ยอดเหรียญ (นักเขียน) [ตลอดกาล]

2,442,893,500

เวย์นิส

1,746,730,625

Badstyle_

735,790,455

Pyeol_

706,158,740

Phat_sara

678,661,700

โนเนจัง

658,060,300

Nanstory_

601,584,925

ใบละบาท

531,068,045

เอลยา

501,157,705

paper stories

499,299,900

ณวดี / B.crazy'