ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

1,947,400

Da-Ra

1,759,100

โยนิกา

1,699,285

MAMAMON88

1,692,705

NorthernSky

1,640,900

WONDERBOO

1,524,600

นุ NU

1,406,400

Fairy.T

1,405,700

pplpp