ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

15,506,500

Badstyle_

13,638,100

Nanstory_

4,644,180

Story Truth

3,482,300

Melyssa

3,248,080

Pyeol_

2,880,505

-Something