ประกาศสำคัญ! เรื่องการโอนธุรกิจธัญวลัย

 

#

 

บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด จะโอนธุรกิจบริการ ‘ธัญวลัย’ ให้แก่ บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ในวันที่ 1 เมษายน 2566 นี้ 

โดยการโอนธุรกิจนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการต่างๆ ได้ตามปกติ

----------

   #

 

 

ตามที่บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด ("บริษัท") ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ และจะโอนธุรกิจบริการภายใต้ชื่อ “ธัญวลัย (Tunwalai)” ให้แก่ บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด ("สตอรี่ล็อก") ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัท นั้น

บริษัทขอนำส่งหนังสือแจ้งการโอนธุรกิจบริการ ภายใต้ชื่อ “ธัญวลัย (Tunwalai)” ให้แก่ บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด และบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ท่าน ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกับอีเมลฉบับนี้
โดยนับแต่วันโอนธุรกิจ สตอรี่ล็อกจะเป็นผู้ให้บริการแก่ท่านต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด

----------

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อไปยังอีเมล info@storylog.co

 

#

 

10.7kอ่านประกาศ 2023-03-24T13:58:10.0000000Zลงประกาศ