ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

Mafia of love ภาค2: 01


ท​ที่​ ​1

​​​​**​“​เตรี​ข​คร​ั​ไ้​ไท์​?​”​ ​ไ้​าร์ค​ที่พึ่​า​จา​ห้้ำ​ถา​ผ​เสี​เรี


“​คร​แล้​ๆ​...​โธ่​เ้​!​!​”​ ​ตี้​ผ​ำลั​ั่เล่​เ​พีซี​ู่​​เตี​ ​คื​เล่​าสิ​​่า​ตาั​เสื​ตา​ทุ​ร​แล้​ตาี​้​ผ​่า​แ่​ชะ​ชัร์​แต่​เหี้​ลั​แพ้​จไ้


“​เสื้ัหา​ึ​็​ไ่ี​...​ไป​ส​าทิต์​ึ​เา​เสื้ผ้า​ไป​สี่​ชุ​?​”​ ​เสี​เข้​ข​ั​พู​ขึ้​ตที่​เิ​ไป​เช็ค​ระเป๋า​ที่​ผ​เตรี​ไ้​ ​ผ​ั​ั​า​ู่​คโ​ฯ​ให่​ที่​ไ้​าร์ค​ซื้​ไ้​ต้ปี​ที่แล้​เ​ครั​ ​เพราะ​ั​ใล้​ริษัทป​๊า​ั​ริษัท​พ่​ข​ั​้​คื​สะ​ใ​าร​เิทา​า่า​ู่​ที่​้า​ ​ั​็​เล​ตัสิใจ​ซื้​ไ้​ ​แต่​คโ​ฯ​ที่ี่​ใหญ่​่า​ที่​เ่า​เะ​า​ครั


“​ึ​็​เตรี​ให้​ูิ​”​ ​ผ​หัห้า​ไป​ิ้​ให้​ั​้​คารั​ทั้​ใจ​ที่​ผ​ี​ให้​คตร​ห้า​ ​ป่า​หร​ที่จริ​ผ​​ตี​ั​ทั้ั้​ ​แล้​ผ​็​หัลั​า​เล่​เส์​ต่


“​ตล​เล​ะ​ึ​”​ ​ถึ​่​ัไ​ไ้​าร์​คั​​็​ทำให้​ู่ี​ ​าร​ที่​ั​เาใจ​ผ​แี้​ั​ทำให้​ผ​เริ่​ติิสั


“​่​ไป​ัไ​ึ​็​ทำให้​ู​ู่ี​”​ ​ผ​พู​ไป​แต่​ตา​็​ัค​​ไป​ที่​จ​ทีี​ ​เลาี้​เส์​สำคัญ​่า​ผั​ครั


“​แต่​ึ​็​หั​ทำ​เ​้า​...​ึ​โต​แล้​ไ้​ไท์​”​ ​ั​ัค​หัหลั​ื​่​ไป​ื​็​จั​ข​ให้​ผ​ไป


“​ทำให้​ู​ไ่ไ้​ใช่ปะ​่ะ​?​”​ ​ผ​ถา​ั​เสี​​ใส่​ั​ ​คื​ไ่รู้​ิ​ผ​า​ให้​ั​ทำให้​ะ​ ​ั​รู้สึ​ี​โครต​ๆ​ที่​เลา​ั​่​แต่​ื​เสื​ทำให้


“​เฮ้​...​ไ้​”


“​็​แค่ั้​...​จะ​ตา​แล้​ๆ​!​”​ ​เหตุ​ที่​ั​่​ผ​ตั้แต่แร​็​เพราะ​พผ​จะ​ไปเที่​เาหลี​ั​ ​ละ​คื​ไฟล์​ิ​ัตี​ห้า​ไ​ั​็​ให้​ผ​เตรี​ข​เล​ ​ที่​พผ​ไป​ั​ครั้ี้​็​เพราะ​ั​า​จะ​พา​ผ​ไปเที่​คื​ตี้​ทั้​ผ​ทั้​ั​็​ทำา​ั​แล้​ไ​ ​ผ​ที่​จ​า​ไ้​ปี​ที่แล้​็​โ​แ่​ไ้​าร์​คึ​ตั​ให้​ไป​ช่​ที่​ริษัท​ข​้า​ั​ ​ส่​ั​็​ไป​ช่​ริษัทป​๊า​ผ​เหืเิ​ ​เา​่าๆ​เล​คื​ทั้​ผ​ทั้​ัต​่า​​็​ช่​า​ทั้ส​ที่​ ​ถึแ้่า​ไ้​าร์​คั​จะ​จ​ิศะ​า​็​เถะ​แต่​็​ต้​าช​่​ริษัท​ครครั​ั​ู่ี


