Content Warning! เพิ่ม ‘คำเตือนเนื้อหานิยาย’ ได้แล้ว

#

 

 

ฟีเจอร์ใหม่! 'คำเตือนเนื้อหา'

นักเขียนสามารถเพิ่มคำเตือนเนื้อหาในหน้าเรื่องได้แล้ว

แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะสปอยล์นักอ่าน เพราะระบบจะซ่อนไว้ให้ก่อน

ใครอยากรู้ว่าคำเตือนเนื้อหาที่นักเขียนตั้งไว้ของเรื่องนี้มีอะไรบ้าง ก็กดแสดงในหน้าเรื่องได้เลย

 

คำเตือนนี้สามารถเพิ่มได้ทั้งในนิยายและหน้าอีบุ๊กเลย

ถ้าเพื่อนๆ นักเขียนอยากรู้ว่าเพิ่มได้ยังไง ตามกันมาดูกันเลยค่ะ

 

วิธีเพิ่มคำเตือนเนื้อหา

หน้านิยายรายตอน > ทางเว็บไซต์

1. กดเข้าหน้าเรื่อง > กดแก้ไขข้อมูล

#

 

2. เพิ่ม ‘คำเตือนเนื้อหา’ ในช่องคำเตือน แล้วกดเพิ่ม

#

 

‘คำเตือนเนื้อหา’ ใช้อย่างไรดี?

นักเขียนสามารถเตือนผู้อ่านถึงเนื้อหาที่อาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจในเรื่องก่อนเข้าอ่านนิยายได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่จะสปอยล์เนื้อเรื่องหรือไม่ก็ตาม เช่น นิยายเรื่องนี้มีตัวละครเสียชีวิต นิยายเรื่องนี้มีภาพที่กระทบกระเทือนจิตใจ มีการทารุณกรรมสัตว์ มีเลือด เป็นต้น

 

วิธีการใช้ ‘คำเตือนเนื้อหา’

  • 1 เรื่องใส่คำเตือนได้ไม่เกิน 10 คำเตือน
  • 1 คำเตือนสามารถใส่ได้ไม่เกิน 40 ตัวอักษร

 

3. หลังจากบันทึกแล้ว ในหน้าเรื่องจะเพิ่มกล่องคำเตือนเนื้อหาขึ้นมา แต่เป็นแบบซ่อนคำเตือนไว้ก่อน

#

 

 

4. ถ้าเพื่อนๆ ต้องการดูว่าเรื่องนี้มีคำเตือนเนื้อหาที่ต้องระวังในการอ่านยังไงบ้าง ก็กด แสดง ได้เลย

#

-ตัวอย่างภาพแสดงคำเตือนเนื้อหานิยาย-

 

 

หน้านิยายรายตอน > ทางแอปพลิเคชัน

1. กดเข้าหน้าเรื่อง > กดแก้ไขข้อมูล

#

2. เพิ่ม ‘คำเตือนเนื้อหา’ ในช่องคำเตือน แล้วกดเพิ่ม จากนั้นกดบันทึกการแก้ไข หรือแก้ไขส่วนอื่นๆ ต่อได้เลย

 

# 

-ตัวอย่างภาพแสดงคำเตือนเนื้อหาในหน้าแก้ไขหลัก-

  #

-ตัวอย่างภาพแสดงคำเตือนเนื้อหาในหน้าเรื่อง-

 

 

หน้าอีบุ๊ก > ทางเว็บไซต์

 

1. กดเข้าหน้าอีบุ๊ก > กดแก้ไขอีบุ๊ก > แก้ไข

 

#

2. เพิ่ม ‘คำเตือนเนื้อหา’ ในช่องคำเตือน แล้วกดเพิ่ม จากนั้นกดบันทึกการแก้ไข หรือแก้ไขส่วนอื่นๆ ต่อได้เลย

 

#

 

-ตัวอย่างภาพแสดงคำเตือนเนื้อหาในหน้าอีบุ๊ก-

 

 

หน้าอีบุ๊ก > ทางเว็บไซต์

 

1. กดเข้าหน้าอีบุ๊ก > กดแก้ไขอีบุ๊ก

#

2. เพิ่ม ‘คำเตือนเนื้อหา’ ในช่องคำเตือน แล้วกดเพิ่ม จากนั้นกดบันทึกการแก้ไข หรือแก้ไขส่วนอื่นๆ ต่อได้เลย

 

#

-ตัวอย่างภาพแสดงคำเตือนเนื้อหาในหน้าอีบุ๊ก-

 

68.2kอ่านประกาศ 2021-11-25T10:02:51.9900000+00:00ลงประกาศ