ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

12,063,800

9'SOBER

9,965,600

Badstyle_

8,450,900

Nanstory_

5,538,830

keemmi

2,973,600

ภฌา

2,956,690

Phat_sara

2,697,000

Melyssa

2,352,600

Jamsai Inkstone