“​ึ​จะ​หุ​เล่​เส์​ไ้​เื่ไหร่​?​”​ ​ั​ที่​จั​ข​ทั้​ผ​และ​ั​เสร็จ​็​เิ​า​หุ​ู่​ตรห้า​ผ


“​่า​ั​จู​ิ​!​”​ ​ผ​โา​ใขณะที่​ำลั​เล่​ไ้ที่​แต่​ั​เสื​าั​จ​ผ​ไ้


“​ั​ห้า​ทุ่​แล้​”​ ​ั​ัค​ื​​จ​าที​่​ผ​่า​ห้า​ิ่


“​เ​จะ​​แล้​ๆ​”


“​ู​ให้​ี​แค่​ตาเี​”​ ​ั​พู​จ​็​เิ​ไป​หิ​แค​ุ๊ค​า​แล้​ล้​ล​พิ​หั​เตี​ทำา​ข​ัต​่​ ​ตั้แต่​ั​เรีจ​แล้​าทำ​า​่า​เต็ตั​คื​ั​แทจะ​ไ่ีเลา​พั​เล​ ​ไห​จะ​ต้​ูแล​ตาใจ​ผ​ไห​จะ​ลู้​ั​ี​ ​แี้​้​ั้​ผ​ถึ​พาา​ไ่​สร้า​ปัญหา​ให้​ั​เพิ่​ ​แต่​ิสั​โ​ัตา​ใจ​จ​เคตั​ข​ผ​แ้​ไ่​ให้​สัที​ ​แต่​จะ​่า​ไป​ช่ี้​ัตา​ใจ​ผ​า​คื​ผ​าไ้​ะไร​า​ิ​ะไร​ั​็​จะ​ตาใจ​ผ​ห​ ​แี้​ไ​ถ้า​ผ​ไ่ไ้​ั่​ใจ​็​จะ​​ั​แล้​ช่ี้​ูตั​เ​จะ​แ​เหื​ผู้หญิ​โครต


หั


พ​จ​ตา​สุท้า​ผ​ที่​หุ​เล่​ตาที่​ั​​แล้​คลา​เข้าไป​​ั​ที่​ำลั​​เหี​พิพ์​า​ู่​ ​ผ​ช​เลา​ั​ใส่​แ่​ทำา​ะ​โครต​จะ​ป​ป้า​เล​ ​หุ่​็ี​ห้าตา​็​โครต​จะ​ี​แ่​ู​ิจ​ะ​ครั


“​​ั​เหะ​ึ​”​ ​ผ​ที่​ำลั​​​เา​ขา​ทั​​ตั​ั​พูเสี​​ู้ี้​ั​​ั​ไป


“​ส​าที​”​ ​ั​พู​ตลั​า​แต่​ผ​ั​ไ้ิ​เสี​ั​พิพ์​ู่​ผ​็​​รั​ไป​ ​สัพั​ั​ลุขึ้​ไป​ปิไฟ​แล้​ลั​ขึ้​า​​เตี


“​ี่​โ​แล้​่ะ​?​”​ ​ผ​ถา​ั​ขณะที่​ำลั​โ​ั​​จา​ข้าหลั


“​เที่คื​ ​​ไ้​แล้​”​ ​คา​เี​เิขึ้​หลัจาที่​ั​พู​จ


ฟ


“​ฝัี​”​ ​ผ​เห้า​ไป​ห​แ้​ั​แล้​ขัตั​ให้​สา​ใ​าร​​ ​แล้​คา​เี​็​พา​ให้​ผ​ั​ั​หลั​ล​ไ้​ไ่าตี้​เป็เลา​ตีส​่า​พผ​ำลั​ั่​รถ​ไป​สาิ​ฯ​ั​ ​ไ้​​แค่​ส​ชั่โ​แต่​็​ต้​ตื่​ ​ไ่ั้​ต​เครื่​แ่​แถ​จะ​โ​ไ้​โห​ข้าๆ​่​ี


