ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

12,013,700

ภฌา

11,529,700

Badstyle_

5,672,990

Pyeol_

5,568,340

keemmi

5,002,000

Nanstory_

4,988,860

Peach Bomb

3,765,700

WONDERBOO

3,741,000

pick me up