ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

10,182,900

Badstyle_

8,047,400

Nanstory_

7,127,015

Pyeol_

6,010,800

Unyamanee7777

4,649,610

keemmi

4,247,160

Peach Bomb

3,676,900

ภฌา