“​ึ​ู​่​ะ​”​ ​ผ​หัไป​พูเสี​​ัเี​ั​ั


“​ค่​ไป​​​เครื่​”​ ​ัต​​ผ​เสี​เรี​แล้​เา​ฝ่าื​า​ลู​คา​ผ​ไป​้Rrrrrr​Rrrrrrเสี​โทรศัพท์​ั​ั​ขึ้​ขณะที่​ผ​ำลั​หลัตา​ล​เพราะ​ท​ั​าาร​่​ไ่ไห


“​ถึ​สาิ​ฯ​ั​รึ​ั​ลู​”​ ​เสี​แ่​ไ้​าร์​คั​ล​าทำ​ให้​ผ​ลืตา​ขึ้​ู​ ​แ่​ั​เฟส​ไท์​าี​่​เ


“​ี​สัพั​ค​ถึ​ครั​”​ ​ั​พู​ั​แ่​ั​แต่​ื​ัค​ลู​ที่​คา​ผ​ู่


“​แล้​้​ล่ะ​าร์ค​ ​ไ่​่​เา​หร​หร​”​ ​ทสทา​เริ่​าที​่​ผ​ั​็​หั​ล้​าทา​ผ​ให้​คุ​ั​แ่


“​สัสี​ครั​”​ ​ผ​พู​ทั​แ่​ั​ ​ที่​ตี้​ัู่​ใ​ชุ​ู่​เล


“​เป็​ไ​้า​ลู​ ​่​รึเปล่า​”​ ​สีห้า​ิ้​่า​่โ​ถา​เื่​คใ​ล้​เห็​ผ


“​ิห่​ครั​ ​ไท์​่า​จะ​ไป​​​เครื่​เา​”​ ​ผ​ิ้​า​ๆ​ไป​ให้​แ่​ไ้​าร์ค​ ​ท่า​เป็​คที​่​ใจี​า​เหืั​๊า​ผ​ ​ตั้แต่​ัั้​ที่​ครครั​ผ​ั​ั​ไ้​คุ​ั​เป็จริเป็จั​ั​ทำให้​ผ​ั​ั​สาใจ​าขึ้​ ​ไ่ต้​ลั​่า​คใ​ครครั​จะ​รั​ไ่ไ้


“​่า​ลื​ูแล​้​ตัเ​ะ​ลู​ ​าร์​ค​็​ูแล​้​ี​ๆ​ ​ถ้า​ถึ​แล้​่า​ลื​โทร​​แ่​ั​๊า​ข​ไท์​้​ะ​ ​เิทา​ปลภั​ทั้คู่​ะจ๊ะ​”​ ​คุ​ไ้​สัพั​็​จะ​ถึ​สาิ​ฯ​แ่​ั​็​าสา​ ​รถ​ที่​ีพี​่​ร​เป็​คขั​แล้​ีลู​้​ั​ี​คที​่​ั่​เาะ​ข้า​คขั​ ​พี่​ร​็​ขั​ไป​จ​ที่​โร​จ​ชั้หึ่​ใ​ตัาคาร​ ​คื​่า​จะ​หา​ที่​จ​ไ้​็​า​พคร​ครั​ ​พ​หา​ที่​จ​ะไร​ไ้​ผ​ที่​ัเี​็​โ​ไ้​าร์​คลา​ล​า​จา​รถ


