ประกาศเรื่องราคาซื้อ - ขายอีบุ๊ก บน Apple (iOS)

 

#

 

เนื่องจาก Apple ได้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนจาก 29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็น 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทำให้ราคาซื้อ - ขายอีบุ๊กที่แสดงผลบนแอปฯ iOS สูงกว่าราคาซื้อ - ขายที่แสดงผลบนเว็บไซต์ tunwalai.com และแอปฯ Android

 

นักเขียน - นักอ่านได้รับผลกระทบอย่างไร?

กรณีที่นักเขียนตั้งราคาอีบุ๊กบนเว็บไซต์หรือแอปฯ Android ราคาที่นักอ่านสามารถซื้อได้ผ่านแอปฯ iOS จะสูงกว่าเว็บไซต์และแอปฯ Android

หากนักเขียนตั้งราคาอีบุ๊กบนแอปฯ iOS ราคาที่นักอ่านสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์และแอปฯ Android จะต่ำกว่าแอปฯ iOS 

 

ส่วนแบ่งรายได้อีบุ๊ก

ส่วนแบ่งรายได้ที่นักเขียนได้รับจะคำนวณจากราคาตามช่องทางชำระเงินที่นักอ่านจ่าย

 

ตัวอย่าง

อีบุ๊กแสดงราคาขายบนเว็บไซต์หรือแอปฯ Android ราคา 29 บาท

v

เมื่อถูกซื้อผ่านแอปฯ iOSราคา 35 บาท

v

นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากราคาขาย 35 บาท

 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งรายได้อีบุ๊กซึ่งนักอ่านชำระผ่านช่องทาง Apple ในหน้ารายงานนักเขียนนับตั้งแต่วันที่ Apple ได้มีการปรับราคาสินค้าจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถูกแสดงผลต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งธัญวลัยได้ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นักเขียนบางท่านจึงอาจพบว่าส่วนแบ่งรายได้อีบุ๊กของตนก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีการเพิ่มขึ้น

 

#

ตัวอย่างราคาที่แสดงผลในหน้าตั้งราคาอีบุ๊กบนแอปฯ iOS

เริ่มที่ราคา 35 บาท

 

#

ตัวอย่างราคาที่แสดงผลในหน้าตั้งราคาอีบุ๊กบนเว็บไซต์

เริ่มที่ราคา 29 บาท


#

ตัวอย่างราคาที่แสดงผลในหน้าซื้ออีบุ๊กบนแอปฯ iOS

 

#

ตัวอย่างราคาที่แสดงผลในหน้าซื้ออีบุ๊กบนเว็บไซต์

จะเห็นว่าในเรื่องเดียวกัน ราคาที่แสดงทางแอปฯ iOS ราคาสูงกว่า

 

ราคาซื้อ - ขายอีบุ๊ก

ราคาซื้อ - ขายอีบุ๊กบนแอปฯ iOS จะแตกต่างจากราคาซื้อขายอีบุ๊กบนเว็บไซต์และ Android ตามตารางต่อไปนี้

#

 

*ราคาซื้อขายอีบุ๊กบนแอปฯ iOS เฉพาะการซื้อผ่าน In App Purchase ชำระเงินผ่าน Apple เท่านั้น

 **ราคาอีบุ๊กที่ซื้อขายผ่านเว็บไซต์ tunwalai.com บน Safari จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาที่สูงขึ้นของ Apple สามารถอ้างอิงราคาได้จาก ราคาซื้อขายอีบุ๊กบนเว็บไซต์ และ Android

 

1.7kอ่านประกาศ 2021-10-27T03:55:12.6130000+00:00ลงประกาศ