรั​ประสารณ์​ั​ผู้ชา​ข​ผ​็​ไ่ไ้​หืหา​ะไร​ ​แค่​ทำา​แี้​็​ี​ค​าห้าหลาตา​เข้าา​ติพั​ ​แล้​ผ​็​แค่​า​ล​ ​จ​ตี้​ผ​ล​า​เป็​สิ​แล้​ผ​่า​็​ใช้ไ้​ะ​ ​จุเ่​ข​ผ​ะ​เหร​็​คื​ ​ลิ้​ส่า​พล่า​หัใจ​ ​เพราะ​ทุที่​​ร่าา​ข​ใคร​โ​เข้าั​ลิ้​ข​ผ​​ไ้​เล​่า​เสี​จ​ลื​้า​แ่ๆ


แต่​ใคร​จะ​รู้​่า​ทุ่า​ข​ผ​ต้​เปลี่ไป​ ​เพี​เพราะ​ต้​า​เช่า้า​ร​ั​คื่ๆ​ ​ใ​แ๊ค์​และ​ไ้​เร​็​้ชา​ผ​้​ ​และ​ผ​ไ้​รู้จั​ั​ ​"​แ​ริ​"


สัสี​ครั

ผ​ชื่​าทิต์​ ​สุข​ิรัร์​ ​(​เร​็​)​ ​้ชา​ข​ที​เร็​ ​าุ​ ​20​ ​เรี​ู่​ ​ปี​ ​1​ ​คณะรัฐศาสตร์​สู​ ​180​ ​หั​ ​76​ ​ผ​็​เหื​ที่​พี่​ที​เร็​พู​ครั​ ​ผ​ี​โล​ส่ตั​ข​ตัเ​ ​แต่​ที่​ช​ที่สุ​คื​โช์​ขลั​ข​ผ​ ​ั่​จึ​เป็สาเหตุ​ที่​ผ​า​เป็​โคโตี้​​ครั​ ​เพราะ​ีโาส​ไ้​โช์​ั​คาภาคภูิใจ​ใ​สิ่​หึา​ข​ผ​ ​ผ​ช​ี​ะไร​ั​ผู้ชา​า่า​ครั​ ​เพราะ​ไ่​ค่​เรื่​า​โเฉพาะ​เ์​รุ่​เล็​ ​เพราะ​ู​ใส​ๆ​ ​ีสำ​หรั​ผ​แต่​ถ้า​้ๆ​ ​ไ้​ล​โ​ข​ผ​ไป​ละ​็​ ​ผ​​ไ้​เล​่า​เข้า​ห้้ำ​้​ไ่ต้​เ่​เล​ครั​ ​เพราะ​ผ​ไ่​ช​คุ​เท่าไหร่​ ​ถ้า​่า​ั้​ผ​ข​​จุเ่​ผ​เล​ี่า​ ​ผ​ี​ฉาา​่า​ ​ท่​ทะล​ไส้​ ​ครั​ ​เพราะ​ั​ทั้​า​และ​ใหญ่​ ​สิ่​ที่​ผ​เลี​คื​แข​ที่​เป็​ผู้หญิ​แ่​ัี้​ผ​จะ​ไ่​รั​ริาร​ให้​ะ​ครั​ ​เพราะ​ั​เหื​ไป​ริาร​ให้​เพื่​แ่​ัไ​ไ่รู้​ ​ัี้​ต้​ข​ไ้​่​จริๆ


แต่​โล​ส่ตั​ข​ผ​ลั​ต้​า​พัทลา​เพี​เพราะ​เ็​เจ้าข้า​เช่า​ที่​ผ​ั​เพื่​า​เช่า​ู่​ี่แหละ​ครั​ ​้​ั​ชื่​ ​"​แ​ริ​"


สัสี​ครั

ผ​ชื่​ตรี​ ​าร​ัท์​ ​(​โจ้​)​ ​าุ​ ​21​ ​เรี​ู่​ ​ปี​ ​2​ ​คณะสถาปัตรรศาสตร์​ ​สู​ ​185​ ​หั​ ​73​ ​ผ​คพู​้า​เาใจ​ค​ไ้​ไ่​ค่​ี​ ​ผ​เป็​คไท​ส​ใ​ห้า​คที​่​ู่​้าเช่า​หลั​ี้​ ​ถ้า​ถา​่า​ผ​า​เป็​โคโตี้​​ไ้​ัไ​ะ​เหร​ ​ผ​่า​ผ​ถู​หล​ให้​า​เป็​ครั​ ​จำไ้​ัั้​เลี้รั​้​ั​รุ่พี่​ที่​คณะ​ที่​าร์​แห่​ี้แหละ​ ​แล้​รุ่พี่​สั่​ให้​ผ​ขึ้ไป​เต้​​เที​ ​้​คา​ที่​ตัเ​เา​จ​ไ่รู้​่า​ำลั​ทำ​ะไร​ู่​เล​เต้​ๆ​ ​แถ​ั​เา​ตั​ไป​เลื้​ั​โคโตี้​คื่ๆ​ ​ี​ ​ผ​เล​ไ้รั​เชิญ​ให้​า​เป็ประจำ​โ​ผ​จะ​ไ้รั​าร​เลี้​เหล้า​หึ่​โต๊ะ​ ​พ​เา​แล้็​ไป​เต้​ๆ​ ​ตแร​ผ​็​ตใจ​ที่ู่​ๆ​ ​็​ี​ค​รี๊ร๊า​แถ​เา​เิ​า​ใส่​ไ้​ใ​าเ​ผ​ี​ต​จะ​ลั้า​ผ​เา​าั​ู​ ​เฮ้​!​!​ ​ไ้​เื​สี่​พั​ ​ั่แหละ​คื​ที่า​ข​าร​เป็​โคโตี้


จุเ่​ข​ผ​เหร​ครั​ู่​ที่​ิ้​ครั​ ​เพราะ​ิ้​ข​ผ​จะ​เป็​ิ้​เราห​์​ที่สาา​รถ​หา​จุ​จีส​ปต​ ​ข​ทั้​ผู้หญิ​ผู้ชา​ไ้​ห​ ​แถ​ผ​็​ไ่ไ้​เี่​ชา​หรื​หญิ​้​ะ​ครั​ ​ผ​ไ้​ห​เพราะ​ผชฃ​​ค​เาใจ​ ​แต่​สิ่​ที่​ผ​เลี​ที่สุ​็​คื​คที​่​ช​ขัใจ


แต่​ทุ่า​ข​ผ​เริ่​จะ​เปลี่ไป​เื่​ผ​ตัสิใจ​า​เช่า้า​ร​ั​เพื่​ๆ​ ​ี​สี่​ค​ ​เพราะ​เ็​ข้า​้า​ค​ั้​ ​"​แ​ริ​"A'vigetor 

นักเขียนนิยายวาย 

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น