“​ไห​ไห​?​”​ ​ั​หัา​ถา​ผ​ที่​ตี้​ไ้​แต่​ขี้ตา​ให้​ตัเ​ตื่


“​...​ื​...​”​ ​ผ​ต​ั​เสี​ู้ี้​ตร​​ั​ ​ไ้​าร์ค​ไ่​พู​ะไร​ั​็​จัื​ผ​ให้​เิ​ตร​ไป​ที่​ลิฟต์​พร้ั​ั​ ​ส่​พี่​รั​ลู​้​็​เิ​ถื​ระเป๋า​ตาา​ข้าหลั​พผ


ลิตฟ​์​า​หุ​ที่​ชั้ส​ใ​โซ​ขา​​ประเทศ​ไ้​าร์​คั​​็​ตร​ไป​เช็ค​ิ​ห้า​เคา์เตร์​ข​ชั้​ิส​สิ​เส​คลาส​ ​ั่​ชั้​แพ​ห่​แต่​ไ่ต้​รคิ​เช็ค​ิา​และ​ไ่ต้​ไป​ั่​ั​ค​เะ​็ี​ครั​เพราะ​ไ้​าร์​คั​ไ่​ค่​ช​ค​เะ


“​คุณ​ไท์​จะ​รั​ะไร​ ​รท้​่​รึเปล่า​ครั​?​”​ ​เสี​พี่​ร​ถา​ขึ้​ข้าหลั​ผ​ ​ส่​ี​ค​ไป​ื​ถื​ระ​ระเป๋า​ให้​ไ้​าร์​คั


“​เี๋​ไปหา​ะไร​ิ​ ​พร้ั​ี่า​ครั​พี่​ร​”​ ​ผ​ิ้​า​ๆ​ต​​ไป​่า​รัษา​าราท​ ​ื​ร​ไ่า​ไ้​าร์​ค​็​เิ​ตร​าทา​ผ​ ​ัี้​ั​แต่ตั​ป​ป้า​า​้​คา​ที่​ั​ใส่​เสื้ื​สีขา​รัรูป​ั​าเ​​าิาส​สีำ​​ั​รเท้า​เ็​แ​็​ี​สีำ​ที่​ั​ซื้​คู่​ั​ผ​ ​คื​ัี้​ั​แต่​ธรรา​แต่ลั​ูี​ไป​ี​แ​ ​ส่​ผ​็​ไ่​ต่า​ั​ั​ครั​แค่​ี​เจ็ค​เ็ต​สีำ​ั​ห​ส​ทั​ีที


“​ี​เลา​หา​ไร​ิ​ชั่โ​ึ​”​ ​ั​ค้า​ค​ผ​ไป​​แล้​พู​ขึ้ั​ผ​รถึ​ลู้​ั​้


“​เี๋​พผ​ื​ู​ู่​ร​ๆ​แล้ั​ครั​”​ ​พี่​ร​ที่​ตี้​ื​ู่​ตรห้า​พผ​ส​คพู​ขึ้​ ​ผ​็​ื​เล่​โทรศัพท์​ู​ไ​จี​ไป​พลา​ๆ​เพื่​ไ่​ให้​่


“​ไ่ต้​ ​ไป​ิ​้ั​ี่แหละ​”​ ​ไ้​าร์​คพู​ขึ้เสี​ิ่


“​ึ​จะ​ิ​ไร​?​”​ ​ั​เลื​ที่จะ​ถา​ผ​หลัจาที่​ั​พู​ั​ลู้​ั​เสร็จ


“​า​ิ​๋เตี๋​ร้​ๆ​”​ ​ผ​เห้า​ต​แล้​หา​ใส่​ั​ไป​้


ไ้​าร์ค​ไ่​พู​ะไร​ต่ั​​็​เิล​ไป​ชั้​าหาร​แล้​เิ​หาู​ร้า​ที่​ั​ี​๋เตี๋​ขา​ ​่า​จะ​เจ​็​สิ​าที​ไ้​ ​ผ​​แล้​ัตา​ใจ​ทู​ไท์​่า​ผ​จะ​ตา


“​รั​ะไร​ี​คะ​?​”​ ​พั​า​รุ่​ป้า​ารั​​เร์​ที่​โต๊ะ​ทัทีที่​พผ​ั่


“​เา​เส้​เล็​หู​้ำ​ใส​ส​ที่​ครั​ ​แต่​ี​ชา​พิเศษ​ะ​ครั​”​ ​ผ​สั่​เผื่​ไ้​าร์ค​ไป​้​เพราะ​ั​ิ​แผ


