ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

8,692,670

Da-Ra

6,263,200

Badstyle_

5,835,820

Phat_sara

4,473,830

Pyeol_

3,702,855

paper stories

3,215,100

Nanstory_