อัปเดต!! เงื่อนไขการติดเฉพาะเหรียญ (Coin Only) สำหรับนักเขียนสนับสนุน

#

 

อัปเดต!! เงื่อนไขการติดเฉพาะเหรียญ (Coin Only)

สำหรับนักเขียนสนับสนุน

 

รูปแบบการติดเหรียญในตอน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 • การติดเฉพาะเหรียญเท่านั้น (Coin Only) นักอ่านสามารถใช้เหรียญในการปลดล็อกตอนได้เท่านั้น
 • การติดเหรียญและกุญแจ

 

แบบเดิม

ผู้ที่เลือกการติดเฉพาะเหรียญเท่านั้น (Coin Only) ได้จะต้องเป็นนักเขียนเหรียญทองเท่านั้น (นักเขียนที่ได้รับการสนับสนุนเกิน 1 ล้านเหรียญขึ้นไป) โดยจะติดเหรียญได้ตั้งแต่ตอนที่ 6 เป็นต้นไป

 

แบบใหม่

ใครใช้ระบบการติดเฉพาะเหรียญ (Coin Only) ได้บ้าง

> นักเขียนเหรียญทอง

 • เพิ่มสิทธิ์ของนักเขียนเหรียญทอง สามารถเลือกติดเหรียญได้ตั้งแต่ตอนที่ 1 เป็นต้นไป (ทั้งการติดเฉพาะเหรียญ และการติดเหรียญ + กุญแจ)

 

> นักเขียนในระบบสนับสนุน

เมื่อนิยายเรื่องนั้นๆ เข้าเกณฑ์การติดเฉพาะเหรียญ ดังนี้

 • มีจำนวนตอนที่เผยแพร่อยู่มากกว่า 30 ตอนขึ้นไป
 • สามารถเริ่มติดเฉพาะเหรียญได้ตั้งแต่ตอนที่ 31
 • ตอนที่ต้องการติดเฉพาะเหรียญจะมีเกณฑ์เหมือนกับการติดเหรียญทั่วไป คือ

1) ตอนบรรยายต้องมีเนื้อหามากกว่า 4,501 ตัวอักษร และสามารถกำหนดเหรียญได้ตั้งแต่ 300-900 เหรียญ
2) ตอนแชทต้องมีเนื้อหามากกว่า 250 ธัญแท็ป และสามารถกำหนดเหรียญได้ตั้งแต่ 100-900 เหรียญ 

 

จะติดเหรียญได้ตอนไหน

 • ถ้ามีตอนนิยายที่เผยแพร่มากกว่า 30 ตอนแล้ว ตอนที่ 31 เป็นต้นไป ระบบจะขึ้นตัวเลือก อนุญาตให้ปลดล็อกด้วยเหรียญเท่านั้น โดยอัตโนมัติ

#

ตัวอย่างภาพการติดเฉพาะเหรียญ เมื่อนักเขียนทำตามเงื่อนไข

จะมีข้อความอนุญาตให้ปลดล็อกด้วยเหรียญเท่านั้นขึ้นมาให้เลือก

เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการปลดล็อกตอนนิยายของตอนนั้นๆ

 

หลังจากติดเฉพาะเหรียญแล้ว

 • ไม่สามารถลบ ซ่อน หรือตั้งเวลาใน 30 ตอนแรกได้ (แม้ใน 30 ตอนแรกนั้นจะเป็นตอนที่เปิดให้อ่านฟรีก็ตาม)
 • หากต้องการจัดเรียงตอนใหม่ ต้องคงรูปแบบเดิมไว้ คือ ตอนที่เผยแพร่ 5 ตอนแรกต้องเป็นตอนฟรี และตอนที่เผยแพร่ 30 ตอนแรกต้องไม่มีตอนที่ติดเฉพาะเหรียญ

 

ข้อกำหนดอื่นๆ มีเกณฑ์เหมือนกับการติดเหรียญทั่วไปในระบบสนับสนุน

 • นิยายที่ถูกเผยแพร่ 5 ตอนแรก ยังคงถูกจำกัดเป็นตอนฟรีเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนราคาตอนที่ถูกซื้อไปแล้วเป็นตอนฟรีได้
 • ไม่สามารถลบ ซ่อน หรือตั้งเวลาตอนที่ถูกซื้อไปแล้วได้

 

7.2kอ่านประกาศ 2021-12-09T11:36:20.5200000+00:00ลงประกาศ