“​พ​พี่​จะ​ิ​ะไร​สั่​เล​ ​ั​เลี้​ๆ​”​ ​ผ​พู​ิ้​ๆ​ป​แซ​ไ้​าร์ค​ไป​้​ ​ั​็​ั่​​พิ​เ้าี้​ิ่​ๆ​ตา​แ​ั​ ​ใ​ระห่า​ที่​ร​าหาร​ไ้​าร์​ค​็​ั่​คุ​ั​ลู้​เรื่​ที่จะ​ให้​พี่​ร​เป็​คู​แลา​ใ​ระะเลา​ที่​ั​ไ่ู่​ ​เพราะ​ถ้า​ใคร​ั​จำไ้​เื่​ส​ปี​ที่แล้​ที่​ั​ไป​ัฤษ​เพื่ที่จะ​ขาสาขา​ไป​ที่ั่​ ​ช่​ปลาปี​ที่แล้​พึ่​เปิ​ไป​ไ้รั​คาสใจ​า​ข​ัธุริจ​ที่​ู่​ ​คื​ต่า​็​า​จะ​า​ลทุ​ั​ริษัท​ั​ทั้ั้​ ​เพราะเหตุี้​ั​เล​ีพ​​ที่​เป็​คู่แข่​ค​จะ​ขัขา​า​ข​ัต​ล​ ​แถ​ช่ี้​ั​ไ่​ค่​จะ​ให้​ผ​ไป​ไห​า​ไห​คเี​้​ ​ผ​็​ไ่​า​จะ​ขั​ั​็​เล​ปล่​เลตาเล​ทำตา​ที่​ั​พิ​ั​เสร็จ​็​ถึ​เลา​ที่​ผ​ั​ไ้​าร์​คต​้​​เข้าไป​ข้าใ​ลู้​ั​็​เิ​าส​่​พผ​้าห้า​ ​ไ้​าร์​คคุ​ั​พี่​ร​สั​แป​ปึ​ั​​็​เิ​าหา​ผ​ที่​ื​รั​ู​่​ตร​ทาเข้า​ ​พื​่​ตั๋​เสร็จ​พผ​็​เิ​ไป​ตา​ทา​เพื่ที่จะ​ตร​ไป​ขึ้​เครื่​ ​แต่​ใ​ระห่า​ที่​ล​ัไเลื่​ผ​็​​ล้​าถ​่า​รูป​คู่​ั​ั​ใขณะที่​ไ้​าร์​คำ​ลั​้​ู​โทรศัพท์​ไป​ ​แล้​ล​ไ​จี​และ​ไ่ลื​ที่จะ​แท็​ไปหา​ค​ข้าๆ​พร้​แคป​ชั่​่า

“​ทริป​ี้​ี​เสี่​คุ​”


TBC.


1​ ​ค​เ้​ ​1​ ​ำลัใจ​ใ​ารเขี​เ้

 

 

 

สวัสดีค้าสวัสดีรีดทุกคนที่หลงเข้ามาก็ดีหรือตั้งใจเข้ามาอ่านนิยายไรต์ก็ดี ไรต์สิงอยู่ในธัญนานมากเลยค่ะแต่ไม่ได้มีโอกาศทักทายรีดเลย นิยายทุกเรื่องที่รีดทุกคนได้อ่านนั้นไรต์ตั้งใจเขียนทุกตอนและพยายามเขียนให้ออกมาดีที่สุด ฉะนั้นอย่าลืมเมนต์ให้กำลังใจแก่ตัวละครหลักในนิยายไรต์นะคะตัวละครหลักของไรต์อยากมีfc>< หวังว่าจะได้กำลังใจจากเมนต์ของทุกคนนะคะและขอบคุณรีดทุกคนที่สนับสนุนนิยายไรต์ค่ะ//แมงหมี่

 

 

 

https://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/Cartoon00027.gif

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น